Vad gör vissa personer mer motståndskraftiga än andra?

Vad gör vissa personer mer motståndskraftiga än andra?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Känslomässigt motståndskraftiga personer vet hur man hanterar spänning mer effektivt, och de återhämtar sig snabbare från utmaningar och kriser de kan ställas inför. Men vad gör dessa känslomässigt starka personer mer effektiva när det kommer till att hantera stress? Svaret ligger i vad som kallas känslomässig motståndskraft.

Känslomässig motståndskraft är förmågan att anpassa sig till en mycket stressig situation eller kris. Personer som är mer motståndskraftiga är kapabla att anpassa sig efter motgångar. Motståndskraftiga personer kan hantera stressen som orsakas av livsförändringar, oavsett om de är stora eller mindre påtagliga.

Man har faktiskt upptäckt att personer som är bättre på att övervinna korta och mindre intensiva stunder av spänning vanligtvis även hanterar mer intensiva kriser med större lätthet. Det betyder att motståndskraft i vardagen utvecklar dina förmågor att hantera större problem och katastrofer.

I viss utsträckning är känslomässig och fysisk motståndskraft medfött, men det är även en färdighet som kan utvecklas. Givetvis blir vissa personer mindre upprörda över förändringar och har lättare att anpassa sig. Denna förmåga kan ses under barndomen och tenderar att förbli stabil under årens lopp.

Resilience

Känslomässig motståndskraft är även relaterad till vissa faktorer som ligger bortom vår kontroll, såsom ålder, kön och utsättning för trauma. Men det går att utveckla motståndskraft med lite ansträngning.

Karaktärsdrag hos känslomässigt motståndskraftiga

Motståndskraft är inte en fixerad kvalitet. Istället finns det olika grader som associeras med hur någon kan hantera stress. Men motståndskraftiga personer delar dock vissa karaktärsdrag, och de huvudsakliga är som följer:

 • Känslomässigt medvetande: Motståndskraftiga personer är medvetna om sina egna känslor. De förstår vad de känner och varför de känner det. De förstår även andra personers känslor bättre eftersom de är i närmare kontakt med sitt inre liv.
 • Ihärdighet: Motståndskraftiga personer är drivna av antingen intern eller extern motivation och handlingsorienterade. De litar på processen och ger inte upp.
 • Inre kontroll: De litar på kontrollen de har över sina liv istället för att tro att externa makter kontrollerar deras existens. Detta drag är associerat med mindre stress eftersom personer med en kärna av inre kontroll och en realistisk syn på världen kan vara mer proaktiva i att hantera sina stressfaktorer. De är mer orienterade mot att söka efter och använda sig av lösningar, samt att känna en större känsla av kontroll.
 • Perspektiv: Motståndskraftiga personer är kapabla att erkänna sina misstag och lära sig av dem. De ser hinder som utmaningar och låter motgångar göra dem starkare. De kan även finna en viss mån av logik i livets många utmaningar istället för att se sig själva som offer.
 • Stöd: Motståndskraftiga personer tenderar att vara starka individer som vet värdet av socialt stöd och kan omge sig själva med många familjemedlemmar och vänner.
Motståndskraftiga personer håller hjärta
 • Optimism: De är kapabla att se saker från ett positivt perspektiv och tror på sin egen styrka. Detta kan förändra sättet de hanterar problem, vilket hindrar dem från att anta en offermentalitet.
 • Sinne för humor: Motståndskraftiga personer kan återhämta sig känslomässigt från och till och med skratta åt livets svårigheter. De ser inte omständigheter som ett hot, utan snarare som en utmaning. Detta ändrar sättet kroppen reagerar på stress.

Hur man blir motståndskraftigare

Känslomässig motståndskraft går att utveckla. Vi ställs faktiskt inför gott om situationer dagligen där vi kan öva på det. Allt du behöver göra är att visa lite intresse av att bli motståndskraftigare och hänge dig åt processen. Det må inte vara lätt eller gå snabbt att uppnå, men följande idéer kommer hjälpa dig att utveckla din motståndskraft och bli känslomässigt starkare.

 • Var flexibel både mot dig själv och andra. Motståndskraftiga personer kan justera sina mål och hitta sätt att anpassa sig.
 • Lär dig något från varenda upplevelse du har. Personer med motståndskraft kan alltid lära sig något nytt. De gör varje svårighet till ett tillfälle att växa.
 • Skrid till handling. Konformera dig inte till att tänka på vad som skulle vara bättre eller vad du kunde göra. Ta ett steg framåt. Personer med motståndskraft jobbar mot att lösa ett problem istället för att låta sig själva bli paralyserade av negativitet.
 • Vårda dina relationer. På så sätt kommer du ha personer som stödjer dig när du genomgår svåra tider. Och du kommer känna dig bekväm när det blir dags att acceptera deras hjälp.
 • Ha alltid en form av utlopp. Se till att du har tillfällen att uttrycka dina känslor och lämna spänningarna åt sidan.
 • Ha målmedvetenhet. Gör saker som ger ditt liv mening.
 • Tro på dig själv. Inse dina egna styrkor och utveckla dina färdigheter.
 • Vårda ditt goda humör. Sträva efter att vara på gott humör, även under svåra tider. Kom ihåg att skratt lindrar stress. Det kommer hjälpa dig att ha saker under kontroll och bibehålla en mer optimistisk attityd.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.