Förbättra din självkänsla genom mindfulness

Förbättra din självkänsla genom mindfulness
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Att definiera självkänsla är ingen lätt uppgift. Vi skulle kunna säga att självkänsla är den känslomässiga delen som härrör ur vår självuppfattning, känslorna som kommer ur hur vi ser oss själva. Dessa känslor skapar tankar, beteenden och känslor som förstärker vårt självkoncept. Därför är förstärkandet av vår självkänsla en enkel men samtidigt svår uppgift. Det är dock möjligt att uppnå god självkänsla genom mindfulness.

Mindfulness innefattar en uppsättning tillvägagångssätt med ett gemensamt mål. Det målet är att återfå full medvetenhet och full uppmärksamhet. Det består av att vara närvarande här och nu och att observera vad som händer med oss utan att döma. Det handlar om att uppleva och öppna upp för upplevelser utan fördomar. På så sätt kan vi förbättra vår självkänsla genom mindfulness.

När du inte längre kan förändra en situation, utmanas du att ändra din attityd gentemot den.

Självkänslans stege

Självkänsla är en komplex sammansättning av olika nyckelelement:

  • Självkännedom. Det består av att känna oss själva med våra brister och förtjänster. Vi kan lyssna på vad andra tycker, men det är upp till oss att skapa vår egen etik och våra egna villkor. Därför skapar vi vår egen självuppfattning och självkänsla.
  • Självacceptans. Detta innebär att acceptera vad vi inte kan förändra nu och besluta vad som bäst lämnas som det är. I vilket fall som helst erbjuder det oss möjligheter att försona oss med personen vi är nu, inte personen vi skulle kunna vara.
  • Självbedömning. Självbedömning är människors förmåga att värdera både sina fysiska och intellektuella förmågor och förtjänster. Detta är verkligen viktigt. Vissa av oss finner det svårt att separera sakerna vi är bra på från sakerna vi inte är så bra på.
  • Självrespekt. Många människor tror att de inte förtjänar vad de har. Att respektera oss själva är att öppna upp för en inre dialog som inte förstör oss, utan som faktiskt bygger upp oss. Vi bör inte gynna negativa känslor eller delta i aktiviteter som kan skada oss.
  • Självförbättring. Att känna oss själva är det första steget till att förbättra oss själva. Om vi uppnår de fyra tidigare stadierna kommer vi att ha ett positivt självkoncept och en hälsosam självkänsla.
Hand håller hjärta

Hur vi ökar vår självkänsla med mindfulness

Nu när du känner till de fem nyckelelementen som influerar vår självkänsla kan du använda dem för att öka din självkänsla genom mindfulness. Det handlar om att arbeta på dem en och en baserat på en plan och att följa en viss ordning.

För att förstärka din självkänsla genom mindfulness måste du utföra en serie vägledda övningar och meditationer fokuserade på var och en av självkänslans komponenter.

Självkännedom är viktigt för att stärka din självkänsla genom mindfulness

Inta en bekväm och avslappnad ställning. Ställ in ditt sinne på nuet. Ta därefter djupa andetag och fokusera på din andning. Koncentrera dig på hur luften kommer in i din kropp och expanderar dina lungor. Andas sedan ut.

Under den första sessionen ska du fokusera på tre negativa drag och sedan på tre positiva drag. När vi väl blivit medvetna om våra positiva och negativa drag kommer vi att se dem som en del av oss. Kom ihåg att de är viktiga. De gör oss unika och speciella. Därför bör du inte döma dig själv på grund av dem.

Öppna dina ögon och börja röra dig försiktigt.

Varaktighet: 10-15 minuter.

Att förstå vem du är är mycket viktigare än att försöka bli den du tror att du bör vara. Om du förstå vem du är påbörjas en spontan förvandlingsprocess. Om du försöker bli vad du tror att du bör vara, kommer du inte att förändras alls.

Självacceptans

Det absolut svåraste steget i personlig utveckling är utan tvekan självacceptansen. Nästan alla vill förbättra någonting med sig själva. Vissa av oss är inte nöjda med våra kroppar, våra personligheter eller hur vi agerar.

Som med självkännedom kommer vi göra en meditationsrelaterad övning, men nu fokuserar vi på självacceptans. Att acceptera dragen vi inte gillar är inte lätt, men det är nödvändigt för att förbättra vår självkänsla.

Börja återigen med att finna en bekväm och avslappnad ställning. Ta ett djupt andetag och fokusera på din andning. Lämna dina fördomar bakom dig och bara acceptera. Acceptera den du är. Vidare ska du acceptera både dina positiva och negativa egenskaper, dina styrkor och svagheter, dina ljusa och dina mörka sidor.

Fokusera din uppmärksamhet på de negativa drag som du tidigare identifierade och acceptera dem som del av dig själv. Upprepa följande fras med varje drag: “Jag accepterar mig själv fullständigt” eller “Jag älskar och respekterar mig själv fullständigt”.

Vad gäller de positiva dragen ska du ta ytterligare ett andetag och fokusera på ett av dem. Tänk på det och släpp det sedan. Öppna sedan långsamt dina ögon. Rör dina händer, ben och andra kroppsdelar. Att öka din självkänsla genom mindfulness är som du säkert märkt endast möjligt genom självacceptans.

Varaktighet: 10-15 minuter.

Att vilja vara någon annan är att slösa bort personen du är.

Mediterande kvinna

Självbedömning

Under det här stadiet är det inte bra att vara blygsam, snarare tvärtom. Ta en anteckningsbok och skriv ned alla dina positiva egenskaper. Bekymra dig inte om ordningen på dessa egenskaper. Vi har alla olika kvaliteter, och vi bör vara stolta över dem.

Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt medgivande.

Självrespekt är en nyckel till att höja din självkänsla genom mindfulness

Behov och önskningar är viktiga och en del av alla vägar till lycka. Arbeta därför på att respektera dig själv, identifiera vad du är bra på och försök ge plats för positiva känslor.

Jobba på att inte klandra dig själv för dina misstag och jämför inte din lycka med andras. Om du tror att du gör någonting bra så är det alltså inget fel med att du känner dig glad över det.

Om gräset ser grönare ut på andra sidan, sluta titta på det och sluta jämföra din situation med den. Sluta klaga och börja vattna gräset på din sida.

Självförbättring

Om en person känner sig själv kan denne förbättra sig. Som vi redan sagt är det viktigt att känna, acceptera, värdera och respektera varandra. Detta är det enda sättet att förbättra din självkänsla, med vilken du kan fatta bra beslut och lösa dina problem.

Som du sett är det alltså möjligt att förbättra din självkänsla genom mindfulness. För att göra detta måste du dock känna dig själv, värdera dig själv och respektera dig själv. Det är viktigt att följa de steg vi precis nämnt. Du kommer inte att känna dig lycklig och förbättras om du inte gör det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.