13 steg för att utveckla motståndskraft

13 steg för att utveckla motståndskraft

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2022

Att utveckla och ha motståndskraft är inte något extraordinärt. Man kan se det hos vanliga personer som visar förmågan att återhämta sig när de ställs inför svåra tider i livet.

Motståndskraft är en förmåga som vägleder oss mot framtiden, hoppet och styrkan. Men framförallt vägleder den oss mot handling. Motståndskraft kan läras. Det är inte ett personlighetsdrag som finns hos vissa personer men inte andra.

Att vara motståndskraftig betyder att man trots smärta och svåra omständigheter kan fortsätta med sitt liv utan att förlora kontrollen eller känna sig överväldigad. Motståndskraftiga personer kan till och med börja om när allt går fel.

Dagg på växt

Många faktorer spelar in när man ska utveckla motståndskraft. En av de huvudsakliga faktorerna är att ha betydande relationer med personerna runt omkring dig, din familj och dina vänner. Ytterligare en faktor är förmågan att göra realistiska planer, designa dina framtida steg genom dem och att ha en positiv syn på dig själv samt förmågan att hantera starka känslor och impulser.

Sätt att utveckla och öka din motståndskraft

Det positiva är att även om det kan verka komplicerat så är det möjligt att lära sig och utveckla alla dessa förmågor. Därför är de inte tillgängliga till endast ett fåtal personer. Alla kan vi behöva vara motståndskraftiga vid olika tidpunkter i våra liv. Härnäst ska vi därför dela med oss av några sätt att utveckla motståndskraft och öka den:

1. Etablera bra relationer med din omgivning. Tänk på familjemedlemmar, vänner, medarbetare eller till och med föräldrarna till dina barns vänner. Etablera en social cirkel som får dig att känna att din tid är väl spenderad och att du är en viktig del i din krets.

2. Acceptera att förändring är en ofrånkomlig del av livet. Det finns alltså ingen utveckling utan förändring. Och även om du inte vill utveckla dig kommer förändringar ske. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad du kan influera och vad du inte kan influera. På så sätt kan du förbättra sakerna som kan förbättras.

3. Undvik att se kriserna i ditt liv som obestigliga problem. Du kan inte undvika att mycket stressiga situationer uppstår i ditt liv, men du kan förbättra sättet du reagerar på dem. Försök därför att utöka din synvinkel och var medveten om att majoriteten av alla stressiga händelser är temporära, inte permanenta. Om de är det ska du designa en plan för att bli organiserad och agera.

4. Etablera små uppnåeliga mål. Om du har ett stort mål vid horisonten är sättet att nå det på inte att springa. Du måste ta det långsamt och etablera små realistiska mål på vägen. Var således medveten om hur långt du kan gå, för du vill inte gapa efter mer än du kan svälja. Om du kan åstadkomma något kommer du nämligen känna dig nöjd med det. Du är på väg.

5. Var inte rädd för att ta beslut. Ignorera inte dina problem och förhala inte. Om du kan göra det nu och det kommer bespara dig problem så ska du göra det så snart som möjligt. Om du inte kan göra det nu ska du vara kapabel att vänta på rätt tillfälle utan att tänka på det för mycket innan dess.

6. Vårda en positiv syn på dig själv. Förtroende för dina personliga färdigheter och en positiv attityd bidrar till att ha en motståndskraftig attityd.

7. Upptäck dig själv. Kanske har du efter ett hårt fall känt behovet att finna din spirituella sida, att läsa och att utforska kropp och sinne genom olika aktiviteter. Ett upptaget sinne förebygger nämligen dåliga tankar och hjälper till att etablera en grund som kommer hjälpa dig i framtiden.

8. Håll saker i perspektiv. Att något dåligt drabbar dig betyder inte att hela ditt liv är på väg ned i diket, och ej heller att din personlighet eller dina värderingar är fel. Definiera därför dina problem väl för att attackera dem och förhindra att de kontaminerar de vackra delarna av ditt liv.

9. Fråga dig själv vad du har gjort för att resa dig upp efter tidigare fall. Kom ihåg andra tuffa tider du genomgått och tänk på vad som var nyckeln till återhämtning. Om du är på det klara med detta kan du nämligen använda denna nyckel igen, för det som var bra för en person under vissa omständigheter kanske är bra för dig nu.

10. Ta hand om dig själv. Låt således inte arbete eller orosmoln ockupera all din tid. Gör saker du gillar och saker du njuter av. Framförallt ska du spendera tid med människor som gör att du mår bra.

11. Ventilera. Även om det kanske rör sig om starka känslor så ska du uttrycka dem. Känslomässigt undertryckande kan till och med göra dig sjuk.

12. Konsultera böcker, terapi och resurser online. Försök att hitta personer som har genomgått samma sak som du eller sök efter proffs om du måste gå framåt och inte vet var du ska börja.

13. Ihärdighet och självsäkerhet kommer vara dina följeslagare på den kommande vägen. Glöm inte det.

Kvinna med klocka

Motståndskraft är inte ett isolerat drag; det är en syn som kommer hjälpa dig

Det sägs att det finns få saker som kan såra eller hindra dig från att fortsätta med ditt liv med hopp efter att du blivit stark. De kan alltså inte hindra dig från att utföra dina planer. Motståndskraft är nämligen förmågan att ha styrka och inkludera den i en strategi som kommer hjälpa dig att förbättra sättet du hanterar dina stora stressfaktorer.

När du väl är medveten om den behöver du bara utveckla och börja utöva den. Med ansträngning och konsekvens kommer du kunna uppnå det. Att vara motståndskraftig är därmed en färdighet som kan läras och som kommer hjälpa dig att förstå livet på ett annorlunda sätt.

“Om det inte ligger inom din räckvidd att förändra en situation som åsamkar dig smärta så kan du alltid välja attityden du möter detta lidande med.”

-Viktor Frankl-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.