Aktivt åldrande: att åldras med hälsa och välbefinnande

Att nå hög ålder kan vara en svår process på grund av allt det innebär. Här berättar vi hur du kan förbättra livskvaliteten som äldre med aktivt åldrande.
Aktivt åldrande: att åldras med hälsa och välbefinnande
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 24 november, 2023

Det är inte lätt att tänka på, men tiden går för alla. Vid något tillfälle i ditt liv kommer du att komma till det skede i livet som ingen som inte har kommit dit ännu kan förstå. Vi pratar om ålderdomen. När jag tänker på det nu uppstår en fråga: är den likadan för alla? Sanningen är att det inte är det. Under denna sista del av livet är vi alla fortfarande verkligen helt unika. Därför är det viktigt att påpeka skillnaderna mellan aktivt och passivt åldrande.

Dessa skillnader går långt bortom bara fysiska problem. Du kan också se dem, till exempel i vilka känslor som visar sig mest.

Faktum är att aktivitetsnivån en person håller sig på i sitt liv har stor inverkan på alla förhållanden som är relaterade till dennes välbefinnande. Fortsätt läsa för att ta reda på varför aktivt åldrande är så viktigt för ditt välbefinnande!

“När jag blir tillsagd att jag är för gammal för att göra något, försöker jag genast göra det.”

Pablo Picasso

Ditt psykologiska tillstånd påverkar din livslängd och livskvalitet

Under de senaste århundradena har vi gjort stora framsteg inom hygien och personlig vård. Vi vet mycket mer om sjukdomar och hur man behandlar dem.

Människor förespråkar säkerhet inom olika områden av livet. Allt detta har resulterat i ett tydligt resultat: det finns fler och fler människor som lever längre och längre.

Men det är inte bara vårt fysiska välbefinnande som har en inverkan. Vårt mentala välbefinnande har det också. Trots att människor traditionellt sett har sett vår psykologiska status som en sekundär faktor, och satt den fysiska först, börjar detta förändras. Och det förändras så mycket att det har blivit en nyckelfaktor i den nuvarande forskningen om ålderdom.

“Vi vill alla leva tills vi blir gamla, och alla förnekar vi att vi har lyckats med det.”

Fransisco de Quevedo

Äldre människor pratar

Exempelvis har vissa studier visat att din kognitiva förmåga, din egen utvärdering av ditt välbefinnande, om du känner dig användbar och deltar i aktiviteter varje dag, är de bästa tecknen som kan förutsäga ett långt liv. Vad betyder allt detta? Det framhäver vikten av aktivt åldrande för din livskvalitet.

Vad innebär aktivt åldrande?

Aktivt åldrande innebär att äldre människor deltar i sociala aktiviteter och fortsätter att söka efter och ha nya erfarenheter som kommer att öka deras lärande och vara roligt för dem.

Det handlar också om individuell utveckling, självförverkligande och välbefinnande genom åren. Dess mål är alltså att människor ska åldras framgångsrikt. Poängen är att deras “sjukdomar” ska bli ett så litet hinder för deras välbefinnande som möjligt.

För att göra detta måste du beakta personernas ålder, deras fysiska och psykiska hälsa, deras kognitiva effektivitet, deras sociala kompetens, deras personliga självkontroll och deras allmänna livsstil.

De kan uppnå goda nivåer av alla dessa saker genom att arbeta på tre grundläggande områden: undvika sjukdomar och handikapp, hålla hög kognitiv och fysisk funktion och bygga på det åtagande till livet vi har när vi når ålderdom.

“En vacker ålderdom är vanligtvis belöningen för ett vackert liv.”

Pythagoras

Vilka fördelar har aktivt åldrande?

Ditt sätt att agera, tänka och känna har en inverkan på din hälsa, deltagande i ett socialt liv och säkerhet när du når ålderdom. Det innebär att det spelar en roll i huruvida du åldras aktivt eller inte. Så din livsstil kommer att ha stor inverkan på ditt välbefinnande.

Hur ofta du utför mentala uppgifter är exempelvis en faktor som kan hålla din hjärna frisk. Så det är en bra idé att utföra aktiviteter som att lösa korsord och sudoku eller spela schack.

På så sätt kan du undvika den kognitiva försämringen som kommer med demens. Men förutom att bara träna ditt minne eller öva på uppmärksamhet eller koncentration, finns det andra saker att tänka på.

Äldre mans ansikte

En annan viktig sak för aktivt åldrande är att människor känner sig så kompetenta som möjligt i sina dagliga liv. Det är bra för dem att känna sig förmögna att fortsätta att ha kontroll över sitt liv och sitt hälsotillstånd. Detta kommer att hjälpa dem mycket när det gäller att öka deras självkänsla och välbefinnande.

Slutligen har forskare funnit att huruvida man kan återhämta sig eller inte från en sjukdom beror en del på hur en person bemöter stressiga situationer.

På så sätt hjälper det inte alls att undvika dessa situationer. Men om du försöker bemöta dem på ett aktivt sätt får du fler biljetter till ett långt och hälsosamt liv… Arbeta med aktivt åldrande!

Bilder med tillstånd av Lotte Meijer, Cristina Gottardi och Neill Kumar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.