Skriv haiku för att frigöra dina känslor

Skriv haiku för att frigöra dina känslor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

En haiku är en kort dikt som inspireras av stundens känslor, under och vår koppling till naturen. Det är en japansk tradition som skalar ned saker och ting till själens nivå och hjälper till med återhämtning samt att samla mod, motståndskraft och styrka.

Dess rensande och befriande natur gör det faktiskt perfekt som ett psykologiskt verktyg. Utöver att vara estetiskt tilltalande kan du använda haiku för att frigöra dina känslor.

Vissa säger att hjärnan är som ett museum av oändliga gallerier som är fyllda med förvränga bilder. Att finna mening i vad som visas där är inte alltid lätt. Det är därför det kan vara användbart att använda andra artistiska tekniker för att finna mening, ordning och lugn mitt i allt kaos.

“Längs med denna väg
vandrande stilla ensam
denna höstens kväll.”

Matsuo Basho

Detta är vad en haiku kan uppnå. Haikus är korta dikter som utgörs av tre verser bestående av fem, sju och fem moras, eller stavelser. Målet med en haiku är att titta på universella teman från ett barns perspektiv.

Haikun ämnar att höja sig över det ordinära till det magiska och stänga av oljudet från besatta och grubblande tankar. Idén är att förbli inuti stundens känsla. För många personer är det nästan som att se på världen genom en daggdroppe.

Det handlar om att förbli kopplad till ett konkret ögonblick för att få ett annorlunda perspektiv. För att se saker genom en lins som gör allt mycket mer intensivt och ljusare.

Japanska rötter

Haiku som ett psykologiskt verktyg

Robert Epstein är en välkänd författare och psykolog vid Harvard University. Han har skrivet böcker som The Sacred in Contemporary Haiku och många artiklar som pekar ut fördelarna med haiku som terapi.

Tack vare hans skriverier och förespråkande vet vi att denna typ av skrift är väldigt användbar för att behandla beroende. Dr. Epstein säger faktiskt “en bra haiku kan göra underverk för en trött själ”.

Det står klart att vi inte talar om en behandling som kan leda till komplett återhämtning eller remission från ett beroende eller depression på egen hand. Detta är ett kompletterande verktyg som hjälper oss att sammankoppla med oss själva.

Detta verktyg hjälper oss att finna den glömda plats där hoppet fortfarande finns. Det kan leda oss till en väg av motståndskraft och det fält av bambu där vi kan vara starka men flexibla när vi ställs inför motgångar.

Å andra sidan är det vanligt att associera utövandet av haiku med världen av zen. Det är dock viktigt att påpeka att detta är mycket äldre än så. Det må vara sant att zenfilosofin använde haiku för att sprida sina idéer, men haiku är mycket äldre än zen. Det har dessutom alltid varit ett kanal för att uttrycka och befria känslor för japanska män och kvinnor.

Japansk kultur använder haiku för att överväga naturens fridfullhet och för att finna ett sätt att ge form till samt uttrycka sin sorg, önskan och glädje.

“Är ljus som slocknar
ett rike i fjärran land
eller eldflugor?”

Haikuns koppling till naturen

Vidare är det intressant att notera att många experter ser haiku som ett utmärkt sätt att utöva medveten närvaro. Personen som utövar medveten närvaro, eller mindfulness, bör öppna upp sig, vara mottaglig för den sensoriska världen, för att fånga stunden och vara medveten om sitt inre jag.

Det är ett fantastiskt verktyg för att lära sig att sakta ned, sätta orosmoln i perspektiv och generera känslor av lugn, frid och medmänsklighet.

Hur man skriver en bra haiku

Matsuo Basho är den mest berömde poeten från perioden edo i Japan. Han är även en av de poeter som mest framgångsrikt populariserade bruket av haiku.

Enligt honom är en bra dikt en som fångar stundens essens. En bra haiku uttrycker ett ögonblick som delas mellan oss, våra själar och naturen.

“Förlängda dagar,
samla på sig och minnas
dagarna svunna.

-Yosa Buson-

Så om du vill prova på denna terapeutiska konst ska du följa instruktionerna nedan. Det är viktigt att notera att den sanna användningen för haiku kommer när du kan glömma regler, antal och struktur. Detta sker med tiden och med övning. Om du fortsätter kan du verkligen frigöra sinnet.

Kom ihåg…

 • Haiku rimmar inte och har inga titlar.
 • Den perfekta längden för en haiku är fem stavelser i den första raden, sju i den andra och fem i den tredje.
 • Verb hamnar i vägen eftersom du inte ska uttrycka rörelser. Idén är att fånga en stillastående bild eller känsla.
 • Verbet “att vara” bör inte inkluderas, det är redan antytt.
 • Enkelhet är ledordet.
 • Haiku är inte en reflekterande eller färdigställd dikt.
 • En bra haiku uttrycker något som höjer sig över stunden, men är samtidigt endast något som kan uttryckas “i stunden”.
 • Haikus tenderar att inkludera “kigo” – en referens till naturen eller den nuvarande årstiden.
 • Haikus är personliga, de gäller bara oss. Det är därför vi bör imitera eller använda enkla eller simpla bilder… En bra dikt kräver intimitet, medvetenhet och emotionell frihet.
Haiku om framtiden

Kom ihåg att haikus är ett penseldrag i tiden från hjärtat av personen som skriver dem. Det är således en kanal, en suck vi andas ut för att uttrycka oss. Ett enkelt råd är att komma ihåg att en vacker haiku är den som tar ett skutt i den tredje raden. De första två raderna är introduktion, och den tredje lämnar intrycket.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Basho, M. (2013). Por sendas de montaña. Satori
 • Blyth, H. R. (2022) A History of Haiku. Greenpoint Books
 • Epstein R. (2014). The Sacred in Contemporary Haiku. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Haya, V., Yamada, A. (2012).  Haiku-dô: El haiku como camino espiritual. Paidós
 • Esquivel, C. E. H. (2013). Haiku: tradición poética de Japón. La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México73, 75-79. https://www.redalyc.org/pdf/4463/446344461011.pdf
 • Stephenson, K., & Rosen, D. H. (2015). Haiku and healing: An empirical study of poetry writing as therapeutic and creative intervention. Empirical Studies of the Arts33(1), 36-60. https://www.researchgate.net/publication/276087046_Haiku_and_Healing
 • Xiang, D. H., & Yi, A. M. (2020). A look back and a path forward: Poetry’s healing power during the pandemic. The Journal of Medical Humanities41(4), 603-608. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7447694/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.