Sigmund Freud: libido är mer än bara sex

Sigmund Freud: libido är mer än bara sex
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många av oss har väldigt reduktionistiska idéer om vår libido: idéer som begränsas till dess sexuella tolkning. Men Sigmund Freud – psykoanalysens fader – såg på termen väldigt annorlunda. Han talade om libido i mycket bredare termer.

Freud definierade libidon som energi som kommer från drifter eller instinkter som dirigerar vårt beteende. Med det sagt skilde han mellan två grupper av drifter: livsdriften och dödsdriften.

Driften för livet refererar till impulser som har att göra med affektioner eller känslor. De som bjuder in oss att förälska oss, fortplanta oss och sammankoppla med andra människor. Freud sade att detta kan associeras med vad han definierade som “id” eller “ego” – två termer vi ska förklara senare.

Å andra sidan har vi dödsdriften. Den motsätter sig livet och inkluderar slitage. Här finner vi repetitioner som bjuder in oss att snubbla över samma sten. Till exempel när vi förälskar oss i samma typ av person som alltid sårat oss.

De två typer av drifter som Freud etablerade är kända som “livsdriften”, eller “eros”, och “dödsdriften”, eller “thanatos”.

Libido och njutning

Även om vi omedelbart relaterar libido och sexuell njutning så går njutningen längre än så för Freud. Känner vi till exempel inte njutning när vi dricker vatten när vi är törstiga? Känner vi inte njutning när vi smakar på en utsökt dessert? Eller när vi värmer oss vid en brasa på vintern?

För Freud bekräftade detta hans idé om att libidon är närvarande i vad han definierar som id, egot och superegot. Id är var njutningsprincipen hittas, vad vi ser på som omedelbar njutning. Det är delen av vår psykologi som undermedvetet vägleder oss mot glädje. Till exempel: jag är törstig, jag letar reda på en kall öl.

Personer på klocka

Egot begränsar å sin sida energin hos libidon. Det ansvarar för att få njutning samtidigt som man tar hänsyn till verkligheten. Vid denna punkt börjar omgivningen såväl som samhällets regler spela en roll. Om vi fortsätter med exemplet ovan så kanske jag vill ha en öl, men väljer en dryck utan alkohol eftersom jag måste köra bil.

Avslutningsvis liknar superegot det vanliga egot, men lägger högre vikt vid moral. Det har internaliserat normerna och värderingar från samhället. Reglerna vi lär oss genom kontakt och interaktion med andra.

Om vi går tillbaka till exemplet kan vi känna oss skyldiga över att dricka en öl eftersom konsumtion av alkohol utanför sociala sammanhang ses ned på av samhället. Jag känner mig skyldig på grund av det internaliserade synsättet.

Sigmund Freud etablerade en specifik struktur hos sinnet för att förklara grundläggande mänsklig funktion. Denna struktur består av tre element: id, egot och superegot.

Stadier av psykosexuell utveckling

För Freud finns libidon även närvarande i olika skeden av den mänskliga utvecklingen. Den skiljer sig dock i olika skeden. Libidon kan med andra ord uttryckas på olika sätt beroende på var en person befinner sig i sin utveckling.

  • Den orala fasen: njutning fås genom munnen.
  • Den anala fasen: sfinkter och att göra avföring kontrolleras, aktivitet kopplad till njutning och sexualitet.
  • Den falliska fasen: njutning fås när man urinerar tack vare den angenäma känsla det producerar.
  • Latensfasen: prydhet och skam dyker upp i koppling till sexualitet.
  • Den genitala fasen: puberteten och den sexuella mognaden anländer.

Men enligt Freud stagnerar ibland ens libido. Den följer alltså inte det naturliga flödet. Detta sker när det finns någon typ av fixering som hindrar den från att gå framåt.

Om vi till exempel klänger oss fast vid njutningen vi får under den orala fasen kan det bli svårt att lämna den bakom sig och helt leva oss in i nästa fas.

“Förvandlingen av föremålslibido till narcissistisk libido som därmed äger rum antyder uppenbarligen en övergivning av de sexuella målen, en avsexualisering – en typ av sublimering.”

-Sigmund Freud-

Kyssande par

Som vi sett tänkte inte psykoanalysens fader på libido som vi gör idag. För honom var det inte bara en önskan om sexuell njutning, utan att njutning var implicit i andra delar av våra liv och gick framåt i takt med att vi går genom stadierna av vår psykosexuella utveckling.

Detta kanske intresserar dig
5 tecken på att du inte älskar dig själv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 tecken på att du inte älskar dig själv

Det är viktigt att du älskar dig själv. Inte bara för att ha en hälsosam självkänsla, utan även för att kunna njuta av kvalitetsrelationer.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.