Hur bör jag hantera en narcissistisk person?

Hur bör jag hantera en narcissistisk person?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En narcissistisk attityd blir ibland till en riktig mardröm för personerna runt omkring. Det är inte enkelt att hantera en narcissistisk person, för det handlar om en paradox. De blåser upp sina egon till en extrem nivå. Samtidigt är de lika ömtåliga och sårbara som barn. Under det där huvudet finns det en stor osäkerhet och känslor av underlägsenhet.

Personer med en narcissistisk attityd är extremt beroende av andra personers känslor. De känner sig bara bra om de får klara tecken på beundran. Men när det förekommer någon kritik går de under direkt. Deras reaktioner varierar mycket. De kan explodera i ilska och vara aggressiva. Eller så kan de implodera och bli reserverade eller dramatiskt tysta.

“Den som älskar blir ödmjuk. De som älskar har så att säga pantsatt en del av sin narcissism.”

Sigmund Freud

Denna typ av attityd tenderar att komma med ett stort ego. För en narcissistisk person börjar och slutar allt med egot. Det är verkligen svårt för dem att utveckla autentisk empati. Det innebär inte att de är helt annorlunda. De ser bara sig själva som de viktigaste och kan inte sätta andras behov framför sina egna. De känner sig unika.

Frågan är: hur bör jag hantera en narcissistisk person? Vi kommer att ge dig några förslag…

En narcissistisk person är överkänslig

Glöm aldrig detta koncept. Om någon har en narcissistisk attityd så är det för att personen försöker uppskatta sig själv, men djupt nere är personen rädd att denne inte har något värde. Det är en kompensationsmekanism. Precis som påfågeln breder ut sina fjädrar för att verka hotande, när den egentligen är rädd. Allt det skrytet visar precis hur de uttrycker en inre konflikt som de inte klarar av att lösa.

Kvinna som blåser duvor

Det är därför som de är så känsliga för kritik och likgiltighet. Du bör vara väldigt försiktig när du hanterar någon som är på detta sätt. Du kan enkelt såra personen och det kommer bara göra dennes problem värre. De vill att man ska beundra dem, men du bör bara göra det om de förtjänar det.

Kritik bör uttryckas försiktigt men även ärligt. Det är viktigt att man får dem att känna att det inte är dem själva som blir ifrågasatta, utan deras handlingar.

Även om de inte visar det så lider narcissistiska personer mycket. De har säkerligen genomgått ett allvarligt trauma förr. De försöker bara leva med upplevelser som de inte riktigt har smält ännu.

Låt dem inte manipulera dig

Narcissistiska personer kan även vara manipulativa. De försöker på olika sätt att få dig att tänka som de vill att du ska tänka. Så du säger vad de vill höra. På detta sätt blir du till en förstärkning av den idé som de vill tro på.

De kan också vara bra på det. De försöker få dig att se hur fantastiska de tror att de är. De kan lyckas övertyga dig om att de är intelligenta eller charmerande.

Hantera en narcissistisk person på bro med ballonger

Dessa typer av personer underskattar tyvärr också personerna runt omkring dem. Detta hjälper dem att hålla uppe fantasin av att vara överlägsna. Det är inte ovanligt att de letar efter sätt att diskvalificera dig eller minimera det du har uppnått. Om det är någon du älskar, bör du få denna person att förstå hur allt detta får dig att känna.

Det som narcissistiska personer behöver är att tro mer på sig själva. Att känna riktig självkärlek. Om de älskar sig själva kommer de inte känna av behovet att blåsa upp sina egon för att känna att de betyder något. Om personerna runt omkring å andra sidan faller in i deras spel och låter sig själva bli manipulerade så kommer deras attityd bara att bli starkare.

Hur man kan hantera en narcissistisk person

Det som en narcissistisk person behöver är att träna sig på att vara ödmjuk. Det som ibland kan hjälpa är små dagliga aktiviteter, som att uthärda en lång kö eller låta någon annan gå först. Det är även viktigt att hjälpa dem att förstå vikten av att delegera uppgifter och uppskatta det som andra gör.

Skepp med ros som segel

Dessa typer av personer behöver oss för att hjälpa dem förstå det de har uppnått. Med tålamod och respekt skulle du kunna hantera en narcissistisk person och hjälpa denne att älska sig själv mer. Eller att förstå att det som personen har uppnått är verkligt, men att detta inte gör denne överlägsen andra personer. Och att denne också begår misstag, men att det inte gör denne underlägsen någon.

Det viktigaste är att inte falla in i fällan av att “dra ner dig några steg”. Det kommer bara ge upphov till dåliga känslor och kommer motverka framsteg inom detta område. Om en narcissistisk person saknar något så är det riktig omtanke och riktig acceptans. Kom ihåg att kärleken kan övervinna allt, speciellt då en brist på det gör en person sjuk.

Bilder: Rafal Olbinski


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maldonado, J. L. (2008). El narcisismo y el trabajo del analista. Grupo Editorial Lumen.
  • Pozueco, J. M., & Moreno, J. M. (2013). Psicopatía, maquiavelismo, narcisismo y maltrato psicológico. Boletín de Psicología107, 91-111.
  • Trechera, J. L., & Trechera, J. L. (2001). Que Es el Narcisismo?. Desclée de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.