Lär dig att tro på dig själv i 7 steg

Lär dig att tro på dig själv i 7 steg
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du måste tro på dig själv om du vill ha en chans att nå dit du vill komma. Det finns ingen större trygghet och tillit än den du ger till dig själv. Om du inte tror på dig själv kommer du inte kunna uppnå något.

Om du inte tror på dig själv, förvänta dig då inte att någon annan kommer att göra det. Bara om du tror på dig själv kan du erbjuda något åt andra.

Du behöver tro på dig själv

Du måste tro på dig själv, detta är jätteviktigt. Tänk på allt det du har låtit slippa undan eftersom du har trott att du inte varit kapabel att ens försöka. Hur många möjligheter som har sluppit undan. Du tvekar dock, du är rädd, du vet inte vad du ska göra, och allt detta gör att du lider resten av livet.

Därför bör du tro på dig själv. För även om andra tror på dig så kommer det inte fungera om du inte även gör det själv. Därför måste du reflektera över dig själv och upptäcka dig själv. Du har mycket inom dig.

“Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt samtycke.”

-Eleanor Roosevelt-

Kvinna och måne

Men det finns goda nyheter! Det är aldrig för sent att förändras. Det är en inlärningsprocess, men det är möjligt att lära sig att tro på sig själv. I denna artikel ger vi dig några enkla strategier som kommer att hjälpa dig att börja tro på dig själv för att bli mer självsäker, och du kommer att upptäcka allt som du har gömt inom dig.

1. Var medveten om att du kan lära dig att tro på dig själv

Om du inte är övertygad om att du kan lära dig att tro på dig själv kommer du inte göra det. Det är samma sak som när det kommer till att lära sig ett språk. Hade du börjat lära dig kinesiska om du hade trott att du inte hade klarat av det? Om du börjar lära dig något så är det för att du tror på att du kommer att klara det. Om du inte tror på dig själv kommer du inte att uppnå någonting. Du kanske inte lyckas ändå, men du har i alla fall försökt.

Du kan lära dig att tro på dig själv, var så säker. Om du lägger manken till så kan du göra det, du behöver bara försöka. Kom ihåg att den som inte riskerar något kommer ej heller att vinna något.

2. Bemöt din negativa inre röst

Vi har alla en inre röst som påminner oss om våra begränsningar och rädslor, som återberättar all kritik från våra liv. Bemöt denna röst och välj att inte lyssna på giftiga idéer.

Denna inre kritik kan ha en förmåga att göra så att du känner dig skamsen, men du kan välja att inte lyssna på dessa meddelanden.

3. Omvandla dina svagheter till styrkor

Att omvandla en svaghet till en styrka förutsätter att man har en viss nivå av kreativitet, men det går att göra. Om du omvandlar dina svagheter till styrkor så är det även lättare för dig att hitta nya möjligheter. Kom ihåg att varje fel, varje svårighet och varje hinder kan vara stora motorer för att vi ska kunna lära oss mer.

Analysera dina svagheter, utforska dina rädslor och ändra din attityd. Det är bara på detta sätt som du kommer att kunna frigöra dig.

Att tro på dig själv

4. Upptäck din verkliga potential för att tro på dig själv

En av anledningarna till att många inte tror på sig själva är att de inte har haft möjlighet att utveckla sina passioner eller så har de gjort detta utan att ha tagit hjälp av andra. Frigör dig från denna begränsning och utveckla dina talanger. Upptäck var din verkliga styrka finns

Släng dig ut mot ditt nya äventyr och gör det som du inte har gjort tidigare, följ den plan som du har stakat upp och njut av vägen. Upptäck vad du kan göra, dina talanger och börja att expandera dem.

5. Bli din egen coach

Du behöver inte någon annan för att bli motiverad. Det är inte dåligt med lite hjälp, men du bör lära dig att bli emotionellt oberoende. Allt det du behöver höra kan du säga till dig själv i spegeln.

Istället för att behandla dig själv illa mentalt så börja med att behandla dig själv bra. Tyck om dig själv och ge dig själv motivation. Skicka dig själv positiva och optimistiska meddelanden som ger dig styrka för det finns inget bättre än att prata bra om sig själv. Du kommer då att bli starkare.

6. I ditt sinne, omvandla dig till den där superhjälten som du vill vara

En superhjälte, en superstjärna…. allt fungerar. Föreställ dig att du är den som du vill vara, att du har uppnått dina mål, att du inte har några begränsningar som gör det svårt för dig att uppnå dina mål.

Din attityd kommer att förändras och skydda dig från andras kritik. Du kommer då att leva med ett mål. Men kom ihåg att din bild av dig själv som en superhjälte inte är en förklädnad. Den är vad du egentligen är och du måste identifiera dig med den.

7. Bli starkare för att tro på dig själv

Skapa en stark bild av dig själv. Tro på dina förmågor. Om du verkligen tror på dig själv kommer du skapa en positiv och kraftfull självbild. Sätt dig ner, slut dina ögon och känn din inre kraft, den där elden som ger dig energi och som kommer göra att du når dina mål.

“Vi kan få oss själva att må dåligt, eller så kan vi göra oss starka. Mängden arbete är densamma.”

-Carlos Castaneda-

Bilder av Sonia Koch och Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.