Var som lotusblomman: återföds och övervinn motgångar

Var som lotusblomman: återföds och övervinn motgångar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Lotusblomman visar att naturen ger oss de mest oväntade svaren när vi inte tror att det kan finnas något annat bortom vårt eget sinne, våra egna hopp och vår egen önskan att fortsätta gå framåt. Snarare än att visa en monoton och förutsägbar verklighet är varje hörn där naturen växer förmöget att tillhandahålla oss med en ny lärdom om vad det betyder att leva i denna värld.

I den stora variationen av manifestationer, arter och fenomen den producerar, stöter vi på genuina lärdomar om hur man ska tackla livet. Genuina psykologiska teorier utan kontroll över variabler eller analyser av verklighet och validitet, men som innehåller ett budskap vars skönhet och betydelse inte går att förneka.

Från detta oändliga och intressanta fenomen i naturen kan vi välja ut lotusblomman. Ett sui generis fenomen som blir till en spännande metafor för livet och motgångarna vi blir ställda inför varje dag.

Lotusblomman

Lotusblomman är en typ av vattenlilja vars rötter är begravda i leran och slammet i floder och dammar. Den har fröet med längst livslängd och motståndskraft: det kan leva i upp till 30 sekel innan det blommar utan att förlora sin fertilitet.

Lotusblomman är en symbol för renheten och skönheten som kan resa sig ur ett träskområde.

Denna vackra blomma stiger upp ur och när sig på leran i träsk eller träskområden. När den blommar stiger den upp ur leran. Nattetid stängs kronbladen och den dyker ned under vattenytan. Den stänger sig för att doppa sig i vattnet, men när gryningen anländer kommer den tillbaka upp ur det smutsiga vattnet, intakt och utan tecken på orenhet bland sina spiralformade blad.

Utslagen lotusblomma

Lotusblomman har egenheten att vara den enda blomman som även samtidigt är en frukt. Frukten har formen av en inverterad kon och hittas inuti den. När blomman stängs doftar den inte, men när den öppnar upp sig påminner doften om hyacint. Många anser att aromen är hypnotisk och kapabel att ändra ditt sinnestillstånd.

Mytologi angående lotusblomman

Fascinationen kring lotusblomman har lett till att den blivit en fundamental symbol för en rad olika civilisationer under historiens gång. Lotusblomman anses vara helig och är en av de äldsta symbolerna, med flera betydelser i orientaliska länder. Det finns dock även flera referenser till den i västvärlden.

I grekisk mytologi var lotofagerna, eller lotusätarna, en mytologisk ras som de uråldriga grekerna identifierade som invånarna av en population i nordöstra Afrika. Legenden säger att en vacker gudinna gick vilse i en skog. Hon anlände till slut till en plats där det fanns gott om lera, kallad lotus, där hon drunknade.

Detta utrymme var skapat av gudarna för varelser vars öde varit att misslyckas i livet. Men den unga gudinnan kämpade i tusentals år tills hon lyckades fly. Hon blev därefter förvandlad till en vacker lotusblomma, vilket symboliserar triumfen av ihärdighet inför svåra situationer.

I buddhistiskt tänkande tjänar lotusblomman som säte eller tron för Buddha eller Buddhas, och indikerar gudomlig födsel. I den kristna världen är lotusblomman den vita lilja som representerar både fertilitet och renhet. Traditionellt tar ärkeängeln Gabriel bebådelseliljan till Jungfru Maria.

Dess betydelse för psykologin

Lotusblomman symboliserar kraften hos psykologisk motståndskraft, som förmågan att omvandla motgång till potential. Suzanne C. Kobasa, psykolog vid University of Chicago, ledde flera studier vari hon fann att individer med motståndskraftiga personligheter hade en rad karaktärsdrag gemensamt. De tenderar att vara människor med stor beslutsamhet, kontroll och målinriktning.

“De vackraste människorna vi känt är de som upplevt nederlag, upplevt lidande, upplevt kamp, upplevt förlust, och som har funnit vägen ut ur djupen.”

-Elisabeth Kubler Ross-

Svajande blommor

Denna förklaring omkonceptualiserades senare med termen motståndskraft – essensen i den motståndskraftiga personligheten. Motståndskraft är ofta definierat som förmågan hos individer att övervinna perioder av känslomässig smärta och stora motgångar.

Lotusblomman kom att bli en fantastisk metafor för personer som är kapabla att vika ihop smärtan och sedan vika upp den senare i form av fridfullhet, självkontroll och ihärdighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.