Familjens inflytande på vår självkänsla

Familjens inflytande på vår självkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Skapandet av vår självkänsla drivs (delvis) av den familjedynamik som vi har blivit utbildade inom. Det är ett arv som lämnar sitt inflytande på vår självkänsla och som ibland är svårt att läka. Speciellt ifall det kommer från en far eller mor som aldrig har älskat sig själva och som inte var duktig på att tänka på våra behov eller uppmuntra oss.

Det finns ingen brist på psykologer som säger att man för att fungera i livet måste ha en stark självkänsla. Oavsett ifall vi tycker om det eller inte så finns det “bränsle” som ger oss självförtroende och en känsla av att vi är duktiga. Men vi vet alla att vi ofta går igenom livet utan något i denna tank. Våra nivåer är så låga att det är nästan omöjligt att starta om vår maskin och komma över detta problem.

“De flesta av våra rädslor för att bli bortstötta beror på vår önskan att andra accepterar oss. Basera inte din självkänsla på deras åsikter.”
-Harvey Mackay-

Den berömde kulturantropologen Margaret Mead förklarade något väldigt viktigt för oss. Hon hävdar att familjen är den första sociala gruppen där vårt sätt att interagera avgör vilka vi är (eller iallafall till stor del). Våra föräldrar är de som har åtagandet att fylla vår “tank” med tillräckligt med näringsämnen. De bör se till att det inte finns någon brist på säkerhet, omtanke och uppmärksamhet. De bör ge oss den där vitala uppfostran och drivkraften som kommer hjälpa oss att gå igenom denna värld och känna att vi är värdefulla personer.

Men när det kommer till det jobbiga skapandet av vår självkänsla så har vi inte alltid kvalitetsbränsle. Detta leder oss till att försöka upptäcka vilka vi är, och att försöka reparera den där barndomen som saknas inom så många saker.

Kvinna inuti hund

Skapandet av vår självkänsla och banden med våra föräldrar

Skapandet av vår självkänsla börjar i barndomen. Men innebär detta att vår karaktär helt bestäms av allt som vi har upplevt i barndomen och den tidiga ungdomen? Vi bör poängtera att ordet “determinism” är farligt och har djupa undertoner både inom psykologin och många andra vetenskapsområden.

Inom psykologin så har allt som har hänt i barndomen ett stort inflytande på vår självkänsla, men det avgör inte vilka vi är helt. En sak som vi känner till om människor, och speciellt hjärnan, är att vi har en stor flexibilitet och förmåga för självförbättring. Men trots detta så kan vi inte komma bort från den stora vikt som kommer från vår uppfostran. Kvaliteten av vår interaktion med dem som bryr sig om oss är något väldigt viktigt. Det förser oss inte bara med mat och näring, utan även med ett emotionellt arv.

Att vara emotionellt ansluten

För att dyka djupare in i dessa ämnen så skulle vi vilja rekommendera Dr. Ed Tronick och hans skrifter. Han är expert inom barnutveckling och professor i pediatrik vid Harvards Universitet. Han hävdar att man för att främja en bra självkänsla hos barn måste vara emotionellt ansluten till dem. Men i mycket av sin forskning lyckades han visa att även bra föräldrar inte förstår sina barn 40% av tiden.

Flicka med gäss

Dess rön kan verka något alarmerande för oss, eller så kan vi anse att de är överdrivna. Men Dr. Tronick påpekar något som bör få oss att reflektera. Anledningen till varför många föräldrar inte är 100% anslutna till de emotionella behoven hos sina barn är att de inte heller förstår sina egna.

En förälder som är full av stress, och olösta emotionella knutor, kommer omedvetet att sända serier med signaler och information till barnet. Barnet kommer därmed att absorbera denna information i sitt eget liv. Ifall föräldrarna dessutom inte har en hög självkänsla så kommer det vara svårt att upprätthålla detta hos barnet. Ifall barnet inte kan känna av denna grund hos föräldern så kommer det inte att känna denna säkerhet.

Du bestämmer trots familjens inflytande på vår självkänsla

Skapandet av vår självkänsla under barndomen är främst influerat av tre faktorer. Fysiskt utseende, vårt beteende och hur vi lyckas i skolan. Det sätt som våra föräldrar hanterar dessa tre dimensioner på kan få oss att känna oss säkrare och ha en bättre självkänsla. Ifall de inte gör detta så kan vi känna oss hjälplösa, ensamma och rädda.

“Den värsta ensamheten är att inte vara bekväm med sig själv”
Mark Twain

Den svåraste delen med allt detta är att vi ännu ser att många föräldrar är omogna när det gäller denna aspekt. De är inte medvetna om det problem som de orsakar med sitt språk och kommunikationsstil. Bara genom att lyssna på konversationerna vid skolgrinden så kan vi ser hur de utan att ens inse det plockar vingarna från sitt barns självkänsla fjäder efter fjäder.

Användandet av jämförelser

Användandet av jämförelser och negativa affirmationer påverkar ett barns självkänsla på ett fruktansvärt sätt. Att säga till ett barn att det är hopplöst på matte eller att det aldrig kommer kunna klara av sin examen är något som får deras självkänsla att gå under. Föräldrar som gör detta kan inte märka av emotionella problem hos sina barn, och de låter dem falla in i samma avgrund som de själva gjorde när det gäller självkänslan.

Målning av systrar

Det stämmer att familjen har ett inflytande på vår självkänsla, men vi måste även förstå att det som hände i det förgångna inte måste påverka oss för livet. Vi har kraften att sluta påverkas genom att ha en så låg självkänsla. Det ligger i våra händer att reparera en barndom som har varit full av brister, för att kunna ge oss själva en mognad som andra inte kunde ge oss.

Vi måste lära oss att skapa vårt eget bränsle, ha ett eget inflytande på vår självkänsla och att sluta försöka se vad andra kan erbjuda oss. Vi måste jobba med vår självkänsla varje dag. Det måste finnas en önskan att förändras, att vara modig och att älska oss själva. Oavsett vårt förflutna så finns det alltid tid för förändring och att investera i vår egen självkänsla.

Detta kanske intresserar dig
Medberoende personer förstör relationer och sin egen självkänsla
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Medberoende personer förstör relationer och sin egen självkänsla

Medberoende personer är del av väldigt skadliga relationer där de gör allt för att hålla sin partner i en beroendeställning.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.