Överraskande och läskiga effekter av stress

De potentiella konsekvenserna av stress är många. Här tar vi upp fyra allvarliga hälsoproblem som kan orsakas av stress.
Överraskande och läskiga effekter av stress

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Alla upplever vi olika effekter av stress i våra liv, oavsett om det rör sig om stor press på jobbet, ekonomiska problem eller spänningar i förhållandet. Vissa av oss har blivit så vana vid det att vi helt enkelt accepterar det som en norm.

Vi vet att det orsakar sömnproblem, huvudvärk och till och med ökad risk för sjukdomar, men det kan också ha andra skadliga effekter.

Alla effekter av stress är inte dåliga

Innan vi går in på de negativa konsekvenserna av ett stressigt liv är det viktigt att ha i åtanke att all stress inte är negativ. Vi har alla upplevt hur vi i pressade situationer kan få hjälp av stress för att uppnå bättre resultat. Det aktiverar “fight-or-flight”-responsen i våra hjärnor och släpper snabbt ut hormoner som uppmanar oss att skydda oss från skada.

Problemen börjar när detta svar överdrivs eller kanaliseras på fel sätt. Det ligger i människans natur att skrida till handling, men i våra moderna liv är det bästa svaret på hot vanligtvis att hålla oss lugna och använda sunt förnuft.

Denna motsägelse mellan våra biologiska krav och faktiska samhällskrav är vad som omvandlar stressen till något negativt, och som gör våra kroppar galna, bokstavligt talat. Dagligen aktiverar vi vår stressrespons, för att sedan stoppa den. Dessa återjusteringar kräver enorma mängder fysisk och mental energi.

Läskiga effekter av stress på hälsan

Som vi redan nämnt är de mest välkända stresskonsekvenserna sömnbrist, huvudvärk, ångest och depression. Forskare upptäcker dock fler och fler sätt som det kan skada vår hälsa på.

Stress och hjärthälsa

Stress påverkar hjärthälsan

Stress får ofta personer att ägna sig åt beteenden som är skadliga för hälsan. En nyligen genomförd studie visade att långa skift på jobbet är associerat med konsumtion av alkohol. Studien fann att många personer upplevde att alkoholen kan minska stressen som orsakats av pressen på arbetet.

Andra personer tar till cigaretterna eller äter onyttig mat, vilket kan leda till fetma. Alla dessa faktorer ökar blodtrycket och kan orsaka skada på artärväggarna.

Enligt en annan studie kan stress även minska blodflödet till hjärtat; framförallt hos kvinnor. Forskning på patienter med hjärtsjukdom har visat att stressade kvinnor drabbas av tre gånger värre minskning av blodflödet än stressade män.

Stress har även associerats med en ökad risk för hjärtattack. Under 2012 fann en studie att arbetsstress kan öka risken för hjärtattack med 23%. En annan studie fann även att upprepade incidenter med stark vrede eller ångest kan öka risken för hjärtattack mer än niofaldigt.

Även efter en hjärtattack kan stressen fortsätta att påverka hälsan. En nyligen genomförd studie visade att kvinnor löper större risk att uppleva högre nivåer av mental stress efter en hjärtattack, vilket leder till dålig återhämtning.

Stress ökar risken för diabetes

Stress har även associerats med en ökad risk för diabetes. En nyligen genomförd studie visade att kvinnor med symtom på posttraumatiskt stressyndrom löpte större risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med de som inte var stressade. För mycket stress kan få våra kroppar att öka produktionen av kortisol – ett hormon som ökar mängden glukos i blodet, vilket leder till ökad risk för diabetes.

För personer som redan har diabetes kan stress leda till sämre omvårdnad av tillståndet. Utöver att störa stresshormoner och öka glukosnivåerna i blodet kan patienter med diabetes bli mindre benägna att ta hand om sig själva.

Stress är kopplat till utvecklingen av Alzheimers

Trots att de exakta orsakerna till Alzheimers inte är kända har diverse studier visat att stress kan vara en faktor i dess utveckling.

En studie från 2013 fann att höga nivåer av stressrelaterade hormoner i råtthjärnor associerades med högre kvantiteter av beta-amyloidplack – protein som tros spela en viktig roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

En annan studie från 2010 fann att kvinnor med högre blodtryck eller högre nivåer av kortisol löpte tre gånger större risk att utveckla Alzheimers sjukdom jämfört med de som inte hade dessa symtom.

Mer nyligen visade en annan studie att ångest kunde accelerera Alzheimers utveckling hos personer med mild kognitiv svikt.

Stress orsakar fertilitetsproblem

En nyligen genomförd studie fann att stress hos unga män kan orsaka försämrad spermiekvalitet, vilket påverkar fertiliteten negativt. Stressen aktiverar utsöndring av glukokortikoider – steroidhormoner som påverkar ämnesomsättningen av kolhydrater, fetter och proteiner. Detta kan minska testosteronnivåerna och produktionen av sperma hos män.

När det kommer till stressrelaterade fertilitetsproblem hos kvinnor visade en studie från 2014 att kvinnor med höga nivåer av ett enzym som är kopplat till stress i deras saliv – alfa-amylas – hade 29% mindre chans att bli gravida jämfört med kvinnor som hade lägre nivåer av detta enzym. Vidare löpte dessa kvinnor även dubbelt så stor risk att bli infertila.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.