Lider du av experientiellt undvikande?

6 november, 2018

Klassifikationerna för psykologiska störningar och deras behandlingar är i ständig förändring. En modell av den tredje vågens terapi vid namn Acceptans- och hängivelseterapi säger att mycket av det psykologiska lidandet orsakas av experientiellt undvikande.

Det finns många exempel på experientiellt undvikande; ofta inträffar det i situationer som personen med denna störning ser som oönskade. Därför försöker han slippa handskas med den genom att fly eller undvika den.

Men att inte vilja handskas med obehag eller att vilja fly istället för att acceptera den är inte en störning. Det är faktiskt ett fullt normalt svar vi säger hos alla typer av djur. Störningen uppstår när man har stela tankar, såsom:

  • ”Jag måste må bra för att göra saker”
  • ”Mitt arbete gör mig olycklig”
  • ”Jag klarar inte av att vara nervös, det här måste upphöra”

Alla dessa är källor för obehag som inte ger dig några pauser.

Hur vet man om man lider av experientiellt undvikande?

Faktorerna som slår fast huruvida du lider av experientiellt undvikande är:

  • Att konstant känna sig överväldigad av tankar och känslor som kretsar kring att ”må dåligt”, ”vara ledsen” eller ”kämpa för att må bra”.
  • Ditt sinne bombarderar dig konstant med tankar som kämpar mot obehag, ovisshet eller tvivel.
  • Att spendera en stor del av dagen med att kontrollera dessa tankar.
  • Ditt dagliga liv kretsar kring att ”bli av med obehaget” innan du kan få tillbaka ditt liv. Du börjar känna att du inte kan göra något. Denna känsla kommer bli större fram tills att dessa tankar försvinner.
  • Du väntar tills du mår bra innan du gör saker som du värderar (att gå till parken med barnen, spendera tid med vänner eller att promenera på stranden).
Person i glasburk

Varifrån kommer experientiellt undvikande?

Roten till experientiellt undvikande är att vara psykologiskt oflexibel när man hanterar obehag; vare sig det uttrycker sig som undvikande eller flykt. Denna oförmåga att anpassa sig är vad som orsakar experientiellt undvikande. Livet hos personer som är drabbade kretsar kring att undvika smärtsamma tankar eller känslor.

Att vara psykologiskt oflexibel innebär att personen avskärmar sig från smärtsamma tankar, känslor eller minnen. Han är inte flexibel och kommer fortsätta med dagliga aktiviteter i syfte att bli mer välmående; detta oavsett om det finns en eller många källor för obehag.

Dessa personer har uppfattningen att de måste ”må bra” innan de kan njuta av något.

När någon har redan existerande psykologiska problem, såsom ångest eller depression, får denna oförmåga att vara flexibel negativa konsekvenser. Att inte acceptera obehaget från ångest eller depression, och försöka bli av med det för att fortsätta med livet har två konsekvenser:

  • Att basera livet runt obehaget och försöka kontrollera det gör det bara värre. Vi måste komma ihåg att våra sinnen aldrig slutar snurra. Det är som en kittel ovanpå en evig eld. Om du försöker sluta tänka på sorgen och ångesten, kommer du bara använda mer av denna tanke som bränsle för elden.
  • Att göra ditt dagliga liv till en kamp mot obehaget minskar den uppmuntran och de belöningar du kan ”sträva efter”. Du kommer ha färre aktiviteter som ger dig välmående. Du kommer dessutom försumma dina mellanpersonliga relationer och isolera dig inuti obehaget.

Fallgropen som är att ”må bra”

Vi lever i ett samhälle som förespråkar välmående, njutning och att hålla lidandet så långt borta som möjligt. Vi ser inte med blida ögon på gråt, att vara ledsen och känslor av ångest. Så när du upplever dessa känslor börjar du bekämpa dem.

Ju mer ”att må bra” blir till det huvudsakliga, centrala elementet i ditt liv, desto djupare faller du i dess fälla. Att leta efter en perfekt känsla av välmående är vad som gör dig så vaksam. Du fokuserar på de negativa känslorna som faktiskt är normala och har ett adaptivt syfte.

Genom att oroa dig över huruvida du verkligen mår bra eller dåligt, slutar det med att du plockar på dig alla oangenäma psykologiska upplevelser. Det är du själv som ger dem sådan vikt. Genom att försöka knuffa bort dessa negativa psykologiska upplevelser (tankar och känslor) gör du dem starkare.

Kvinna med ångest

Konsekvenser av experientiellt undvikande

På en social nivå är konsekvenserna av experientiellt undvikande extremt viktiga. Du väntar på att må bra innan du går på bio, spenderar tid med vänner, återupptar studierna, går på en dejt och en oändlig lista av andra saker.

Du utvecklar vanor för att försöka undvika obehagliga psykologiska upplevelser. Och i takt med att månaderna och åren går, kretsar ditt liv helt kring undvikande.

Det är så man kan bli en sann expert på vad man inte vill. Du baserar helt och hållet vad du vill ha baserat på att hålla det du försöker undvika borta. Din identitet och dina prognoser för framtiden blir till slut väldigt svaga.

Experientiellt undvikande gör inget annat än att förvärra symptomen som associeras med obehag och försämra ditt emotionella liv.

Det är därför acceptans- och hängivelseterapi (Acceptance and Commitment Therapy), som utvecklats för att komma över experientiellt undvikande, kretsar kring att acceptera obehag. Den handlar även om att etablera mål baserade på personliga värderingar.

Behandling av experientiellt undvikande

Först kan du hitta lösningen på denna störning i acceptans. Det innebär ovillkorlig, icke-dömande observation av dina psykologiska upplevelser, såsom tankar och känslor.

Acceptans- och hängivelseterapi använder olika strategier, såsom mindfulness, kognitiv avskiljning och terapeutiska metaforer, för att nå detta mål.

Vidare betonar behandlingen av experientiellt undvikande vikten av personliga värderingar inför känslor. Det är därifrån ordet ”hängivelse” kommer i denna terapi. Den försöker få dig att bli hängiven till dina värderingar; den försöker avfärda kampen mot obehag.

Börja bli friare

Att kämpa mot denna åkomma är en svår och jobbig resa. Men det är något du måste göra för att komma ut ur fallgropar och oflexibla övertygelser. Dessa är sakerna som du använder för att försöka må bra, men som i slutänden gör att du mår sämre.

Att centrera ditt liv kring personliga värderingar och att acceptera obehaget som är en del av livet, kommer göra att du känner dig friare och lyckligare.