Z-läkemedel: Hur fungerar de?

Vad är Z-läkemedel? Hur skiljer de sig från andra hypnotika? Vilka biverkningar har de? I den här artikeln kommer vi att berätta.
Z-läkemedel: Hur fungerar de?
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2023

Z-läkemedel skiljer sig från andra hypnotiska medel i varaktigheten av deras verkan och deras biverkningar. Det finns tre Z-läkemedel: zolpidem, eszopiklon och zaleplon. Man använder dem för att behandla sömnlöshet. Z-läkemedel orsakar dock liten eller ingen förändring av sömnarkitekturen.

Sömnlöshet kan ha många orsaker. Faktum är att det kan vara inblandat i uppkomsten, exacerbationen eller återfallet av många psykiatriska tillstånd. Det kan också vara ett tecken på att något helt enkelt är fel. Sömn är trots allt ett grundläggande behov för människan och studier rekommenderar att vuxna helst bör sova mellan sju och nio timmar per natt.

Sömnarkitektur

Sömn är en fysiologisk process reglerad av hormoner som ansluter till och kopplar ifrån varandra inom en stor elektrisk och kemisk krets. När vi pratar om sömnarkitektur syftar vi på de faser som hjärnan går igenom från vakenhet till sömn.

 • Fas I eller avdomnad. Lätt sömn uppstår, musklerna börjar slappna av och ögonen visar långsamma rörelser.
 • Fas II eller lätt sömn. Hjärt- och andningsfrekvensen minskar, kroppstemperaturen är stabil och ögonen rör sig knappt.
 • Fas III eller övergång. Fasen där hjärnan förbereder sig för djupsömn. Musklerna är avslappnade och vågorna som är karakteristiska för djupsömn dyker upp, så kallade deltavågor.
 • Fas IV eller djupsömn. Både andning och puls saktar ner. Deltavågor dominerar. Detta är känt som den återställande fasen av sömnen.
 • Fas V eller REM-fasen. Den kallas så eftersom det är den fas i vilken drömmar inträffar. När du drömmer rör sig dina ögon som om du i verkligheten såg vad du drömmer om.

Sömn är en cyklisk process. Det tar ungefär 90 minuter för hjärnan att gå från fas I till fas V. Dessa faser upprepas under de vanliga åtta timmarnas sömn. Därför går du som regel igenom var och en av dessa faser cirka fem gånger per natt.

Kvinna som sover

Ett förhållningssätt till sömnens neurobiologi

Om du är vaken eller sover beror på de stimuli du får och din aktiveringsgrad. I din hjärna finns det molekyler som kallas signalsubstanser som är ansvariga för att reglera mekanismerna som gör att du håller dig vaken. De är molekylerna som styr hur pass aktiverad du är.

Signalsubstanser och receptorer

En signalsubstans är en sorts nyckel. Två viktiga signalsubstanser reglerar sömn och vakenhet: histamin och GABA.

 • Histamin. Detta är en av signalsubstanserna som reglerar vakenhet. När det finns mycket histamin i ditt system är du vaken. När det är lite känner du dig sömnig. Det är därför antihistaminerna du kan ta mot influensa gör dig sömnig. De minskar (anti) mängden histamin i de områden i din hjärna som är ansvariga för sömnen.
 • GABA. Denna signalsubstans verkar på motsatt sätt till histamin. Den får dig att somna. GABA är en hämmande signalsubstans eftersom den “stänger av” hjärnområdena som är ansvariga för att hålla dig vaken.

Sömn- och vakenhetsmekanismer

Din hjärna och dess funktioner är ett elektriskt system fullt av kretsar. Inom neurobiologi är kretsen som styr sömn och vakenhet känd som retikulära aktiveringssystemet. Detta system innehåller på- och av-knappar:

 • Av-knappen. Detta är det hjärnområde som är ansvarigt för att få dig att somna. Det främjar med andra ord sömn. Det är beläget i ventrolaterala preoptiska kärnan i hypotalamus. När detta område aktiveras producerar det signalsubstansen GABA.
 • På-knappen. Detta område har motsatt funktion. När det är aktiverat producerar det signalsubstansen histamin och du vaknar. Det är beläget i tuberomamillära kärnan i hypotalamus.

Dessa mekanismer verkar på ett speciellt sätt. De är kända som flip-flop-mekanismer. De kan inte båda vara på eller av samtidigt. När den ena är på måste den andra vara av och vice versa.

I din hjärna har du flera nycklar för flera lås. Låset som är av intresse här, på grund av dess förhållande till Z-läkemedlen, kallas GABA-A. GABA-A-receptorn eller låset fungerar extremt bra för GABA. När GABA och GABA-A möts, som en nyckel i dess lås, främjar de sålunda sömn.

Dessutom reagerar din hjärna också på mängden ljus i din omgivning. När du är på en ljus plats eller det är dagtid, gör ljuset att en del av din hjärna stängs av. Området är känt som dygnsrytmskärnan, belägen i hypotalamus. När ljuset minskar är detta område av hjärnan inte längre avstängt. Dygnsrytmskärnan aktiveras. Den utsöndrar ett hormon som också framkallar sömnighet, känt som melatonin.

Z-läkemedel och andra farmakologiska behandlingsalternativ vid sömnlöshet

Sömnlöshet förstås som ett tillstånd av aktivering under natten. Faktum är att det är produkten av en överaktiverad hjärna. Ur ett neurobiologiskt perspektiv kan vi förklara det som aktivering av strömbrytaren på natten.

Läkemedel som minskar hjärnaktiveringen är de som, när du behöver sova, men inte kan, “trycker på” av-knappen. Som vi nämnde tidigare, eftersom denna mekanism är en flip-flop-mekanism, är strömbrytaren avstängd. Bland de olika hypnotiska läkemedlen finns bensodiazepiner, antihistaminer och Z-läkemedel.

Bensodiazepiner

Bensodiazepin eller bensodiazepin hypnotika fungerar som nycklar till GABA-A-låset. De producerar sömn. Faktum är att dessa läkemedel både framkallar sömn (hypnotika) och minskar ångest (ångestdämpande). Exempel på bensodiazepiner är lormetazepam, lorazepam, klonazepam, diazepam och alprazolam.

Dessa läkemedel ger ofta biverkningar, såsom:

 • Beroende vid kontinuerlig användning. Därför bör du alltid konsultera en specialist innan du tar dem.
 • Baksmälleliknande symtom när du vaknar.
 • En ökning av sömnlöshet när du slutar ta dem. Det är känt som rebound-sömnlöshet.
 • Störningar i långtidsminnet.

Antihistaminer

Som vi redan har nämnt är histamin signalsubstansen som slår på strömbrytaren. Om du tar ett läkemedel som minskar mängden histamin i kroppen kommer strömbrytaren inte längre att vara aktiv. Eftersom mekanismen är en flip-flop, aktiveras det andra läget automatiskt. Detta är vad antihistaminer gör. Exempel på antihistaminläkemedel är doxylamin och difenhydramin.

Vilka biverkningar har de? Bland annat:

 • Dåsighet
 • Yrsel och huvudvärk
 • Trötthet
 • Muntorrhet och förstoppning
 • Suddig syn
 • Yrsel
Kvinna med yrsel

Z-läkemedel

Z-läkemedel syntetiserades under början av 1980-talet. Deras hypnotiska och lugnande effekt påminner om den som bensodiazepiner producerar. Z-läkemedlen, zaleplon, zolpidem och eszopiklon, fungerar också som nycklar som binder till GABA-A-receptorn eller låset. De verkar dock på ett lite annorlunda sätt än bensodiazepiner.

Faktum är att dessa läkemedel binder till GABA-A på ett sådant sätt att de inte ger lika mycket tolerans (mindre effekt efter att ha tagit läkemedlet under lång tid) och beroende (rebound-sömnlöshet efter abrupt avslutad behandling). Dessutom har de inga kända biverkningar gällande medvetande, minne och inlärning.

De tre typerna av Z-läkemedel

 • Eszopiklon. Ett läkemedel med lugnande, hypnotisk, muskelavslappnande och antikonvulsiva effekter. Ändå är dess användning endast godkänd för behandling av sömnlöshet. Den vanligaste biverkningen är en ihållande bitter smak i munnen (dysgeusi), muntorrhet (xerostomi), svårigheter att vakna, dåsighet och huvudvärk. Dessa effekter varar mellan fyra och fem timmar.
 • Zolpidem. När man administrerar detta läkemedel i låga doser genererar det inte beroende eller tolerans. Dess lugnande verkan är större än dess anxiolytiska verkan. Med andra ord får det dig att somna snarare än att slappna av. Det är avsett som en korttidsbehandling av sömnlöshet. En av dess mest speciella biverkningar är hallucinationer. De kan vara mellan en och en halv till två och en halv timme.
 • Zaleplon. Ett läkemedel med flera verkningsmekanismer. Det har lugnande, hypnotiska, muskelavslappnande och antikonvulsiva egenskaper. Det ger inte tolerans, minnesförlust eller motoriska störningar följande dag. Av de tre Z-läkemedlen är detta det som har kortvarigast effekt. Den varar bara i en timme.

På grund av deras kortvariga verkan är Z-läkemedel avsedda för tidiga stadier av sömnlöshet, alltså den typ som råder när du har svårt att somna. De är inte lika effektiva som de läkemedel som ordineras för underhållssömnlöshet som innebär att man vaknar upprepade gånger under natten. Inte heller vid en kombination av sömnproblem, såsom svårigheter att somna, underhållssömnlöshet och tidigt uppvaknande på morgonen.

Slutligen bör du ha i åtanke att alla dessa läkemedel påverkar aktiviteten i hjärnan direkt. Av denna anledning rekommenderar vi att du pratar med din läkare och följer dennes råd innan du börjar använda något av dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Stephen, M. S. (2014). Psicofarmacología esencial de Stahl: bases neurocientíficas y aplicaciones prácticas (4.ª ed.). Aula Médica. Aula Médica.
 • Miró, E., Iáñez, M. A., & del Carmen Cano-Lozano, M. (2002). Patrones de sueño y salud. International Journal of Clinical and Health Psychology2(2), 301-326.
 • de Castro, F. L., Rodríguez, O. F., Ortega, M. M., & Agüero, L. F. (2012). Abordaje terapéutico del insomnio. SEMERGEN-Medicina de familia38(4), 233-240.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.