7 citat om självkänsla för att värdera sig själv

7 citat om självkänsla för att värdera sig själv
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 04 november, 2023

Att värdera sig själv är en uppgift som många av oss måste jobba med. Att lära oss att identifiera allt det bra vi har, våra styrkor och de färdigheter vi bemästrat är viktigt för att ha ett uppfyllande liv. Citat om självkänsla kan tillhandahålla oss med en kompass som pekar oss i rätt riktning.

Vi vet att det inte är lätt. Många beslutar sig för att ge upp och sluta ta hand om sina egna behov. Många överger sig själva efter ett misslyckat försök eftersom självkärlek innebär en ansträngning; det är att tackla sina demoner. Men det är värt det. Det finns inget som kan mäta sig med att omfamna sig själv och resa sig upp. Att vara din egen bästa vän och huvudsakliga älskare ger dig chansen att känna dig levande och lycklig.

Vi vet att själva frasen inte plötsligt kommer tända flamman av självkärlek. Den kommer dock bjuda in dig att reflektera över den. Och från denna övning kan du få djupa och användbara lärdomar. Av denna anledning kan vi säga, utan rädsla för att ha fel, att fraser om självkänsla är värda att ha tillhands för att påminna oss om värdet av att behandla oss själva med tillgivenhet. De påminner dig om att värdera dig själv och ge näring åt din självkärlek då och då.

Ha kärlek för dig själv

Du förtjänar din egen kärlek

“Du själv förtjänar din kärlek och tillgivenhet precis lika mycket som någon annan i universum.”

-Buddha-

Detta är ett av de citat om självkänsla som vi alla bör ha i vårt dagliga vokabulär. Vi är värdiga och förtjänta av vår tillgivenhet. På samma sätt har vi en hälsomässig förpliktelse att inte be om eller få smulor samt inkompletta former av kärlek och tillgivenhet.

Kärleken när oss, framförallt vår egen. Den ger oss styrka och säkerhet och manar oss att älska andra. Det är en fundamental pelare på vilken vi bygger våra liv och relationer. Den som bygger sitt liv på kärlek lägger en grund som är svåra att rasera. Det viktigaste av allt är att vara medveten om att vi har rätt att motta kärlek, både från andra och oss själva.

Att värdera sig själv väl kräver att man behandlar sig själv väl

“Du har kritiserat dig själv för tårar, och det har inte fungerat. Försök att smickra dig själv för att se vad som händer.”

-Louise L. Hay-

Vi har den dåliga vanan att kritisera och såra oss själva med våra ord och utvärderingar. Att döma sig själv på ett grymt sätt är enkelt. Det är en vana för många människor, men att återställa skadan som detta åsamkar oss är inte lätt. Att göra det kontinuerligt genererar faktiskt en spiral av smärta och lidande som bara blir större och tyngre. Och vi gör det nästan varje dag, och värst av allt utan att ens vara medvetna om det.

Det är omöjligt att värdera sig själv om man kontinuerligt iscensätter attacker mot sig själv, om man lurar och avskyr sig själv. Louise Hay erbjuder oss ett alternativ med sin fras. Denna amerikanska författare och föreläsare förlitar sig på smicker och positivt språk mot oss själva. Varför inte ge det en chans?

Vi förtjänar att behandla oss själva väl, vi förtjänar vårt eget erkännande. Vad är fel med att säga till oss själva att vi presterar bra? Kanske är vi inte vana vid det, men det finns en första gång för allt. Och att visa dig själv kärlek förtjänar topprioritet.

Respektera och värdera dig själv för att göra bättre val

“Vår självrespekt markerar våra val. Varje gång vi agerar i harmoni med vårt autentiska jag och hjärta, förtjänar vi vår egen respekt. Så enkelt är det. Varje val spelar roll.”

-Dan Coppersmith-

Detta är ytterligare en fras om självkänsla som är nära kopplad till de andra i artikeln. Vi bör alltid ha detta i åtanke. Respekt markerar våra framtida beslut. Att förbli lojala och vara sanna mot oss själva fastslår varje handling och varje val vi gör i livet. Vidare kommer sättet vi respekterar oss själva markera sättet vi relaterar till människorna omkring oss.

Om man kan stödja och värdera sig själv är chansen stor att andra också kommer agera så. Om vi avskyr oss själva, inte har oss själva i åtanke och behandlar oss själva illa, kommer andra förmodligen göra samma sak. Det handlar om att prioritera och älska sig själv.

Kvinna i spegel

Var inte beroende av andra för att göra dig lycklig

“Förlita dig inte på någon annan för din lycka och ditt egenvärde. Endast du kan vara ansvarig för det. Om du inte kan älska och respektera dig själv, kommer ingen annan få det att ske.”

-Stacey Charter-

Lycka är inte beroende av andra, ingen delar ut eller erbjuder den. Sann lycka är en attityd som uppstår inombords. Därför är vi de enda som är ansvariga för hur vi mår, oavsett hur konduktiva omständigheterna är för ett visst sinnestillstånd.

Att ge nyckeln till ditt välmående till andra är ett misstag. Vi har kraften att förvandla situationer, även om vi ofta inte är medvetna om det. Allt börjar med att värdera sig själv. Om vi inte gör det kommer ingen göra det åt oss. Glöm aldrig det.

Önskan att vara sig själv

“Att vilja vara någon annan är att ödsla bort personen du är.”

-Marilyn Monroe-

Tusentals personer drömmer om att vara någon annan. De fantiserar om dessa idéer, jämför sig med vänner och tänker “om jag hade detta…” eller “om jag vore det…”. Att drömma är inte dåligt, men att ödsla tid på det är det. Dessa personer glömmer att det är fantastiskt att vara sig själv och att det kommer med tusentals möjligheter. De vänder ryggen åt sig själva och blir olyckliga.

Vi är begränsade upplagor. Unika och bristfälliga, men värdefulla för oss själva. Det finns ingen som du och ingen som jag, och det är precis det som gör oss speciella och annorlunda. Det handlar inte om att jämföra dig med andra, utan att upptäcka dig själv. Att rikta blicken inåt för att väcka all din potential och njuta av dig själv, med äkthet som bas.

Att värdera sig själv för att skrida till handling

“Innan du värderar dig själv kommer du inte värdera din tid. Innan du värderar din tid kommer du inte göra något med den.”

-M. Scott Peck-

Detta är ytterligare en fras om självkänsla som bär på ett djupt budskap. Att värdera sig själv är starten på allt, språngbrädan till ett fullt, lyckligt och framgångsrikt liv. Om vi inte värderar oss själva kan vi knappast göra allt vi vill, och kommer i slutänden inte växa.

När vi värderar oss själva lär vi känna oss själva, prioriterar oss själva och ger oss själva en del av vår tid. Vi slutar att leva på autopilot. Istället börjar vi leva medvetet och återfår kontrollen över vår egen existens. Tiden är en värdefull gåva som vi inte bör skjuta åt sidan eller ta för given.

Värdera den tid du har

Andras åsikter är inte din verklighet

“Någons åsikt om dig behöver inte bli din verklighet.”

-Les Brown-

Vi är sociala varelser. Åsikter från andra influerar oss därför i stor utsträckning. Vi måste lära oss att skilja mellan vad vi är och vad andra anser att vi är. Vi måste vara tydliga med vad vi vill ha och vad andra vill ha av oss.

Oavsett om uppsåtet är bra eller dåligt kommer personerna i vår omgivning uttrycka sina åsikter om oss. Men de är just det, bara åsikter. Subjektiva verkligheter som vi inte måste dela eller hålla med om. Vi måste bara respektera dem, utan att acceptera deras personliga attacker. Det viktiga att komma ihåg för att inte försätta dig i riskfyllda situationer och tappa kontrollen är vad du vill och hur du värderar dig själv. Framförallt är det viktigt att behandla dig själv väl.

Som du kan se är det komplicerat att älska sig själv eftersom det inte bara involverar att känna sig själv, utan även att acceptera och respektera sig själv. Dessa citat om självkänsla kan hjälpa dig att ta hänsyn till de viktigaste aspekterna av att tro på dig själv, men det är du som har kraften att börja göra det. Behandla dig själv med kärlek, värdera dina framgångar och erkänn de många saker du är bra på. Ta hand om dig själv och glöm inte bort att alltid ta hänsyn till dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.