Jag gillar doften av glada människor, de doftar hopp

Jag gillar doften av glada människor, de doftar hopp

Senaste uppdateringen: 09 april, 2024

Det finns dagar när vi verkligen uppskattar de leenden som andra ger oss. Det är en glädje som sprider sig snabbt och blir ett med våra sinnen, speciellt när den kommer från genuint glada människor.

Anledningen till detta är att vissa glada människor har förmågan att få oss att må bra och överösa oss med harmoni, hopp och positivitet.

Vi känner av dessa människor så intensivt. De uppmuntrar oss nämligen till att leva ett bättre liv med sina starka leenden.

Glada människor

Smaken av glada människor

Glada människor doftar närhet, kramar och tillgivenhet. Vi tenderar att vara mer öppna för dessa människor eftersom de får oss att känna oss tillfreds.

De har även en förmåga att förbättra våra dagar och vårt allmänna välmående. Vi blir följaktligen beroende av magin i deras leenden, deras fina ord och deras goda intentioner.

Vi är beroende av att ha sådana människor omkring oss eftersom de är de som hjälper oss mest, som kan göra oss glada utan ände. De stunder vi är med dem är helt genuina eftersom tiden flyger. Vi kommer alltid vilja ha fler av deras kramar, deras blickar och deras leenden.

“De riktigt empatiska lyssnarna kan höra det som sägs i tystnad. Det viktigaste i kommunikationen är att höra det som inte sägs.”

-Peter F. Druncker-

Cykel

Känslor som smittar

Vi sänder ut och fångar in dessa sinnestillstånd automatiskt. Vårt emotionella tillstånd kan svänga från noll till hundra på ett par sekunder på ett sätt som är väldigt subtilt, med större eller mindre intensitet och på ett medvetet eller omedvetet sätt.

Tack vare detta kan vi forma våra känslor
så att vi mår bättre och så att andra mår bättre.
Glada människor är väldigt effektiva när det kommer till detta.

Det finns personer som kan förhöja vår sinnesstämning på bara ett par sekunder. Dessa relationer mellan vårt känslomässiga tillstånd och dessa personer kan även påverka vår muskulatur så att vi känner oss mer avslappnade.

Fåglar

Om en person ler framför oss så kommer detta få oss att må bra och vi kommer att le själva. Här handlar det inte bara om att vi imiterar gesten utan även känslan vilken kan vara större eller mindre beroende på vår personlighet.

John Cacioppo slog fast att även om man bara härmar någon annans uttryck så kommer man omedvetet att ta sig an denna persons känslor.

Med detta i åtanke kan vi överföra mycket bra och starka känslor, och därför ansluta till andra emotionellt och skapa en bas för lojalitet och omtanke.

De personer som har starkare känslor och beslutsamhet är sådana som vi tycker om och som ger oss positiva känslor.

Vänner med sammanflätade hår

Vi är osynligt anslutna med en fantastisk energi. Vi kommer att kunna få svar genom spegelneuronerna som bas för denna typ av kommunikation.

Dessa neuroner verkar vara ansvariga för den emotionella kommunikationen, och reflekteras i hjärnans biokemi.

Det är därför vi tycker om glada människor med ärliga intentioner. Tack vare dem blir vi nämligen smittade med ett bra humör, med motivation samt glädje som fyller oss med energi i varje ögonblick.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.