Karaktär motiverar dig att göra det rätta, inte det enkla

Karaktär motiverar dig att göra det rätta, inte det enkla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Karaktär är den viktigaste av alla dygder. Den kräver dock mod, ärlighet och lojalitet mot en själv. Endast en stark karaktär låter oss sova med rent samvete och alltid göra det som är rätt, inte det som är lätt eller vad andra vill att vi gör. Karaktär är därför en exceptionell mental attityd och vår personlighets essens.

Folk säger ibland lite vårdslöst att en viss person saknar karaktär eller att någons karaktär är för intensiv. Andra säger att karaktär snarare än fysiskt utseende är vad som är attraktivt hos en person. Detta leder till att vi kan dra slutsatsen att vi har att göra med en väldigt relevant aspekt av vad det betyder att vara människa. Vi använder även denna faktor för att kategorisera andra.

“Kunskap ger dig makt, men karaktär ger dig respekt.”

-Bruce Lee-

Personer tror ofta att karaktär och personlighet är samma sak. Detta är inte helt rätt. Inom psykologi utgör karaktär en del av grunden för personligheten, tillsammans med temperament och färdigheter.

Många psykologer som är hängivna åt att studera denna intressanta del av våra personligheter förklarar faktiskt att den har stor påverkan på resten av de psykologiska dimensionerna. Det är med andra ord vårt väsens femte essens.

Karaktär är vår utbildade vilja

Alla har vi starka aspekter av vår karaktär. Våra inre värderingar som vägleder oss när vi behöver det som mest. Men varifrån kommer de? Hur byggs detta fascinerande psykologiska hantverk? Vi vågar säga att det är en subtil kombination av våra gener, vår omgivning och resultatet av genomlevda upplevelser.

Många personer skulle definiera det just så; det finns dock något annat som är ännu mer inspirerande och upplyftande.

En person formar inte sin karaktär på en dag eller två. Det finns en viss villighet involverad, ett uppvaknande när personen förr eller senare bör bli medveten om stelheten i hennes tankar och de begränsande attityder som ingjutits i skolan eller till och med de osynliga “streckkoder” som samhället trycker i vårt sinne för att forma oss.

Karaktär är även ett personligt val, en samling av styrka som äntligen låter oss våga reagera. Den hjälper oss att värdera vår essens och individualitet. Den vägleder oss till att veta vad som är rätt i varje given stund och sedan agera efter det.

Aristoteles själv sade en gång att karaktär är var moralisk plikt och personliga inklinationer förenas. Väl kombinerade bör de endast ha ett syfte: att agera nobelt i enlighet med vad som är rätt. Endast då kan vi försäkra vår värdighet, integritet och samhällets välmående.

“Karaktär och personlig styrka är de enda investeringar som är värda något.”

-Walt Whitman-

Våga följa din moral

Vår karaktär har tre pelare

Något vi förstår vid det här laget och inte bör tappa greppet om är att vi alla är ansvariga för vår karaktär. René Le Senne och Gaston Berger – författare och experter i ämnet – säger att våra karaktärer inte visar sig på ett definitivt sätt under barndomen och ungdomen. Denna komplexa syntes som formar våra värderingar, känslor och attityder formas istället över tid.

Därför är det alltid lägligt att fila ned de grova kanterna eller polera vissa karaktärsdrag som låter oss bättre hantera våra dagliga omgivningar.

“Intelligens plus karaktär – det är det sanna målet för utbildning.”

Martin Luther King

Samma författare påpekar att bildandet av vår karaktär beror på hur vi tolkar, närmar oss och förbereder oss på tre konkreta faktorer. Låt oss ta en närmare titt.

Fågelholkar på huvudet

Känslomässighet

Känslomässighet refererar till vår förmåga att producera vissa känslor när vi mottar viss stimulans. Det formar även vår känslighet och hur vi reagerar på andra personers känslor. Ett kännetecken för denna faktor är att vi alla inte reagerar på samma sätt på samma saker. Den nyansen formar vår karaktär.

Vissa personer har kalla personligheter och kan inte reagera på andras smärta. Det finns även personer som är mer känsliga och inte skulle tveka att riskera sitt eget liv för att hjälpa andra.

Aktivitet

Alla agerar vi i enlighet med våra värderingar och principer, som vi internaliserat och gjort till våra egna. En av de mest intressanta aspekterna hos ämnet karaktär är dock att vi alla inte är kapabla att reagera på något som vi anser vara orättvist eller mot vårt värderingssystem.

Om jag till exempel jobbar på en restaurang där det finns mat kvar, kommer jag ta till åtgärder för att se till att maten inte hamnar i soporna. Jag kommer ta den till personer som behöver den. Men det kommer alltid finnas personer som väljer stillastående. De ser sig omkring och försöker att inte påkalla uppmärksamhet. De begränsar sig till att göra vad andra gör även när de vet att det inte är rätt.

Resonans

Avslutningsvis är resonans en grundläggande faktor för att förstå hur karaktär bildas. Resonans refererar till tiden det tar för oss att reagera när vi ser eller upplever vissa saker. Jag kom till exempel ut från ett beroende och olyckligt förhållande för en tid sedan. Efter några månader träffade jag någon med nästan samma misshandlande personlighet som min tidigare partner.

Det finns personer med låg resonans som inte kan tolka eller reagera på tidigare upplevelser. De kan inte lära sig av sitt förflutna, så det slutar med att de begår samma misstag om och om igen.

De låter sig svepas med och arbetar inte aktivt för att bygga en mer värdig, stark och hälsosam karaktär.

Positiv karaktär

Precis som vi sade i början är karaktär vår viktigaste dygd. Tack vare vår karaktär kan vi hålla balansen i tider av motgång. Den hjälper oss att komma upp ur sängen med en känsla av styrka, mod och beredskap att göra vad vi anser vara rätt.

Vi bör investera all vår energi i att bygga våra karaktärer, så att vi kan bli friare och framförallt lyckligare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.