Sluta vänta och få en vändning på livet!

Sluta vänta och få en vändning på livet!
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2016

Jag vill bemöta livet på ett enkelt sätt. Ett av mina dagliga beting är att frigöra mitt samvete från illusioner och oändliga löften för att kunna känna och leva livet på riktigt. Jag började inse att det tog alltför mycket energi att sträva efter den framtid jag längtade efter. Jag koncentrerade mig för mycket på morgondagen. Det var dags att få en vändning på livet.

Jag beslutade mig därför att sluta leva mitt liv väntandes. Jag tog detta beslut för att min själ skulle kunna börja andas. Vi väljer ofta att leva på rutin, utan att vi märker att detta är något som för in oss på ett visst spår. Vi blir som robotar.

En dag valde jag därför att ge upp alla de tankar jag hade om mig som person och hur jag hade förväntat mig att jag skulle vara. Jag tog beslutet att sluta skapa förväntningar på mig själv som jag var tvungen att leva upp till… Jag valde att leva i nuet istället för att leva mitt liv väntandes.

“Det förflutna har flytt, det som du förväntade dig finns inte mer, men nuet är ditt.”

-Arabiskt ordspråk-

Sluta vänta på din omgivning

För att lyckas få en vändning på livet kom jag fram till att jag måste sänka mina förväntningar på andra människor. Oavsett om det gällde mina vänner, min familj eller min partner. Om jag gjorde något för en annan person var det för att jag verkligen ville, och därefter gick jag inte och väntade på att denne skulle ge något tillbaka.

Flicka som spanar

Sluta vänta på pengar

Jag brukade koncentrera mig på att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt eftersom jag såg möjligheter för detta i mitt jobb. Jag upptäckte då att ju mer saker och pengar jag skaffade, desto mindre kunde jag lära känna livet. Jag valde då att även sluta vänta på pengar, och bestämde mig för att jag hade tillräckligt med pengar för att jag skulle kunna vara lycklig med mig själv och må bra.

Jag upptäckte att jag inte njöt av de dagliga ögonblicken eftersom det enda jag koncentrerade mig på var framtiden, och hur jag kunde tjäna mer pengar… jag förlorade verkligen tid, och jag förlorade verkligen nuet.

Sluta vänta på att allt ska bli perfekt

Varför ska man vänta på att allt ska bli perfekt? När jag ställde mig denna fråga insåg jag att det jag gjorde i livet inte gick i linje med mitt inre och därmed kunde jag inte känna frid. Vi har alla något inom oss som gör att vi ska kunna känna frid. Detta är något som vi har fötts med.

Då du väljer att sluta vänta på att allt ska bli perfekt slutar du vänta på att resten av världen ska öppna dina portar för dig. En perfekt situation finns inte och då jag slutade leta efter detta kunde jag till slut känna frid.

Sluta vänta på morgondagen

För att få en vändning på livet måste vi sluta bekymra oss för morgondagen. Då vi hela tiden tänker på morgondagen är det på grund av att vi är rädda för att vi inte ska kunna klara av de hinder som vi har framför oss. För att undkomma detta började jag istället tänka att det som händer det händer.

Vi har alla planer framför oss. Jag har även storartade planer som jag vill genomföra, men då man värderar sitt liv efter dessa saker förlorar man mer än vad man vinner. Och dina planer blir obetydliga i sammanhanget.

Något som jag har insett är att om man sitter och förväntar sig att saker ska hända, så kommer detta att ta alltför mycket energi. Ditt liv kommer att bli blockerat eftersom detta är allt vad du tänker på.

Jag satt alltid och förväntade mig någonting. Mitt sinne skapade en kedja med händelser som jag ville få uppfyllda i mitt liv, och därför arbetade mitt huvud alltid med att försöka uppfylla mina förväntningar. Min kropp var alltid redo att jobba för att uppnå det jag strävade efter.

Par

Och jag kände att jag inte visste hur jag skulle kunna uppnå dessa saker som jag förväntade av mig själv. Men vet du vad som är ännu lustigare? Då jag slutade tänka i en mekanisk kedja, så började saker ofta att hända av sig själva eftersom jag kunde känna mig lugnare och bättre till mods.

Jag blev fysiskt och emotionellt trött. Jag kände hela tiden att jag behövde förbereda mig för ett maraton i mitt liv. Och det är lite paradoxalt: ju mer jag förväntade mig under denna process, desto mer energi förlorade jag; energi som jag hade behövt för att ha en chans att uppnå det jag strävade efter.

Efter att ha funderat över ovanstående kom jag fram till att min själ och mitt hjärta behövde helas för att jag skulle kunna få en vändning på livet. Jag valde att sluta vänta på saker och började uppskatta det som jag redan hade istället för att hela tiden undra hur jag kunde uppnå mer.

Och till slut valde jag att ge upp försöken att kontrollera mitt liv och uppnå en massa mål. Jag accepterade att allt behövde ske i sin egen takt. Från den dagen kunde jag uppskatta livet och verkligen vara mig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Lange, FP, Heilbron, M., y Kok, P. (2018, 1 de septiembre). ¿Cómo moldean nuestras expectativas la percepción y nuestra capacidad de logro? Tendencias en las ciencias cognitivas. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.06.002

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.