Kan man lämna allt och börja om utan att såra andra?

Kan man lämna allt och börja om utan att såra andra?

Senaste uppdateringen: 15 april, 2024

Tusentals personer väljer varje år att förändra sina liv, lämna hemmet eller ta avstånd från sin familj – att lämna allt och börja om. Andra ifrågasätter huruvida de bör göra detta på grund av deras ansvar, rädslor för det okända eller det existentiella tomrummet.

Vad är motivationen för att försvinna? Hur återuppbygger dessa personer sina liv och hur kapar de banden med sitt förflutna? Vad är konsekvenserna av att försumma människorna omkring dem?

Den första tanken på att “lämna allt” och “börja om från början” kan verka väldigt attraktiv för många. Men sanningen är att återuppbyggnad av ett fullgott liv med helt nya förutsättningar är extremt svårt.

“För att förändra ditt liv på utsidan måste du ändra dig själv på insidan. Vid tillfället när du håller på att förändras är det fantastiskt hur universum börjar hjälpa dig och ger dig vad du behöver.”

-Louise Hay-

Att besluta om en sådan radikal förändring utan att ha en grund att börja om på, kommer endast öka vår känsla av att vara på drift. Det kommer få oss att upprepa beteendemönster som redan lett oss till olycka i det förflutna.

De vanligaste anledningarna till att personer tenderar att ta beslutet att kapa alla band med sitt förflutna och börja om är:

 • Rädsla för åtagande.
 • För stora ansvar (anskaffade eller påtvingade).
 • En känsla av att leva ett meningslöst liv.
 • Att inte vara bekväma med sig själva.
 • Traumatiska händelser.
 • Familjeproblem.
 • Ekonomiska kriser.
 • För att återkoppla med sig själva.
 • Att leva i dysfunktionella förhållanden.
 • Sökande efter spänning.
 • En önskan att avancera i karriären.
 • Att ta kontroll över sina liv.
 • Att söka anonymitet och frigöra sig själva från etiketter.
Kvinna med solglasögon

Att göra en förändring utan att lämna allt

“Den största upptäckten i min generation är att människan kan förändra sitt liv genom att förändra sin mentala attityd.”

-William James-

Ett alternativ med mindre påverkan men större chans för stabilitet är att göra en stor livsförändring utan att lämna allt.

Många människor väljer därför en mindre drastisk förändring som inte påverkar dem själva och deras omgivning lika djupt.

De förlitar sig på samma motivationer för att göra en radikal förändring, men anser att detta inte bör betyda att de lämnar sin arbets- och familjemiljö.

De börjar utforska nya källor för motivation och innovation i sin miljö genom att prova på olika aktiviteter, träffa nya människor och inte vistas på samma platser som förr.

På arbetsplatsen söker de befordringar, byte av sektor eller möjligheten att öka sin geografiska rörelsefrihet. Om detta inte är möjligt kan de välja att byta jobb eller arbetsgivare, men stanna i samma bransch.

Inför känslomässiga svårigheter kan du välja att söka professionell hjälp på individuell basis samt par- eller familjeterapi.

Övergiven

Sättet ditt liv förändras på påverkar din omedelbara omgivning

Alla har rätt att förändra sina liv om de inte är nöjda. Men det är viktigt att tänka på känslorna hos de personer som utgör en del av din familj, din sociala cirkel och ditt arbetsliv.

För personerna som plötsligt överges utan förklaringar kan en närståendes försvinnande vara en traumatisk händelse. De kanske inte ifrågasätter själva avfärden, men de börjar ifrågasätta sig själva med en väldigt stark känsla av skuld och ångest. De kan inte genomgå sorgeprocessen för denna separering med vishet eftersom de känner denna skuld.

Att förändras på ett sätt som involverar att överge sina nära och kära, utan förklaring eller tid att assimilera och förstå, utgör därför en dubbel bestraffning: av personen som överger samt av personen som överges.

Därför ska du försöka att göra så liten skada som möjligt, även om du tycker att ditt uppbrott och din avresa är rättfärdigade.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.