5 skillnader mellan narcissism och självkänsla

18 oktober, 2019

David Levithan sade en gång ”Narcissism. Du hade inte trott att jag inte ägde en stor spegel”. Verkligheten försöker egentligen rättfärdiga sin existens, och även självkänslan. Det är därför enkelt att blanda ihop narcissism och självkänsla. Det finns dock stora skillnader mellan dessa två, och vi kommer att prata om dem i denna artikel.

Både narcissism och självkänsla försöker på något sätt att berättiga sitt existerande. Så vad är skillnaden? Varför blandas de så enkelt ihop? Det är enkelt. Narcissismen försöker hävda sig själv genom att visa upp sig, medan självkänslan gör det genom att bara existera.

Skillnader mellan narcissism och självkänsla

Då vi följer resonemanget ovan står det klart att narcissism och självkänsla är två motpoler när det kommer till deras motivation och hur de visar sig i verkligheten. Låt oss först ta upp två psykologer som har arbetat med denna förvirring – Pilar Mallor och Manuel Villegas.

Kvinna som tittar i spegeln

Inom deras forskning hittar vi tydliga skillnader mellan narcissism och självkänsla, trots existensen av beteenden som först kan verka lika. Hur skiljer vi mellan dessa beteenden? Fortsätt läs…

Narcissisten har en överdriven uppfattning av sig själv

Den främsta skillnaden mellan en narcissistisk person och en person som har en hög självkänsla är att narcissister har en överdriven och förvrängd uppfattning av hur viktiga de är. De som har en bra självkänsla upplever å andra sidan en inre belåtenhet som är mindre uppblåst och mer autentisk.

Narcissisten försöker uppnå säkerhet genom en överdriven självbild som i verkligheten är en förvrängd självuppfattning. De uppvisar ett inre vakuum där en osäker person gömmer sig.

En person med en hög självkänsla kan å andra sidan basera sitt välmående på bra relationer. Denne lägger inte överdriven vikt vid sin självbild. Att ha självförtroende innebär inte att man behöver överdriva sina framgångar framför andra. Det innebär att man helt enkelt bara är glad för dem.

”Tycker du inte att det är konstigt när folk har bilder av sig själva överallt? Det är som att de försöker bevisa att de existerar.”
-Candace Bushnell-

Att vara bestämd mot behovet av uppmärksamhet

Personer som har en hög självkänsla är bestämda. Dessa personer vet hur man lyssnar och väljer tillfällena att prata. De gör detta med kunskap och bidrar alltid med värde till konversationen. De har en emotionell och social intelligens. De är även tålmodiga och vet att de kommer ha en giltig åsikt när det blir deras tur.

Narcissisten beundrar dock sin självbild och behöver uppmärksamhet. Han försöker alltid att vara i rampljuset. Festens mittpunkt. Han underrättar alla om att han är närvarande. Han behöver konstant dyrkas av andra.

Empati

Utöver den punkt som vi har tagit ovan så skiljer sig narcissisterna även eftersom de inte har förmågan att vara empatiska. En person med en hälsosam självkänsla kan utvecklas genom social interaktion samt det tålamod och den empati som de har som är viktig för att man ska kunna lyssna aktivt.

Personer med delad hjärna

En narcissist tänker bara på sig själv och sin självbild. En person med en hälsosam självkänsla har dock en bättre förmåga att knyta band med andra. Genom att inte ha ett stort behov av att vara andra till lags så kan du fokusera på att sätta dig i andras situation. Detta kommer göra det enklare för dig att förstå andras synsätt, ideologier och känslor.

Själviskhet och samarbete

Ett annat sätt att skilja en narcissist på från en person med en hälsosam självkänsla är själviskheten. Det är enkelt att tro att en person är full av självkärlek, trots att hon egentligen är så full av tvivel att hon är sin egen värsta fiende.

En person med en hög självkänsla vet när och hur man visar generositet och är samarbetsvillig, men det är inte något som narcissisten klarar av. Ifall dennr inte kommer dra fördel av något så är det svårt för personen att anstränga sig.

”Det som gör avundsjukans smärta så akut är att fåfängan inte kan göra något annat än ge den stöd.”
-Stendhal-

Arrogans kontra omtanke

Arrogans är en annan skillnad hos narcissistiska personer och dem med en hög självkänsla. Den förra visar inte någon omtanke för något förutom sig själva, men personer med hög självkänsla älskar andra och har en känsla av värde. De uppskattar den vackra utmaningen att hjälpa andra.

Kvinnor som sitter bredvid varandra

Narcissisten är i sin arrogans oftast aggressiv, avundsjuk och behöver dominera andra för att må bra. Hon kan inte acceptera kritik och tenderar att ta det personligt. Hon kommer inte lära sig av sina misstag, för hon har stora svårigheter att se och acceptera dem.

En narcissistisk person och en person med en hög självkänsla kan vid första anblick verka väldigt lika. Men när tiden går så kommer vi snart se skillnader mellan de två personligheterna.