Hur dina känslor gör dig mer attraktiv

Hur dina känslor gör dig mer attraktiv

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2022

Vi investerar mycket tid i vårt utseende, ofta med målet att projicera en image som är mer attraktiv och åtråvärd. Inte nödvändigtvis sexuellt, utan vi vill snarare anses vara ett trevligt sällskap, som personer som kan bidra till sociala cirklar.

Vi fokuserar för mycket på att känna oss vackra och attraktiva på utsidan, och glömmer bort vår inre utveckling. Detta resulterar i en dissonans mellan den bild vi projicerar och våra personligheter. Med andra ord en motsägelse som alltid kommer att vara en källa av obekvämhet och som andra kommer att notera.

Bakom denna attityd finns även idén att litteratur, film och TV har varit ansvariga för att göra saker så populära. Denna uppfattning bekräftar att personer som är kapabla att generera en viss känsla av mystik verkar vara mer attraktiva. Detta baseras på idén att vi naturligt är attraherade till det okända och att vi älskar överraskningar. Vetenskapen har ifrågasatt denna logik, som vi kommer att diskutera vidare nedan.

“Först och främst så är romantisk attraktion orubbligt; det är något väldigt svårt att släcka. Känslor å andra sidan kommer och går; du kan vara glad på morgonen och arg på eftermiddagen.”

-Helen Fisher-

Par som har roligt

Personer vars känslor är enklare att läsa är mer attraktiva

En vetenskaplig studie som utfördes av The National Academy of Sciences visade att folk är attraherade till personer som är enklare att läsa emotionellt. Detta resultat indikerar att personer med en mystisk ton, som modulerar uttrycket av sina känslor och som är svårare att få grepp om, faktiskt är mindre attraktiva.

Forskarna bad en grupp personer att titta på foton av sex olika män och kvinnor. De fick sedan försöka gissa de känslor som personerna på bilderna kände, och de blev samtidigt ombedda att ranka deras attraktivitet.

Målning

Ju mer uttrycksfull en person är, desto mer attraktiv upplever vi att denna person är

Resultatet visade att män och kvinnor som inte uttryckte mycket känslor eller som hade en ton av mystik inte var så attraktiva för deltagarna i studien. Så ju mer expressiv en person är, desto enklare är det att gissa hur denne känner sig, och vi kommer då att uppfatta denne som mer attraktiv.

Detta innebär inte att du bör försöka låta bli att vara mystisk, eller att en person som inte är expressiv är oattraktiv. Det viktigaste är att vi uttrycker våra känslor på ett hälsosamt sätt.

Bli mer attraktiv

Våra känslor låter oss vara de fantastiska människor som vi är. Du vet redan att dina känslor kan göra dig mer attraktiv för andra och för dig själv. Men kom ihåg att det alltid är bäst att hitta en balans när det kommer till att uttrycka dig. Sätt dina egna gränser och överdriv inte dina uttryck runt andra om du vill ha hälsosamma personliga relationer med dem.

“När vi stöter på den spirituella passionen av Lust med stort L så plockar vi fram alla våra resurser – intellektuella, emotionella, fysiska, fantasifulla, djuriska och änglalika – och använder dem i vårt arbete… Kärleken är ett tillstånd av resonans mellan frånvaro och närhet till den älskade, en harmonisk resonans mellan att vara två och att vara en.”

-Stephen Nachmanovitch-

Att vara emotionellt intelligenta ger oss även en stor fördel. Kanske en känsla av mystik kan hålla gnistan levande när relationen börjar. Men under det första mötet säger vetenskapen att vi kommer att vara mer attraktiva om vi uttrycker oss öppet och visar våra känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.