Patologiska narcissister och deras tre masker

Patologiska narcissister och deras tre masker
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2023

Den patologiska narcissismens masker är manipulationstekniker som patologiska narcissister använder för att dölja sina avsikter såväl som deras sanna tillstånd. De vill inte att andra ska se dem som högfärdiga eller arroganta. Det är därför de gömmer sig bakom dessa tekniker. Ibland fungerar det, vilket resulterar i förvirring för människorna runt dem.

Patologiska narcissister

Narcissism är den egenkära och egoistiska beundran av ens egna egenskaper. Patologisk narcissism är vidare när en individ överskattar sina egna egenskaper och har ett alltför stort behov av andras beundran. Kärnan av denna patologi är omedvetet självhat.

“Postmodernism är inget annat än ett till steg på trappan till personifiering av den individ som är hängiven till narcissistisk självbetjäning och likgiltiga kalejdoskopiska kombinationer.”

-G. Lipovetsky-

De med förvrängd narcissism kan vara väldigt destruktiva. På grund av deras begär efter att hävda sig själva blir de manipulativa, grymma eller psykologiskt misshandlande mot andra. De gör det inte medvetet. De bedrar sig själva angående sitt beteende. De sätter på sig sina masker för att övertyga sig själva och andra om att de inte är alltför stolta över sig själva. Det här är de tre mest typiska fallen.

1. Falsk självförbättring

Falsk självförbättring är en av de masker som patologiska narcissister använder. Detta går ut på att ta initiativ till att avancera och växa, med som enda mål att väcka beundran, svartsjuka eller underkastelse hos andra. Detta är inte ett uppriktigt försök att bli en bättre person.

Patologisk narcissistisk kvinna med krona och en dator

Ett av kännetecknen hos patologiska narcissister är en slags självkänsla som experter kallar “villkorlig självkänsla”. Det betyder att deras känslor av egenvärde inte kommer från äkta självkärlek. Istället är de beroende av det värde som andra tilldelar dem.

Därför försöker dessa typer av människor att vara bäst som ett verktyg för att uppnå sina mål. Deras slutmål är att tvinga på sin vilja på andra människor. De vill att andra människor villigt ska gå med på deras planer eller känna sig underlägsna. Något som avslöjar denna mask är att de som bär den upprepande och offentligt skryter om sina framsteg. De klagar också när folk inte märker eller berömmer dem tillräckligt.

2. Självuppoffring

Detta är en av den patologiska narcissismens klurigaste masker. Den handlar om att ta på dig mycket ansvar som inte är ditt för att “hjälpa” någon annan. Människor som ägnar sig åt detta beteende kan till och med gå så långt som att beröva sig själva saker eller privilegier och gå igenom svåra upplevelser för andra.

Problemet är att deras sanna avsikter inte är att göra gott för andra. Deras mål är nämligen att göra andra beroende av dem och att få makt. Självuppoffring ger dem möjlighet att uppbära denna banderoll av vänlighet och generositet. Men de täcker i realiteten ett mycket mer själviskt mål. Vad de egentligen vill är att få sig själva att se bra ut.

Narcissister ser endast sig själva

Precis som med den första masken kan den här också avlägsnas relativt lätt. Den narcissistiska personen som bär den här masken väntar inte länge på ett tillfälle innan han påminner dig om allt han har gjort för dig. Han försöker få dem som han “hjälpt” att känna sig skyldiga och att han därmed har rätt att kräva särskild behandling. Han agerar överlägset mot andra människor och spelar ofta offret.

3. Patologiska narcissister har grandiosa tankar

Patologiska narcissister har fantasier om hur framstående de är. Först och främst tror de verkligen att de är bättre än andra människor. De jämför sig ständigt med andra och placerar sig alltid högst. De tror att de är bättre, mer toleranta, mer kapabla och mer allt… (även om de inte är det).

En av de mest karakteristiska egenskaperna hos dessa personer är att de känner att de har obegränsad rätt att bli arga. Deras ilska är följaktligen helig. Om de exploderar så beror det på att andra människor fick dem att göra det. Om de skriker så beror det på att de inte kan stå ut med hur andra människor kan ha fräckheten att vara orättvisa mot någon som är så bra som de är. De blir bara förolämpade på grund av orättvisa eller för något annat beundransvärt syfte.

Man håller upp en mask för att dölja patologisk narcissism

Ibland lyckas de övertyga andra om att detta är sant. Ett klassiskt exempel är chefer som behandlar sina medarbetare illa på grund av en förment önskan om förbättring. Ibland är hela grupper av människor offer för dessa storslagna fantasier.

Maskerna av patologisk narcissism är mekanismer för att dölja egot. Narcissister vill inte verka narcissistiska. Det är därför de använder masker för att täcka sina grundläggande personlighetsdrag. Innerst inne lider människor som agerar på det här sättet mycket. Vad de behöver är därför framförallt hjälp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.