Varför har folk så lite självkärlek?

Varför har folk så lite självkärlek?
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2023

Människor är naturligt sociala. Och det finns en väldigt enkel och logisk anledning till det: för miljontals år sedan behövde vi andra för att överleva. Vi kanske inte har samma behov idag, men vi behöver fortfarande omvårdnad och uppmärksamhet från andra. Vi får heller inte ha för lite självkärlek, från vaggan till graven.

Barn måste känna sig säkra, oavsett om känslan kommer från föräldrarna eller andra betydande figurer i deras liv. Hursomhelst kommer stabilitet och tillit ge dem en framtid som emotionellt starka, säkra vuxna med hälsosam självkänsla.

Men det är lätt att se att väldigt få människor verkligen uppvisar dessa karaktärsdrag. De flesta är inte säkra i sig själva, litar inte på sina förmågor och kan inte utvärdera sig själva realistiskt.

Varför är det så svårt att finna en människa som hyser ovillkorlig självkärlek? Varför är på tok för lite självkärlek något som präglar många personer?

Det verkar som om brist på kärlek, omvårdnad, hänsyn och respekt i barndomen kan vara grunden för detta fenomen. Andra möjliga orsaker inkluderar överbeskyddande föräldrar, att inte ha tydliga gränser samt kultur.

Det finns ingen vits med att skylla våra osäkerheter på vårt förflutna, vår uppfostran eller våra föräldrar. Dessa saker går inte att förändra.

Som vuxen är det dags att läka barnet som saknade så mycket och hjälpa honom eller henne att älska sig själv igen. Oavsett vad andra tycker.

Pusselbiten som saknas när du har för lite självkärlek

Kanske har du alltid känt som om det saknades något. Kanske är du fysiskt attraktiv, framgångsrik i arbetslivet och har en fantastisk familj men ändå känner att något saknas. Det har förmodligen att göra med att du har för lite självkärlek.

När människor har för lite självkärlek, eller om den inte är ovillkorlig, känner de att de saknar en bit av pusslet. De kan felaktigt försöka finna den på annat håll, men bitarna de hittar kommer aldrig passa i tomrummet.

När pusselbitarna faller på plats

De kan försöka hitta biten som fattas, utan att inse att de endast kommer hitta rätt om de älskar, accepterar och omfamnar sig själva.

Det finns många olika anledningar till att man kan sakna den gäckande biten, varav vi nämner några ovan: barndom, kultur etc. Sättet vi växer upp bestraffar systematiskt självkärlek och ser den som självisk.

Barn vänjer sig vid att avfärda komplimanger, trycka ned sig själva, säga ja när de vill säga nej och många andra ohälsosamma beteenden.

Vi har blivit lärda att vi bör sätta andra före oss själva, men det är falskt. Vi kan inte finnas där för andra på rätt sätt om vi inte tillfredsställer våra egna behov först. Med andra ord måste vi göra oss själva till en prioritet.

Om vi sätter andra personers behov framför våra egna, kommer vi bli utbrända och börja förlora oss själva såväl som allt omkring oss.

Denna påstådda själviskhet gör oss till dåliga människor och får andra att stöta bort oss. Eftersom vi inte vill att det ska ske, gör vi allt för att rättfärdiga andra personer och försummar våra egna behov.

Det är därför pusselbitarna som vi finner inte passar i vårt pussel, och den tomma känslan kvarstår. Vi älskar inte oss själva.

Vad kan du göra för att älska dig själv?

För att öka din självkänsla måste du börja behandla dig själv väl. En övning du kan göra är att skriva ett brev till dig själv. Tanken är inte att vara fåfäng, utan realistisk. Visa helt enkelt dig själv att du älskar dig själv, som du skulle göra med andra människor.

Det kommer överraska dig hur svår denna övning är, eftersom vi inte är vana vid att berömma oss själva. Den lilla djävulen på din axel kommer försöka säga att du är narcissistisk och tusen andra saker. Lyssna inte på den, bara fortsätt älska dig själv.

Kvinna med solros

Det är dags att du börjar se mer realistiskt på dig själv. Lär känna dig själv: både dina styrkor och svagheter. Håll dig till dessa och börja prova på att göra saker som du vet att du är kapabel till.

Säg inte till dig själv att du inte kan göra det eller att det inte kommer gå vägen. Innerst inne vet du att du kan och att det kommer fungera.

Avslutningsvis vill vi att du gör något varje dag som för dig närmare dina mål. Om du når ett ska du belöna dig själv och vara glad för din egen skull.

Din självkänsla kommer öka och du kommer se att du verkligen kan göra det. Men kom alltid ihåg att perfektion inte existerar.

Du kommer till slut börja notera den där saknade pusselbiten som passar in i det tomma utrymmet, och du kommer inte känna dig så beroende av externa faktorer. Du kommer inte desperat kräva kärlek och acceptans från andra människor eftersom din självkärlek gör dig komplett.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.