Att gå vidare från det förflutna på ett hälsosamt sätt

1 december, 2016

Att gå framåt i livet innebär att man växer hälsosamt. Man utvecklar potential och skapar personliga, professionella och sociala projekt. Det händer dock att vi inte kan utföra denna hälsosamma process trots att vi försöker intensivt. Vi inser att det förflutna fortfarande är med oss, att det saktar ned oss och håller oss tillbaka. Så vad händer?

Oftast är det första svaret att leta efter anledningen till denna stagnation i de omgivande omständigheterna i nuet. Vi skyller ofta på externa faktorer. Även om dessa faktorer inte bör underskattas så finns sanningen på en fundamental nivå. Förmågan att gå vidare beror alltid på individen.

”Vi bör använda det förflutna som en trampolin och inte som en soffa.”

-Harold MacMillan-

Vi är många gånger inte kapabla att gå vidare på ett hälsosamt sätt och avancera genom livet eftersom det finns något i det förflutna som är tillräckligt starkt för att hindra vår personliga utveckling. Det är ett misstag att tänka att det förgångna finns i det förgångna och inte längre påverkar nuet. Faktum är att det är det omvända.

Det förflutna händer hela tiden…

Kvinna

Det stämmer: det förflutna händer hela tiden. Vi kan klara av vårt arbete i nuet, men inom oss finns fortfarande det där barnet som lärde sig att få guldstjärnor när läxan var avklarad. Inom den person som idag blir så förälskad så finns det en person som var uppmärksam och väntade på bekräftelse från sin mor.

Vi är helt enkelt det förflutna, även om vi måste handla i nuet för att skapa framtiden. Det förgångna är en katapult som skjuter oss framåt eller en faktor som hindrar oss i livet.

Barndomen är det viktigaste steget i vår existens. Det är den viktigaste tiden i vår essens, den del av livet där vi definierar både oss själva och vår plats i världen. Livets andra skeden är anpassningar till detta.

Det kan sägas att den största gåvan som en person kan ge till någon annan är en lycklig bandom. I verkligheten kan var och en av oss ta våra livserfarenheter och omvandla dem till begränsande faktorer eller till något som berikar livet. Alltför lyckliga barndomar kan dock skapa personer som är helt oproduktiva i samhället.

Det förgångna producerar material som inte kan förändras i sin essens. Men detta material är bara en typ av bas. Det som byggs med det beror på varje persons substans.

Lär dig att rena det förflutna

Kvinna

Ingen kan fly från svåra eller orättvisa situationer. Men det som är svårt kan antingen skapa mer potential, eller minimera den som redan finns, beroende på hur detta hanteras. I vilket fall som helst är den värsta utgången att låtsas sätta det negativa åt sidan för att ignorera smärtan och själva upplevelsen.

Genom att förneka ett smärtsamt förflutet skapar man bara förvirring som blir allt svårare att lösa. De som har upplevt brist på kärlek från sina föräldrar och försökt ignorera den smärta som denna situation skapar, kommer antagligen att bli okänsliga i framtiden. Det kan vara svårt för dem att skapa intima relationer.

De kommer att känna en inre obalans och även ha svårt med personer runt omkring. De kommer säkert att var mycket krävande och samtidigt överkänsliga för kritik. Det kan vara svårt för dem att utvärdera sina egna handlingar och de kommer att ha oreglerade känslor när det kommer till andra.

Detta set med attityder och känslor kan påverka hela livet och föra med sig konflikter. Detta kommer dock inte bara från barndomen. Det genereras också från den negativitet som dessa upplevelser har hanterats med, och oförmågan att hitta en konstruktiv mening i dem.

Det som finns i dåtiden kan påverka nutiden och få denna att sluta fungera. Om man upplever problem och hinder så kan man inte lösa dem genom att ta examen, hitta en bättre partner, ha mer väluppfostrade barn eller köpa ett finare hus. Svaret på denna stagnation finns i det förflutna, i att hitta de lösa ändarna och binda ihop dem på ett hälsosamt sätt. 

Att rena det förgångna är en uppgift som varje person bör anta vid någon punkt i livet. Speciellt under de ögonblick då vi förstår att det som vi gör i nuet inte ger bra resultat. Det är inte så att vi är ”dåliga” när det gäller något eller att vi har en brist på något. Det är helt enkelt så att vi kanske inte har förstått hur vi på ett hälsosamt sätt kan hantera vårt förgångna för att komma framåt i livet.

Träd

Bilder av Anna Dittman.