4 lagar för spiritualitet

4 lagar för spiritualitet

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2023

Spiritualitet går bortom det materiella och jordiska. Det är inte en religion eller lära; spiritualitet är att ta hand om oss själva. Att låta våra hjärtan hoppa över klyftan våra sinnen skapat och att vårda våra värderingar ödmjukt.

Det sägs att det finns ett kort ögonblick i livet när du känner dig mer vilsen än någonsin. När ett möte sker. Ett möte med dig själv; med dina djup, dina rädslor och din själ. Det sägs att om du upplever detta omvandlande ögonblick så är det inte av en slump; det är för att det finns något du måste förstå.

Dessa är de fyra lagarna för spiritualitet från hinduistisk filosofi:

1. Varje person som kommer in i ditt liv är rätt person

“Alla personer som kommer in i ditt liv är unika. De lämnar alltid kvar en bit av sig själva och tar en bit av dig med sig. Vissa tar med sig mycket, men ingen kommer gå utan att lämna kvar något. Detta är ett tydligt bevis för att två själar inte hittar varandra av slumpen.”

Jorge Luis Borges

Ingen kommer in i våra liv av en slump. Alla omkring oss finns där av en anledning, även giftiga personer. Med varje utbyte och varje ögonblick bidrar vi alla till varandra på något sätt.

Vi lever i en värld av gråzoner; inget är svart eller vitt. Vi är inte alltid lärare eller alltid elever. Dessutom tillför vi alla något positivt, även om det är genom ett negativt drag. Till exempel något vi inte kan hantera eller något som skadar oss.

Par på kvällen

Vi är alltid ficklampor i mörkret. Vissa personer är mer representativa än andra. Men vi har alla något att säga, utan undantag. Med tiden lär vi oss att vara tacksamma för stenarna vi snubblade över längs vägen. De som komplicerar våra liv eller de som stödjer oss lojalt har alla något att lära oss.

Allt, absolut allt, tillför något i livet. Det är därför vi bör bibehålla en positiv syn på andra och inte underskatta några lärdomar.

2. Det som hände var det enda som kunde hända

Inget som sker i våra liv kunde ha skett på ett annat sätt. Vad som händer med oss var det enda som kunde hända. Det är rätt sak vid rätt tillfälle, och det är från detta vi bör extrahera en specifik mening.

Vi har för vana att tänka på vad som kunde ha skett. Vanan att skapa hypotetiska situationer där vi agerade på ett annorlunda sätt och därigenom fick annorlunda resultat.

Två maskrosor som symboliserar spiritualitet

Varje förändring orsakar oförutsägbara situationer. Därför bör vi acceptera att det som hände redan tillhör det förflutna. Det finns inga andra möjligheter. Alla våra handlingar skapar en vågeffekt omkring oss som bestämmer vår väg.

Låt oss inte vara oroade över vad vi kunnat göra annorlunda. Det finns en tid och en plats för allt, och en viss mängd tid krävs för att lära sig varje nödvändig läxa. Som de säger: du måste krypa innan du kan gå och gå innan du kan springa. Du kan inte hoppa över nödvändiga steg i livet.

3. När något börjar är det rätt tillfälle för det att börja

Vänta inte på det perfekta ögonblicket, fånga ögonblicket och gör det perfekt.

Allt börjar vid rätt tillfälle, varken förr eller senare. De nya sakerna i våra liv dyker upp för att vi drar dem till oss och för att vi är förberedda på att observera och njuta av dem. Förstå detta och acceptera att när livet sätter något i din väg, ska du njuta av det.

Händer i solen

4. Spiritualitet visar att när något är över så är det över

Släpp det. Kläng dig inte fast vid något eller någon. Allt i ditt liv har sitt tillfälle och sin anledning att existera.

Vi tenderar att vara bundna till ett oändligt antal historier och känslor. Att säga farväl gör ont. Men när något tar slut är det bara masochism att ta det med oss. Det genererar stort obehag samt många beroenden och osäkerheter.

Att gå framåt är det bästa alternativet för att berika ditt liv och undvika lidande. Kom ihåg att den mest lättpåverkade personen du interagerar med på daglig basis är du själv. Var försiktig med vad du berättar för dig själv och låt dig flöda med i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.