Skönhet är inte i dina ögon, utan i din blick

Skönhet är inte i dina ögon, utan i din blick

Senaste uppdateringen: 08 september, 2022

I John Koenigs lexikon över mörka känslor beskriver han känslan vi känner när vi möter andra personer på gatan och möter deras blickar i några sekunder. Det verkar som att de spionerar på oss eller att vi tittar på dem genom ett hål i en vägg, och det gör att vi känner oss sårbara. Denna känsla har nu ett namn: opia. För det är inte dina ögon som utstrålar skönhet, utan din blick.

När du reser med tåg, sitter i en restaurang eller går på stan så möter du många olika typer av människor, och utbyter ibland blickar med dem utan att ens inse det. Din blick säger mycket om dig. Den avslöjar dig när du är ledsen, arg, förälskad, oroad eller trött.

“Jag vet inte ens ditt namn, jag vet bara blicken med vilken du berättar för mig.”

-Mario Benedetti-

Upptäck vad som gömmer sig bakom din blick

Om vi sitter mittemot någon, frågar hur personen mår och denne ler mot oss, kanske vi kommer kunna se att leendet inte är äkta om vi ser personen i ögonen. Det stämmer inte överens med hur personen verkligen mår. Blickar är en del av icke-verbal kommunikation, och de lär oss många saker om andra människor.

Ögonrörelser har studerats i neurolingvistisk programmering (NLP), som har kallat ögonspråket “nyckeln till okulär åtkomst”. Bandler och Gringer, grundarna av NLP, observerade många videor för att lösa betydelsen bakom okulära rörelser. De nådde den tydliga slutsatsen att beroende på typen av ögonrörelse, kan personer använda olika delar av hjärnan och olika sinnen. Därför finns det fyra olika system för bearbetning:

  • Visuell: När människor tittar upp och sedan åt höger skapar de generellt en bild. Om de ser upp och åt vänster kommer de ihåg en bild.
  • Auditiv: Personer som kommer ihåg ljud ser åt vänster. Om de skapar dem ser de åt höger. Ofta kommer denna ögonrörelse med en lutning av huvudet.
  • Kinestetisk: Om personer ser nedåt och åt höger betyder det att de tar del av sina känslor. När vi är ledsna tenderar vi till exempel att titta nedåt.
  • Auditiv-digital: När vi tittar nedåt och åt vänster talar vi om oss själva.

“En själ som kan tala med ögonen kan även kyssa med blicken.”

-Gustavo Adolfo Béquer-

Men inte alla fungerar på detta sätt och ibland kan olika bearbetningssystem kombineras. Så vi måste vara noga med att inte generalisera. För att ta reda på hur någon fungerar kan vi ställa enkla frågor. Till exempel: Vad för typ av jobb tror du att du kommer ha i framtiden? På så sätt kommer vi reagera på visuella skapelser och vi kommer ha en referenspunkt från vilken vi kan tolka personens blickar.

Blå ögon

Kraften hos din blick

En blick kan tolkas på många olika sätt, och den kan även förmedla många olika känslor. Tidskriften Psychology Today publicerade en artikel under 2014 om blickens kraft. Slutsatsen kan summeras i fem sektioner:

Visuell kontakt är exalterande

Om vi stirrar någon rakt i ögonen får vi generellt en exalterade känsla, även om tolkningen av denna blick kommer bero på sammanhanget vi befinner oss i. Om någon vi inte känner stirrar på oss under lång tid kan vi tolka detta som ett hot eller börja känna oss rädda. Men om någon vi känner och gillar gör det kan en intensiv blick producera sexuell upphetsning.

Ögonen kan avslöja huruvida ett leende är ärligt eller ej

För att skilja på ett ärligt leende och ett som inte är det, säger psykologen Paul Ekman att du måste observera personens blick. Om leendet är ärligt och sant kommer dennes ögon kisa och kråkfötter kommer visa sig vid ögonens kanter.

Pupillvidgning tyder på intresse

Om en person är intresserad av något eller någon kommer dennes pupiller att vidgas. Denna vidgning får oss att se attraktiva ut. En studie genomfördes där deltagarna visades två foton av en kvinna. På ett av fotona var kvinnans ögon konstgjort förbättrade för att göra pupillerna större. Resultatet var att fotot där kvinnan hade större pupiller ansågs vara det mest attraktiva av de två.

En ömsesidig blick är ett tecken på kärlek

Forskare har upptäckt att intensivt stirrande in i varandras ögon är ett tecken på ömsesidiga intressen. En bibehållen blick mellan två personer som redan känner varandra antyder beundran och kärlek.

Lyckligt par

Visuell kontakt kan vara bedräglig

Det sägs alltid att personer som ljuger tenderar att titta bort, men i verkligheten lägger personer som ljuger all sin energi på att få lyssnarna att tro på dem, så de ser lyssnaren i ögonen mer intensivt. Om du å andra sidan talar sanning har du inget att bevisa, och du kan därför bli distraherad och fästa din blick vid något annat än lyssnarens ögon.

“Släpp in mig, låt mig se hur dina ögon ser mig.”

-Julio Cortázar-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.