Island stoppade alkohol och rökning bland ungdomar

Island stoppade alkohol och rökning bland ungdomar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Island har uppnått något som är en dröm för många länder i världen. De har inte bara hög livskvalitet i ordets varje bemärkelse, utan har även löst allvarliga problem med tonåringar. Man har till exempel lyckats stoppa alkohol och rökning bland dem.

Det mest fascinerade med detta är att Island för mindre än 20 år sedan var ett av de europeiska länderna med högst andel tonåringar som konsumerade psykoaktiva droger. Förändringen var med andra ord progressiv och kontinuerlig. Och det bästa med den var att den fungerade.

“Tonåringar är övertygade om att de sitter på sanningen. När de väl kan påtvinga den är de dessvärre inte längre tonåringar, och den är inte längre sann.”

-Jaume Perich-

Allt detta tack vare programmet Youth in Iceland, eller Ungdom på Island. Programmet startades 1998 och målet var inledningsvis att minska alkohol och rökning bland unga. Samhället oroade sig över sina unga, som verkade desorienterade.

Det första steget mot att stoppa alkohol och rökning bland Islands unga

Chefen för Islands center för social forskning och analys och ledaren för Youth in Iceland är Jon Sigfusson. För denna statstjänsteman var det omöjligt att skrida till handling utan att genomföra efterforskningar. Så under den inledande fasen lade han all sin ansträngning på att studera situationen.

Youth in Iceland

Sigfusson har indikerat att personer på Island inte ville göra sig av med sina bias. Det är väldigt lätt att bli av med förutfattade meningar när det kommer till droger, alkohol och rökning. Ibland antar vi att det redan finns tillräckligt med kunskap om problemet, men så är inte fallet. Det var därför Island prioriterade forskning och spridning av resultaten.

En av de viktiga faktorerna är att det inte var enkel forskning. De upprättade ett forskningssystem. Genom detta system kartlade de bruk av psykoaktiva droger vartannat år. Ibland förändras orsaker och effekter, och det är därför de kräver konstant bevakning.

Dessa studier har möjliggjort insamlingen av data om konsumenternas kön, deras konsumtionsmönster, hur deras hem ser ut, relationen mellan konsumtion och skolfrånvaro såväl som emotionella problem som de är drabbade av. Ur denna data bildade man handlingsplaner på Island.

Hur vuxna kan hjälpa till att stoppa alkohol och rökning bland ungdomar

Studierna som utfördes på Island hjälpte till att etablera det faktum att vuxna spelar en otroligt viktig roll. Tonåringarna är en sida av myntet, och den andra är de vuxna som uppfostrar dem. Så de slog fast att det skulle vara nödvändigt att ge dessa vuxna verktygen de behöver för att veta hur de ska agera i olika situationer.

På så sätt skapade de ett program för att träna föräldrar och andra familjemedlemmar. De instruerade dem om olika droger och deras effekter. Men de förstärkte idén att drogproblemen på Island även har att göra med dem. Tonåringarna bär på en del av ansvaret, men en större del faller på föräldrarna som uppfostrar dem.

Det viktigaste var att de förstärkte medvetenheten om den vuxnas emotionella roll i tonåringarnas liv. De etablerade att en avgörande faktor för att förebygga konsumtion låg i de vuxnas närhet. Deras omvårdnad, sällskap och vakande. Att spendera tid med barnen var fundamentalt; inte nödvändigtvis för att styra dem, men att vara med dem.

Fritid och att känna sig uppfylld

Studierna etablerade även att fritidsaktiviteter var en avgörande faktor. Det ger inte bara tonåringarna en kontrollpunkt, utan låter dem även öka sin känsla av uppfyllelse. Det är därför Island öronmärkte nödvändiga resurser för att öka tillgängligheten av idrottsliga, hobbyrelaterade och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar.

På samma sätt etablerade de en lag som sade att det var olagligt för alla under tolv år att gå ensamma på gatorna efter klockan 20:00 på kvällen. Barn mellan 13 och 16 får inte göra det efter klockan 22:00 på kvällen. Island som samhälle började därmed att ta ansvar för sina tonåringar.

Blommor i skorna

För tillfället säger endast 5% av Islands tonåringar att de druckit alkohol. I linje med detta säger bara 3% att de röker en cigarett om dagen, och endast 7% har rökt marijuana under den senaste månaden. Dessa är idealiska siffror för vilket land som helst. Man når dem dock inte bara så där.

Precis som på Island måste staten, familjerna och samhället i stort hänge sig åt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.