Hur otillräcklig sömn påverkar hjärnan

Det finns många psykologiska effekter och hälsorisker med otillräcklig sömn. I den här artikeln kikar vi närmare på 10 av dem.
Hur otillräcklig sömn påverkar hjärnan

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Sömnbrist kan vara fasansfullt, men vad är det egentligen som händer med sinnet och hjärnan vid otillräcklig sömn?

Amerikanen Randy Gardner håller rekordet för längst period utan sömn.

Utan hjälp från stimuli lyckades han hålla sig vaken i 264,4 timmar, vilket med andra ord är 11 dygn och 24 minuter!

Hans motivation var delvis att demonstrera att brist på sömn inte är dåligt. Men han hade fel: att sova för lite gör stor skada! Han drabbades av många problem, inklusive paranoia, hallucinationer, humörsvängningar och en rad andra psykologiska problem som vi ska beskriva nedan.

I verkligheten insåg han inte hur många av dessa problem som drabbade honom på grund av otillräcklig sömn.

10 psykologiska effekter och hälsorisker associerade med otillräcklig sömn

1. Otillräcklig sömn gör din hjärna mindre effektiv

Hjärnor som drabbas av sömnbrist är inte effektiva och måste arbeta mycket hårdare för att uppnå samma resultat.

Detta har visats i studier av neurobilder från hjärnan hos personer som lider av brist på sömn. Deras hjärnor behöver pumpa mer blod till sin prefrontala cortex för att motverka effekterna av sömnbrist.

2. Korttidsminnet försämras

Att bara sova lite grann orsakar fel i vårt minne.

Utan korttidsminne kan en person inte ens komma ihåg telefonnummer i huvudet, och i synnerhet inte genomföra mer komplicerade sysslor. Av denna anledning tenderar du att glömma när du inte sover tillräckligt.

Randy Gardner, mannen med flest dagar i sträck utan sömn, ombads genomföra en enkel subtraktion. Han kunde inte göra det och sade att han inte förstod vad de var ute efter.

3. Otillräcklig sömn orsakar försämrat långtidsminne

Sömn spelar även en stor roll i att stärka långtidsminnet.

Medan vi sover sorterar hjärnan saker som hänt och ger dem mening. Och inte bara det; även vår inlärning stärks när vi sover.

Gungor

4. Försämrad koncentrationsförmåga

En person som tenderar att ha bra koncentrationsförmåga kan urskilja en röst bland många andra, se små objekt och saker i ett hav av information samt kontrollera sin koncentration.

När vi fått för lite sömn kan vi dock tappa koncentrationen mycket snabbare. Utan tillräckligt med sömn kan vi inte koncentrera oss lika mycket på våra sinnen som vi skulle vilja.

Detta uttrycker sig bland annat i den märkliga känslan av distraktion som vi upplever när vi är trötta.

5. Oförmåga att planera

Efter 36 timmar utan sömn börjar vår förmåga att planera och koordinera våra handlingar fallera.

Tester demonstrerar att den fundamentala förmågan att besluta om när och hur man ska påbörja och avsluta en aktivitet markant försämras med sömnbrist.

Att sova för lite försämrar avsevärt vår förmåga att fatta beslut.

6. Dåliga sömnvanor blir ännu värre

När vi får tillräckligt med sömn behöver vi generellt sett inte tänka så mycket på när vi ska börja sova och när vi ska sluta. Det automatiska systemet i hjärnan tar över, och vi somnar helt enkelt. Med andra ord blir våra sömnvanor en vana.

När vårt normala sömnschema störs med färre och färre timmars sömn kan det få ödesdigra effekter på vår kropps förmåga att komma in i en hälsosam sömncykel.

7. Vi blir farliga för oss själva och andra

Den som spelar poker sent på kvällen vet hur konstig effekt trötthet kan ha på riskbedömningen.

Studier av kortspel har visat att med färre timmars sömn fastnar spelarna i en strategisk rutin. De verkar inkapabla att ändra sin strategi baserat på erfarenhet.

När vi lider av sömnbrist tar vi osäkra risker, och det skulle ofta vara bättre att ha klarhet nog för att ta beslutet att sluta.

8. Våra hjärnceller dör

Olika studier har visat att för lite sömn dödar hjärnceller och orsakar hjärnskador.

En nyligen genomförd studie på råttor fann att nästan 25% av deras hjärnceller dog på grund av utdragen sömnbrist.

Andra studier har visat att en försämring av helheten i hjärnans vita massa, troligen på grund av sömnbrist.

Sömnbrist försämrar både vår psykologiska och fysiologiska hälsa.

9. Delirium

Om en person regelbundet drabbas av sömnbrist börjar de uppleva delirium.

Symtomen för detta inkluderar psykos, paranoia, extremt höga nivåer av livsenergi, hallucinationer, aggressivitet och mycket annat.

Forskning demonstrerar kopplingar mellan insomni och mentalsjukdom. Kopplingarna är fortfarande oklara och kräver mer forskning eftersom mentalsjukdom dessvärre kan orsaka insomni.

Löper alla som har svårigheter att sova risken att hamna i en ond cirkel? Det finns olika tolkningar av hur man botar insomni utan läkemedel, såsom metoder för utvärdering och kognitiv beteendeintervention.

10. Otillräcklig sömn ökar risken för olyckor

En av de läskiga aspekterna av sömnbrist är att de vakna timmarna ackumuleras över tid och börjar överväldiga dig.

Det kan vara så att du varje natt förlorar en eller två timmars sömn, men du inser inte att det har en försämrande effekt över tid.

Studier visar att personer som sitter bakom ratten med sömnbrist inte inser allvaret i problemet.

Att lida av brist på sömn, eller att inte sova och sedan köra, kan i realiteten vara värre än att köra berusad – det får till stor del samma effekter, och i vissa fall är föraren till och med ännu mindre medveten.

Efter elva dagar utan sömn…

Efter att ha varit vaken i elva dagar utan sömn somnade Randy Gardner och sov mer än 14 timmar första natten och sedan 10 timmar följande natt. Därefter var han helt återhämtad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.