Varför är det så utmattande att prata med folk?

Varför är det så utmattande att prata med folk?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2023

Känner du att du inte kan gå på fester eftersom att det är utmattande att prata med människor? Känner du att det är ett slöseri med tid att umgås i sociala sammanhang? Är det svårt för dig att relatera till andra? Om svaret är ja, då är den här artikeln för dig. Vi förklarar orsakerna till att du kanske känner att det är utmattande att prata med andra människor.

Först och främst, att du känner dig obekväm när du pratar med människor betyder inte nödvändigtvis att du har ett problem. Med andra ord är vissa personlighetsdrag inte så benägna att låna ut sig själva till allt för mycket social tid med andra människor. Det innebär inte alltid att det finns ett underliggande psykologiskt problem. Människor förväxlar också andra problem med relationell utmattning. Rädsla för att tala inför folk, till exempel. Men i verkligheten är de inte relaterade.

Men det finns psykiska tillstånd som gör det väldigt svårt för en del att öppna upp sig och prata med människor. Till exempel brukar personer med depression eller ångest att ha svårt i sociala situationer. De är så internt fokuserade att det är svårt för dem att relatera till andra människor.

Anledningar till att det är utmattande att prata med människor

Nedan kommer vi att ta upp några av de främsta anledningarna till att du kan uppleva orkeslöshet, trötthet eller utmattning när du pratar med människor.

Man som är utmattad av att prata med människor

Konkreta personlighetsdrag

Vi vet alla att det finns olika typer av personligheter. Inom dessa typer finns olika klassificeringar och kategoriseringar. Trots denna stora mångfald av personlighetsmodeller har nästan alla ett karaktärsdrag som kallas introversion. Ingen är helt introvert, precis som ingen är helt extrovert. Det handlar inte om närvaron eller frånvaron av egenskapen. Istället är det något som vi alla i större eller mindre utsträckning har.

“Att känna dig obekväm när du pratar med människor betyder inte nödvändigtvis att du har ett problem. Med andra ord är vissa personlighetsdrag inte så benägna att låna ut sig själva till allt för mycket social tid med andra människor. Det innebär inte alltid att det finns ett underliggande psykologiskt problem.”

Introverta personer tycker ofta det är utmattande att prata med folk

Introversion är ett välkänt personlighetsdrag. Det är en individs tendens att njuta av sitt inre liv. Introverta människor är bekväma med små grupper av människor. De gillar när de kan uttrycka sina känslor i sin egen takt utan att känna sig pressade.

På motsatta änden av spektrumet finner vi extraversion. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi alla har lite av båda dessa egenskaper. Vad som skiljer sig är till vilken grad vi är introverta eller extroverta. Även väldigt sociala människor har dagar när de inte vill prata med någon. De kan också känna sig utmattade av konversation.

För en introverts hjärna kan tanken på att behöva prata med andra människor antyda att det innebär att man måste spendera mycket energi. Det är därför det kan kännas utmattande att prata med folk. Det är inte så att det är svårt för hjärnan att prata med människor, utan att den prioriterar andra aktiviteter som kreativitet, introspektion, reflektion och analys.

Därför rekommenderar experter att introverta människor alternerar sin sociala tid med egentid. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är något fel att känna på detta sätt.

Introversion, som kännetecknas av tendensen att vända sig inåt, kan vara en av anledningarna till att det är utmattande att prata med människor.

Dåligt humör eller brist på motivation

Att vara på dåligt humör eller känna brist på motivation är en annan anledning att du kanske känner dig asocial. Om du inte känner dig motiverad eller känner dig nere, kan relaterande till andra, arbete eller bara att utföra dagliga aktiviteter kännas som en börda.

Om du är på dåligt humör eller inte känner dig motiverad, är det därför helt normalt att du kan finna det utmattande att prata med människor. Anledningen är att när du är fången i dessa sinnestillstånd, känner du att andra människor inte hjälper eller motiverar dig. Än värre, du kan till och med känna att de stjäl din tid.

Att uppleva brist på motivation och att vara på dåligt humör kan också förklara varför det är utmattande för dig att prata med människor.

Ironiskt nog kan ett sätt att förbättra ditt humör vara just att prata med andra människor. Men för att denna strategi ska fungera måste du välja ditt sällskap med omsorg. Framförallt är det viktigt att undvika människor som bara vill klaga på sina problem. De kommer inte att få dig att må bättre, de kommer bara att lasta av sin negativitet på dig.

Kvinna som är trött på att prata

Välj vem du spenderar tid med

En annan anledning till att det kan vara ansträngande för dig att prata med människor är också relaterad till ditt humör. Du kanske känner dig osäker eftersom du inte vet vem du ska prata med om dina känslor. Det är också viktigt att nämna att det att känna sig nere kan göra det svårt att vara uppmärksam och aktivt delta i sociala situationer. Hur du känner dig på en emotionell nivå kommer följaktligen att påverka din förmåga att prata med människor och relatera till andra.

Ibland är det utmattande att prata med människor eftersom du pratar med dem som bara vill prata om sina problem. Istället för att lyssna, lastar de av sina känslomässiga problem på dig.

Slutligen, även om du blir uttröttad av att prata med andra människor, bör du veta att det är en nödvändig aktivitet. Vi är sociala varelser och isolering leder endast till mer isolering.

Ett möjligt alternativ för att förbättra din situation är att noggrant välja vilka du pratar med och vad du pratar med dem om. Till exempel om du är väldigt introvert men spenderar mycket tid med mycket extroverta människor. Det betyder att de “kräver” en hög nivå av socialt deltagande från dig, vilket inte är motiverande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.