Behandling med pregabalin: fördelar och biverkningar

Har du hört talas om pregabalin? I den här artikeln berättar vi allt om det och hur det fungerar.
Behandling med pregabalin: fördelar och biverkningar
Sara Viruega

Skriven och verifierad av farmaceuten Sara Viruega.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Behandling med pregabalin har visat sig vara effektivt för att kontrollera neuropatisk smärta och förbättra en patients livskvalitet. I den här artikeln beskriver vi dess effekter i detalj.

Pregabalin, också marknadsfört som Lyrica, är ett antiepileptiskt läkemedel som används för behandling av neuropatisk smärta vid tillstånd orsakade av störningar såsom diabetisk neuropati eller postherpetisk neuralgi.

För närvarande är neuropatisk smärta en av de stora medicinska utmaningarna. Detta beror på dess motståndskraft mot vanliga smärtstillande behandlingar och vår brist på kunskap om dess orsakande patologier.

Vad är pregabalin?

Pregabalin är en analog av gammaaminosmörsyra, eller GABA. GABA är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i vårt centrala nervsystem och dess funktion är att bromsa hjärnaktiviteten.

Även om pregabalin är ett antiepileptiskt läkemedel klassificerar forskare det även inom området för neuromodulatoriska läkemedel. Det uppstod från gabapentin och var specifikt indikerat för periferisk neuropatisk smärta.

Det är ett läkemedel med linjär farmakokinetik, som inte varierar bara individuellt. Det binder inte till plasmaproteiner, metaboliseras inte i njurarna och våra kroppar utsöndrar det genom urinen.

Dessa egenskaper betyder att det har få interaktioner med andra läkemedel.

De smärtstillande egenskaperna hos pregabalin börjar träda i kraft under de första dagarna av behandlingen och kvarstår på lång sikt.

Behandling med pregabalin

Behandling med pregabalin

Pregabalin används för behandling av:

 • Neuropatisk smärta. Läkare rekommenderar pregabalin för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
 • Epilepsi. Läkare ordinerar pregabalin vid kombinerad behandling av partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna.
 • Generaliserat ångestsyndrom. Pregabalin används också vid behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD) hos vuxna.

Pregabalinbehandling har visat sig vara effektiv i placebokontrollerade studier på ett dosberoende sätt.

Detta beror på att det kontrollerar smärta, förbättrar sömnen och förbättrar livskvaliteten för patienter med neuropatisk smärta på många olika sätt.

Det är särskilt användbart vid behandling av diabetisk neuropati och postherpetisk neuralgi.

 • Diabetisk neuropati. Detta är en sjukdom i nervsystemet som orsakas av diabetes.
 • Postherpetisk neuropati. Detta är en ihållande neuropatisk smärta, lokaliserad i dermatomet, där ett akut fall av bältros tidigare har inträffat. Vi vet att det varar mer än tre månader efter att hudlesionerna har försvunnit.

Hur fungerar behandling med pregabalin?

Pregabalin är en ligand i en assisterande underenhet för de spänningsberoende kalciumkanalerna i centrala nervsystemet. Men forskare förstår inte exakt hur det fungerar och interagerar.

Dess smärtstillande effekt beror på dess förmåga att binda till denna proteinsubenhet bättre än gabapentin – ett annat antiepileptikum som används vid kronisk neuropatisk smärta och fibromyalgi hos vuxna.

Därför är deras farmakologiska profiler lika.

Genom att koppla till denna underenhet modulerar den hur kalciumjonen kommer in i de spänningsberoende kanalerna och som ett resultat minskar frisättningen av stimulerande signalsubstanser såsom glutamat, norepinefrin och substans P.

Detta minskar neuronal retbarhet i de olika områdena i nervsystemet. Detta är särskilt fallet i de som är relaterade till patologier med neuropatisk smärta, epilepsi eller ångest.

Även om det är en analog av gammaaminosmörsyra (GABA) interagerar den inte med GABA-A- eller B-receptorerna, och påverkar inte dess återupptag.

En kvinna med ryggsmärta.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna vid behandling med pregabalin är:

 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Nasofaryngit
 • Ökad aptit
 • Viktökning
 • Euforiskt humör
 • Förvirring
 • Irritabilitet
 • Desorientering
 • Sömnlöshet
 • Minskad libido
 • Erektil dysfunktion
 • Suddig syn
 • Dubbelseende
 • Vertigo
 • Gastrointestinala problem
 • Muskelkramp
 • Ryggsmärta och ledvärk

Trots denna lista över möjliga biverkningar bör vi påpeka att de flesta av dem är övergående och tolereras väl av patienter. Antalet avbrutna behandlingar är få.

Hos vissa patienter har abstinenssymtom observerats efter avslutad behandling med pregabalin.

Av denna anledning rekommenderar läkare att patienterna minskar doseringen lite i taget för att undvika eventuella komplikationer. Många har dock svårt att sluta på grund av preparatets beroendeframkallande effekter.

Precis som med alla receptbelagda preparat måste en läkare vara den som beslutar huruvida du bör använda det och i vilka doser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (20187). Ficha técnica. Lyrica. [Online] Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/04279003/FT_04279003.pdf
 • González-Escalada, J. R. (2005). Pregabalina en el tratamiento del dolor neuropático periférico. Revista de la Sociedad Española del Dolor12(3), 169-180.
 • López-Trigo, J., & Sancho Rieger, J. (2006). Pregabalina. Un nuevo tratamiento para el dolor neuropático. Neurología21(2), 96-103.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.