Var inte rädd för dina monster, utbilda dem

Var inte rädd för dina monster, utbilda dem
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Alla gömmer vi något. I vissa fall är det egenskaper som vi skäms för att visa upp för andra. I andra fall är det trauman från förr, saker som vi har gjort och som andra har gjort mot oss, och som vi tror kan stöta bort andra. Dessa typer av saker som vi döljer kallas “våra monster”.

Om vi döljer våra monster från andra så är det för att vi själva inte vill se dem, eller leva med dem. Det är normalt. Våra monster, trauman, det vi ångrar, vår skam… Alla dessa är negativa kategorier som det gör ont att bemöta, som gör att vi lider.

Men det är helt normalt att man lever med dem. Varje person som du möter har någon form av inre demon. Detta är inte ett problem, men det uppstår problem om man fortsätter ignorera dem istället för att acceptera dem.

“Den intressanta paradoxen är att när jag accepterar mig själv som jag är så börjar jag förändras.”

-Carl Rogers-

Monster

När vi inte är ärliga mot oss själva, när vi gömmer oss eller försöker att inte tänka på det som gör ont, kommer vi få problem i det långa loppet, även om det kan kännas bra för tillfället. För ingenting försvinner av sig självt, och det är nödvändigt att man accepterar verkligheten för att överkomma den.

Att inte bemöta dina monster gör dem starkare

Ja, du är rädd för dina reaktioner, din ångest, för din ilska, din depression… Men om du undviker att se sanningen i vitögat så kommer denna rädsla att växa och bli större tills hela ditt liv till slut är påverkat.

Ett exempel på detta är personer som är rädda för att bli bortstötta eftersom de blev mobbade när de var små. Rädslan kommer aldrig att försvinna helt, men den kan bli mindre och lättare att hantera, genom att man lära sig hantera ångest, arbeta med självkänslan etc.

Om du dock låter rädslan vinna, låter dina monster dominera, och aldrig försöker bemöta de situationer som gör dig rädd, kommer denna rädsla hela tiden bli större och göra att du känner dig osäker inom många områden.

Och detta gäller för allt. Om du inte förstår att det finns ett kommunikationsproblem i ditt äktenskap så kommer du inte leta efter ett sätt att lösa detta på. Om du inte accepterar att du har ett problem med dina matvanor så kommer du inte påbörja en förändring. Problemen försvinner dock inte genom att man ignorerar dem, utan de växer till stora laviner som förstör allt.

Dina monster försvinner inte, men de kan tämjas

Det är bra om du kan acceptera och bemöta dina monster; förstå av vilken typ de är. Du kanske då tror att de försvinner. Men de försvinner inte helt. Detta gör dig frustrerad och du vill bara ge upp. Men det är fel!

Monster

Verkligheten är att vi alltid måste leva med aspekter av livet som skadar oss. Men det viktiga är att vi bestämmer oss för att bemöta dem och lära oss av dem, så att vi kan hantera dem även om de fortsätter att existera.

Ängsliga personer har exempelvis alltid en större ångestkänsla än personer som generellt sett inte är ängsliga. Kanske är de mer nervösa och förväntar sig att problemen är större än de egentligen är.

Men när vi bemöter problemet kommer vi att kunna lära oss att leva med det. Konsultera en psykolog, lär dig avslappningstekniker… Du kommer att lära dig att leva med ditt monster, att tämja det.

Terapi för acceptans och kompromiss

Inom psykologin finns det en gren som kallas terapi för acceptans och kompromiss. Detta innebär att vi accepterar de negativa känslorna istället för att försöka kämpa emot dem, men vi väljer samtidigt att handla och bete oss som vi bör.

Exempel: Om vårt problem är att vi undviker sociala situationer för att vi får ångest så kan vi lära oss att bemöta dessa situationer, acceptera att ångesten är där utan att försöka ta bort den.

Det viktiga enligt denna teori är att man väljer att handla såsom man anser vara korrekt samtidigt som man accepterar att man känner sig ängslig, ledsen etc… Men utan att handla efter impulser, utan i enlighet med det man har valt att göra.

Och på detta sätt lär vi upp våra monster. Vi tittar på dem, vi lär känna dem och säger till dem: “Även om du är här så kommer jag att leva mitt liv som jag har bestämt”. Det är förvånansvärt vilken effekt detta skapar med tiden. De blir till tama varelser som nu ej längre skrämmer oss, och som vi kan leva med.

Bilder av Lucy Campbell.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.