Hur påverkas ditt humör av att inte sova?

Hur påverkas ditt humör av att inte sova?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Att inte sova så mycket som vi behöver kan leda till att vi funderar över livet som om vi vore i ett tv-spel. Som en konsekvens av detta kan vi känna att resten av världen smälter runt omkring oss medan vi är oförmögna att röra oss eller göra något åt detta.

De allra flesta av oss har gått igenom en period när vi inte har kunnat sova ordentligt. Detta kan bero på att vi inte tillägnar tillräckligt många timmar åt att sova, eller så kan det vara så att vi helt enkelt inte kan sova.

Som vi kommer att se så är det mycket relativt det där med att sova 8 timmar. Varje person behöver olika mycket tid.

Ansikten

Hur skiljer sig behovet att sova få timmar från sömnlöshet?

Man måste komma ihåg att sömnbehovet varierar stort från person till person. För vissa räcker det med att sova 5 timmar, medan andra behöver 10 timmar.

De som sover få timmar bryr sig mycket om hur länge de sover, men till skillnad från de som lider av sömnlöshet har de inga problem med att sova. Som en konsekvens av detta uppvisar de inte problem med koncentration eller irritation.

Det händer dock att de personer som inte sover länge uppvisar sömnmönster som påminner om det hos sömnlöshet. Detta orsakar en upplevelse av att inte sova tillräckligt. Om denna tendens fortsätter så kommer man allt eftersom åren går att få en sämre sömn.

Som du ser innebär alla dessa situationer problem i sig själva, men de kan också utvecklas till ångestbesvär.

Att inte sova påverkar hjärnan

Konsekvenser av att inte sova tillräckligt

Som vi tidigare har tagit upp är sömnbrist något vanligt som nästan alla har gått igenom. Vi har känt oss utmattade och haft obehag genom att inte sova tillräckligt.

Kroppen använder sömnen som ett sätt att organisera sig och reparera sig, och därför kan man förstå att sömnbrist kan få allvarliga konsekvenser. Vi kommer här att titta på några av dem:

Irritation

Detta är en av de främsta konsekvenserna av sömnbrist. När vi inte har sovit ut ordentligt har vi en lägre tröskel.

Detta resulterar i aggressivt beteende med allt som hör till, inklusive mot oss själva. En stor del av det som händer runt omkring oss gör oss upprörda och orsakar irritation. Det värsta med detta är att vi känner att vi inte kan kontrollera det.

Utmattning och depression

Avsaknad av reparerande sömn kan påverka vårt humör. Utmattning och brist på mental vila kan orsaka tristess och en oförmåga att uträtta de dagliga sysslorna.

Detta göra att vi blir mindre glada och att vår självkänsla går i botten. Vår attityd är därför en reflektion av vår självkänsla.

Utmattning kan också orsaka hallucinationer, konstiga upplevelser och förändringar avseende hörsel, syn etc.

Kvinna med huvudvärk

Emotionell obalans

Som vi har tagit upp kan sömnbrist påverka våra känslor och vårt beteende. Emotionell obalans gör att vi inte kan bemöta våra känslor, vilket gör att vi tappar greppet.

Vi kan därför helt plötsligt känna att vi vill gråta eller skratta, eller helt enkelt gömma oss från världen under en obestämd tid.

Brist på mental förmåga

Vår koncentrationsförmåga kommer att minska markant. När vi är trötta kommer vi inte att kunna koncentrera oss ordentligt på något. Detta gör att vi inte klarar av våra dagliga sysslor lika bra.

Oförmåga att ta beslut

En dålig koncentrationsförmåga gör att vi inte förstår verkligheten runt omkring oss. Om vi inte har sovit bra kommer inte våra tankar vara strukturerade.

Kvinna som vill sova och måne

Om svårigheterna med att sova fortsätter under en lång tid kan vi råka ut för svåra problem, såsom depression, hypertoni, sämre produktivitetsförmåga, sämre livskvalitet och ekonomiska problem.

Lär dig att optimera ditt sätt att sova

Det är viktigt att du lär känna din kropp och dig själv för att du ska kunna sova ut ordentligt. Av denna anledning bör du undersöka vilka vanor du har före sänggåendet.

Det är bra att optimera sömnen och ha vissa uppsatta rutiner. Psykologer rekommenderar följande:

  • Inte inta koffein mindre än 6 timmar innan man går och lägger sig.
  • Inte röka eller dricka alkohol minst 2-3 timmar innan man går och lägger sig.
  • Undvika överdriven träning innan man går och lägger sig.
  • Inte äta eller dricka för mycket innan man går och lägger sig.
  • Inte äta om man vaknar på natten.
  • Bibehålla en bra rumstemperatur på max 23 °C och reducera ljus och ljud i rummet där man ska sova.
  • Inte gå och lägga sig hungrig.
  • Undvika att sova på en hård kudde.
  • Inte sova middag.
  • Om man inte har somnat efter 15-20 minuter bör man gå upp och göra några lätta sysslor för att sedan försöka sova igen.

Om du efter att ha bockat av alla dessa punkter fortfarande inte kan sova bör du uppsöka en specialist. 

Bilder av Salvador Dalí, Valentina Photos, Bruneiwska och natalia_maroz.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.