Vad kan jag göra om mitt barn lider av depression?

Vad kan jag göra om mitt barn lider av depression?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är inte ovanligt att barn lider av depression precis som vuxna. Det är helt normalt att våra barn ibland säger eller visar oss att de känner sig ledsna, olyckliga, irriterade eller nedslagna. Men när vi talar om depression hos barn är det fråga om något helt annat. Det är viktigt att skilja mellan vad som är normala negativa känslor och vad som kan handla om något mycket mer allvarligt.

Om negativa känslor dyker upp hos vårt barn och om dessa efter hand börjar inverka på olika aspekter av barnets liv, såsom skolresultat och familjeliv, kan det vara tecken på att vårt barn lider av depression. Finns det något vi som föräldrar kan göra för att hjälpa våra barn i den situationen? Visst finns det det. Läs vidare och lär dig mer om depression hos barn och vad man kan göra åt detta.

“Något av det bästa som kan hända dig är att du får en lycklig barndom.”

-Agatha Christie-

Hur vet jag om mitt barn lider av depression?

Innan vi försöker åtgärda problemet måste vi ta reda på om vårt barn verkligen lider av depression. Detta betyder att vi måste vara vaksamma på olika tecken som kan tyda på detta. Om vi misstänker en depression är det viktigt att få en professionell utvärdering.

Här är några varningssignaler att se upp för: lättretlighet, nedstämdhet, beteende- eller disciplinproblem, minskat intresse eller minskad glädje, dålig självkänsla, social isolering, oro, koncentrationssvårigheter, känslor av värdelöshet och förtvivlan.

Det finns många tecken på att ett barn lider av depresssion

Andra oroväckande symtom är: aptitförändringar, närhet till gråt, sömnstörningar (för mycket eller för lite sömn), fysiska besvär, trötthet, viktuppgång eller viktnedgång, försök till självskada, vikt eller tillväxt som är onormal för barnets ålder och utveckling och, sist men inte minst, prat om självmord eller självmordsförsök.

Tänk på att dessa yttringar även kan ha sin bakgrund i andra störningar eller problem. Därför kan det vara svårt för föräldrar att avgöra om det verkligen rör sig om depression. En sak är dock säker: såväl vi som vårt barn behöver hjälp. Så var inte rädd för att be om den!

“Jag kan inte föreställa mig något barndomsbehov som är lika starkt som behovet av en beskyddande fader.”

Sigmund Freud

Mitt barn lider av depression – hur kan jag hjälpa?

Förutom att söka professionell hjälp måste vi som föräldrar göra det vi kan för att hjälpa vårt barn. Om vi märker att han har dålig självkänsla och är självkritisk, kan vi börja med att ge honom beröm och fokusera på det som är positivt. På ett uppriktigt sätt givetvis! Vi bör vara förstående och försiktigt försöka ta reda på var de negativa känslorna kommer ifrån. Och så bör vi påpeka för honom när projicerar dessa känslor på andra.

Depression är vanligen förknippat med skuldkänslor. Därför är det bra att få ditt barn att inse vad han kan kontrollera och vad som står utom hans kontroll. Om han visar tecken på hjälplöshet eller förtvivlan, kan det vara en god idé att be honom att skriva ned sina tankar eller att prata om dem. Det är bra om han tar för vana att skriva ned sådant som han uppskattar hos sig själv 3 till 4 gånger om dagen. Till en början kan detta vara svårt för honom, men efter hand kan det hjälpa honom att se sig själv ur ett sundare perspektiv.

“Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom.”

-Tom Robbins-

Det finns mycket föräldrar kan göra när barn lider av depression

Om vi märker att han förlorar intresset för saker och verkar nedstämd gör vi bra i att arrangera en intressant daglig aktivitet. Det är också en god idé att planera särskilda evenemang och att regelbundet avsätta tid till att prata om trevliga saker som rör familjen. För familjelivet spelar en avgörande roll.

En stabil familjemiljö

Det är mycket värdefullt att ha en stabil familjemiljö. Vad innebär detta? Jo, det betyder att vi ska försöka upprätthålla vissa rutiner och undvika större förändringar i familjesituationen. Om det förkommer några förändringar ska vi varsla om dessa så att ingen onödig stress uppstår.

Och skulle vi bli uppmärksamma på tecken som pekar på att vårt barn har självmordstankar är det mycket viktigt att vi snarast uppsöker hjälp.

Sammanfattat kan man säga att det är viktigt att vi ger våra barn så mycket stöd och hjälp som möjligt. Om han eller hon är nedstämd och har negativa tankar ska detta tas på allvar och adresseras på lämpligt sätt. Det faktum att många barn lider av depression får inte längre vara ett tabu, utan något som vi kan hjälpas åt att sprida kunskap om.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.