Vad är relationen mellan känslor och fetma?

Vad är relationen mellan känslor och fetma?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2018

Fetma är ett stort hälsoproblem i den moderna världen. Vetenskapen har fortfarande inte lyckats förklara 100% av de mikrobiologiska processer som leder till övervikt. Vi vet att det finns många faktorer, men vissa av dem är fortfarande ett mysterium. Idag kommer vi prata om relationen mellan känslor och fetma.

Vi vet inte med säkerhet vilken nivå som fetman har nått runtom i världen. WHO kallar det en epidemi, speciellt i länder som USA, Storbritannien, Mexiko och Kina, där antalet överviktiga personer har dubblats och i vissa fall tredubblats.

“Lätta din arbetsbörda för att gå en bra väg och lär dig att leva med det som havet för med sig… Varje föremål vi älskar och har, varje börda vi bär med oss genom livet tillsammans med dess användbara vikter, det är oundvikligt extra tungt…”
-Luis Chiozza-

Dessa situationer har skapat myter rörande fetma. Folk associerar det med brist på självkontroll, trots att det inte alltid stämmer. Vissa personer sväljer nästan ihjäl sig, men går ändå inte ned i vikt. Det associeras även med att vara ful och oattraktiv. Det är enkelt att se hur emotionellt laddat ämnet är.

Folk började studera hur känslor påverkar fetma för några årtionden sedan. Lågkaloridieter och konstant träning är inte allt som krävs för att få bra resultat. Detta har fått folk att tro att det kan finnas andra faktorer, sådana som har att göra med vårt undermedvetna.

Vikt och fetma

Från ett strikt anatomiskt synsätt leder inte fettackumulering i kroppen alltid till fetma. Ju mer fett det finns, ju tyngre är personen. Det är uppenbart. Det som inte är så uppenbart är huruvida en ökning i personens fett reflekteras i dennes generella vikt. Då fettprocessen ökar minskar ofta muskelmassan.

Fetma, tre personer

Detta innebär att det antal kilon som en person väger inte nödvändigtvis reflekterar mängden fett i kroppen. Och att gå ner i vikt innebär inte att man ser smal ut. Det som folk oroar sig för är för det mesta inte kroppens vikt, utan kroppens form.

Fett som ackumuleras i vissa områden blir synligt och oestetiskt eftersom vi har en uppfattning om vad en perfekt figur är. Någon med “kärlekshandtag” eller en mage som sticker ut kan väga lika mycket som en person som är smalare, men som har mer muskler.

Vikten i sig blir inte ett problem. Det som har en psykologisk påverkan hos många personer är kontrasten mellan deras figur och den “perfekta” figuren; med andra ord relationen mellan känslor och fetma.

Omedvetna faktorer gällande känslor och fetma

Enligt doktor Luis Chiozza finns det betydande vetenskapliga bevis rörande viktökning. Vissa personer tenderar att ackumulera fett “enklare”. Deras kroppar uppvisar även ett speciellt motstånd mot att använda det ackumulerade fettet.

Denna argentinska läkare vill etablera orsaken till detta fenomen. Så han vände sig till den grundläggande funktionen hos kroppsfettet: att fungera som en kalori- eller energireserv.

Överviktig man

Denna författare indikerar att det finns undermedvetna “fantasier” som är associerade med vätskeretention i kroppen. Han föreslår att ackumuleringen av kroppsfett från början var ett adaptivt svar på möjligheten att det kan uppstå hårda tider.

Vi sparar på fettet så att vi har något att senare ta av om det uppstår ett behov. Till exempel ökar fåglar fettmängden i kroppen innan de ger sig iväg på en uttröttande färd.

Fett ackumuleras i den mänskliga kroppen som ett resultat av idén med fettreserver på lång sikt. Denna idé är kopplad till konceptet att man inte ska behöva något från någon annan än en själv, och på så sätt kunna garantera sin egen överlevnad.

En förändring av kroppsformen stämmer även överens med en tredje fantasi. Det är fantasin om att tappa formen, eller att förlora den ideala formen.

Fetma är en försvarsmekanism

Doktor Chiozza slog fast att fetma kan vara en typ av försvarsmekanism. Det sker där det finns en omedveten konflikt relaterat till en känsla av inkompetens. Ackumulerat fett är ett sätt att förbereda oss själva på handling. Det är en handling som vi till slut inte utför eftersom vi är rädda för att inte kunna göra det på rätt sätt.

Ökningen av överviktiga personer kan vara en form av kompensation för att man känner sig försvarslös. Vi klarar inte av känslan av att känna oss inkompetenta. Konflikten gömmer sig i relationen mellan känslor och fetma.

Låt oss skilja på två saker när det gäller fetma. Det finns en fysisk risk som vissa löper att bli överviktiga, och det finns även en psykologisk som har att göra med att inte följa det som samhället anser vara skönhet.

Båda dessa situationer existerar normalt på samma gång. Det är därför som det krävs en ordentlig utvärdering. En persons motivation kan därför användas till dennes fördel så att personen följer en specifik diet samt träningsråd.

Detta kanske intresserar dig
Mer än en etikett: Fetma och hälsa
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Mer än en etikett: Fetma och hälsa

Fetma är en etikett som miljoner människor runt om i världen står inför varje dag, och antalet ökar. Tillståndet har blivit alltmer utbrett.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.