Vad är relationen mellan känslor och fetma?

Vad är relationen mellan känslor och fetma?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2024

Fetma är ett stort hälsoproblem i den moderna världen. Vetenskapen har fortfarande inte lyckats förklara 100% av de mikrobiologiska processerna som leder till övervikt. Vi vet att det finns många faktorer, men vissa av dem är fortfarande ett mysterium. Idag kommer vi prata om relationen mellan känslor och fetma.

Vi vet inte med säkerhet vilken nivå som fetman har nått runtom i världen. WHO kallar det en epidemi, speciellt i länder som USA, Storbritannien, Mexiko och Kina, där antalet överviktiga personer har dubblats och i vissa fall tredubblats.

“Lätta din arbetsbörda för att gå en bra väg och lär dig att leva med det som havet för med sig… Varje föremål vi älskar och har, varje börda vi bär med oss genom livet tillsammans med dess användbara vikter, det är oundvikligt extra tungt…”

-Luis Chiozza-

Dessa situationer har skapat myter rörande fetma. Vissa personer associerar det med brist på självkontroll, trots att det inte alltid stämmer. Andra svälter sig nästan till döds men går ändå inte ned i vikt. Det associeras även med att vara ful och oattraktiv. Det är enkelt att se hur emotionellt laddat ämnet är.

Man började studera hur känslor påverkar fetma för några årtionden sedan. Lågkaloridieter och konstant träning är inte allt som krävs för att få bra resultat. Detta har fått människor att tro att det kan finnas andra faktorer, sådana som har att göra med vårt undermedvetna.

Vikt och fetma

Från ett strikt anatomiskt synsätt leder inte fettackumulering i kroppen alltid till fetma. Ju mer fett det finns, desto tyngre är personen. Det är uppenbart. Något som inte är lika uppenbart är huruvida en ökning i personens fett reflekteras i dennes generella vikt. När mängden fett ökar minskar ofta muskelmassan.

Fetma, tre personer

Detta innebär att det antal kilon som en person väger inte nödvändigtvis reflekterar mängden fett i kroppen. Och att gå ner i vikt innebär inte att man ser smal ut. Det som människor oroar sig för är för det mesta inte kroppens vikt, utan kroppens form.

Fett som ackumuleras på vissa ställen blir synligt och oestetiskt eftersom vi har en uppfattning om vad en perfekt figur är. Någon med “kärlekshandtag” eller en mage som putar ut kan väga lika mycket som en person som är smalare men som har mer muskler.

Vikten i sig blir inte ett problem. Det som har en psykologisk påverkan hos många personer är kontrasten mellan deras figur och den “perfekta” figuren; med andra ord relationen mellan känslor och fetma.

Omedvetna faktorer gällande känslor och fetma

Enligt doktor Luis Chiozza finns det betydande vetenskapliga bevis rörande viktökning. Vissa personer tenderar att ackumulera fett “enklare”. Deras kroppar uppvisar även ett speciellt motstånd mot att använda det ackumulerade fettet.

Denna argentinska läkare ville slå fast orsaken till detta fenomen. Så han kikade på den grundläggande funktionen hos kroppsfettet: att fungera som en kalori- eller energireserv.

Överviktig man

Denna författare hävdar att det finns undermedvetna “fantasier” som är associerade med ackumuleringen av fett i kroppen. Han menar vidare att ackumuleringen av kroppsfett från början var ett adaptivt svar på möjligheten att det kan uppstå dåliga tider.

Vi sparar på fettet så att vi har något att ta av senare om det uppstår ett behov. Till exempel ökar fåglar fettmängden i kroppen innan de migrerar.

Fett ackumuleras i den mänskliga kroppen som ett resultat av idén med fettreserver på lång sikt. Denna idé är kopplad till konceptet att man inte ska behöva något från någon annan än sig själv, och på så sätt kunna garantera sin egen överlevnad.

En förändring av kroppsformen stämmer även överens med en tredje fantasi. Det är fantasin om att tappa formen, eller att förlora den ideala formen.

Fetma är en försvarsmekanism

Doktor Chiozza slog fast att fetma kan vara en typ av försvarsmekanism. Den uppstår där det finns en omedveten konflikt relaterad till en känsla av inkompetens. Ackumulerat fett är ett sätt att förbereda oss själva på handling. Det är en handling som vi till slut inte utför eftersom vi är rädda för att inte kunna göra det på rätt sätt.

Ökningen av överviktiga personer kan vara en form av kompensation för att man känner sig försvarslös. Vi klarar inte av känslan av att känna oss inkompetenta. Konflikten gömmer sig under en mantel av fetma.

Låt oss skilja på två saker när det gäller känslor och fetma. Det finns en fysisk risk att bli överviktig som vissa löper, och det finns även en psykologisk som har att göra med att inte följa det som samhället anser vara skönhet.

Båda dessa situationer existerar vanligen på samma gång. Därför krävs det en ordentlig utvärdering. En persons motivation kan därefter användas till dennes fördel så att denne följer en specifik diet samt träningsråd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.