Narcissistiska familjer skapar emotionell smärta

Narcissistiska familjer skapar emotionell smärta
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2023

Narcissistiska familjer är som spindlar som fångar sina barn i ett nät av emotionellt lidande.

I denna typ av familjedynamik finns det alltid en person som sätter sina egna behov framför alla andras och därmed får total makt. Denna person använder den sedan för att manipulera andra med målet att bli omhändertagen, erkänd och validerad på alla nivåer.

Människor som växer upp i dysfunktionella miljöer säger att familjen ser perfekt ut på utsidan men att insidan är ett helvete. Det är inte enkelt att komma ut ur situationen. De band som utvecklas i varje familj har sina egna avtryck, men de har ändå vissa viktiga saker gemensamt.

Den mest karaktäristiska egenskapen hos narcissistiska familjer är existensen av väldigt specifika men outtalade regler. Det är regler som har att göra med en person. Denna person avlägsnar rättigheter och erkännande från alla andra. Det är därför vanligt att barn saknar emotionella band med sina föräldrar. Föräldrarna ser ner på dem och utsätter dem för dålig behandling i det tysta.

Faktum är att en ohälsosam familjedynamik ofta tystas för evigt genom att man kapar grenarna på familjeträdet. Samma sekund som barnet blir vuxet och till slut kan fly från sin barndomsmiljö räknas det som ett “dåligt barn” för att det har övergivit familjen och vågat klippa banden.

Barn som lever i narcissistiska familjer kämpar med att erkänna övergreppen, de emotionella bristerna och den psykologiska skada som de har genomlidit. I andra personers ögon har de den perfekta familjen.

Flickor med hjärta

Syndabockar

Sara är 20 år gammal och studerar psykologi. Det har gått ett år sedan hon slutade bo med sina föräldrar, och nu vill hon börja om sitt liv på distans. Detta för att få perspektiv, för att sätta ihop sina bitar igen så att hon ska kunna komma över sitt förflutna och försöka gå framåt.

Hennes ärr kommer från den narcissistiska familj hon växte upp i, där båda hennes föräldrar spelade ett maktspel. Hennes far led av någon form av personlighetsstörning. Hon vet det nu tack vare sina studier. Men ingen vågade föreslå att han skulle skaffa professionell hjälp eftersom hans situation gjorde det möjligt för honom att fungera trots att han hade denna åkomma.

Hennes mor hade en viktig roll i detta fall, men hon var även ett offer för det. Hon gav vika för alla hans behov och kunde aldrig sätta gränser. Sara var syndabocken för hennes narcissistiska far; den som fick ta emot hans frustrationer, misstag och ilska.

Hennes äldsta syster var å andra sidan det gyllene barnet. Han formade henne i sin egen avbild. Och av någon anledning så trodde han att hon var mer begåvad än Sara. Situationen påverkade Sara så mycket att hon började tänka att hon var defekt på något sätt.

Men även om syndabocken har den värsta positionen i narcissistiska familjer så är inte det gyllene barnet i en önskvärd position heller. Det placeras sådana höga förväntningar på denne att personen garanterat kommer lida.

Den emotionella konsekvensen av narcissistiska familjer

Vanliga egenskaper hos narcissistiska familjer

När du är en del av detta familjeporträtt så är det inte enkelt att fly eftersom du under uppväxten måste ta in många destruktiva tankemönster och idéer som har stor påverkan på barnets sinne. Här är några vanliga egenskaper hos narcissistiska familjer:

  • Du beter dig som om din familj är den bästa som finns och du berättar inte för någon utanför familjen vad som pågår. Narcissistiska familjer bryr sig mycket om sin image. Faktum är att de ofta säger att “vi har inte några problem, vi är den perfekta familjen.
  • Helt dysfunktionella föräldrar. Förälderns roll i en normal familj är att erbjuda säkerhet, omtanke, utbildning och att nära sina barn emotionellt. Inom narcissistiska familjer så har barnet en uppgift: att ge emotionell näring till föräldrarna.
  • Brist på effektiv kommunikation. Den vanligaste typen av kommunikation inom narcissistiska familjer är triangulering. Med andra ord är den aldrig rak och den uppvisar ett passivt-aggressivt beteende baserat på spänning och misstro. I fallet med Sara kom varje önskan, order eller kommentar som hennes far gav henne från hennes mor. Han använde henne som en mellanhand för att få Sara att lyda.

Hur man kommer ut ur en narcissistisk familjemiljö

I Huckleberry Finn skrev Mark Twain att vi inte bör låta familjens sår definiera oss. Det finns alltid en del av ditt riktiga jag i något hörn av ditt hjärta som fortfarande ler och är levande, och som kan få dig att bli lycklig igen.

För att avlägsna dig själv från den här giftiga miljön så bör du tänka på följande:

  • Förstå att människor med en historia av narcissistiska beteenden generellt inte förändras så enkelt. Det finns terapier som de kan prova, men väldigt få tar steget och erkänner att det är något som är fel.
  • Försök att inte känna dig skyldig för vad dina narcissistiska familjemedlemmar gör. Använd kognitiva skyddsstrategier så att du inte hamnar där Sara var, där hon trodde att det inte fanns något bra med henne.
  • Det är inte lönt att prata om dina känslor med narcissister. De kommer antagligen såra dig ännu mer. Begränsa dig själv till att säga saker som “jag förstår vad du säger, men jag kommer inte låta dig…”, “du måste förstå att du inte har rätt att…” och “jag ber dig att framöver…” Sätt gränser och var bestämd.
  • Hitta allierade inom din familj eller sociala krets som kan förstå dig och ge dig stöd.
  • Avlägsna dig från den narcissistiska familjemedlemmen. Det innebär inte att du måste kapa banden helt, men du bör förstå vilka situationer du kan hantera och hur ofta du vill träffa denne.
Dockor framför kvinna

Det är inte bara ohälsosamt att leva i en miljö där det inte finns hälsosamma emotionella principer, det är även outhärdligt, speciellt för barn.

När de blir vuxna tenderar de att inte kunna säga nej till andra människor eller förstå att de har rätt att sätta gränser. De har problem med att uttrycka sina egna behov och välja att inte tolerera något.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.