Den tunna linjen mellan alkoholism och en vana

Den tunna linjen mellan alkoholism och en vana

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Idag har du lämnat kontoret och, precis som alla andra fredagseftermiddagar, stämt träff med vänner för en drink. Det är er tradition, och det är nästan det enda sättet för er att fortsätta umgås. Denna eftermiddag är dock annorlunda. En av dina vänner har en överraskning för alla – han har diagnostiserats med alkoholism. Vidare är er vana att träffas för drinkar varje fredag en del av problemet.

Denna bomb chockar dig och dina vänner. Den får er alla att tro att det är ett skämt. Men det är det inte. Det är ett verkligt problem, och dessvärre ett vanligt sådant. Det är svårt att förstå det eftersom även du dricker. Du går också på dessa sammankomster med vänner och även du deltar i vanan. Men trots det lider inte du av alkoholism. Du är inte en alkoholist. Åtminstone är det vad du tror…

Hand kedjad till flaska

Alkoholism eller en vana?

Diagnostiska klassifikationer, såsom DSM-5, definierar alkoholkonsumtionssjukdom som “en uppsättning beteendemässiga och fysiska symptom, inklusive abstinens, tolerans och en intensiv önskan att konsumera”.

Inom kriterierna betonar de frekvensen och den regelbundna konsumtionen av alkohol som en viktig del i diagnosen. Men kan denna återkommande konsumtion anses vara en vana? Enligt Royal Spanish Academy ska vi ta ordets sjätte definition i åtanke. Det definieras som “en situation av beroende av vissa droger”.

Men är en vana i sig själv det som egentligen orsakar ett beroende? Svaret är nej. Vidare är det i fallet alkoholism en sjukdom som utvecklas på grund av olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar psykologiska, sociala och biologiska aspekter. Det går från en enkel vana till ett missbruk. I sin tur modifierar denna konsumtion den cerebrala strukturen och beteendet hos individen ifråga.

Det betyder att det är en blandning av biologiska, sociala och beteendemässiga faktorer som gör en vana till något mer. Och detta är den farligaste delen, för det finns vissa faktorer vi kan kontrollera, och andra som vi inte kan kontrollera. Detta gör det svårt att förutse vem, i samma situation, som skulle utveckla ett beroende och vem som inte skulle göra det.

Kvinna som lider av alkoholism

Varför utvecklar vissa personer alkoholism och andra inte?

Varför är det då så att en person i en grupp vänner utvecklar alkoholism medan resten inte gör det? Faktorer som influerar utvecklingen av alkoholberoende kan summeras enligt följande:

Biologiska faktorer

De biologiska faktorer som bidrar till alkoholism inkluderar allt från genetiskt arv till förändring av olika neurotransmittorer och cerebrala strukturer, vilket orsakas av konsumtionsvanan och som hos vissa predisponerade individer sker i snabbare takt.

Alkoholkonsumtionssjukdom är lättare att hitta bland släktingar. 40-60% av variansen i risken för att drabbas av alkoholism kan förklaras av genetisk inflytelse. Vidare är risken 3-4 gånger högre för barn till personer med åkomman.

När det kommer till de cerebrala funktionerna och neurotransmittorerna har det bevisats att dopamin är involverat i början av beroenden. Detta eftersom dopamin är associerat med njutning såväl som det så kallade cerebrala belöningssystemet, som i huvudsak består av det ventrala tegmentområdet.

Man med mask som lider av alkoholism

Psykologiska faktorer

Uppfattningen varje individ har om alkoholkonsumtion och bruket denne har av alkohol kan vara väldigt viktigt. Om personen i ovan nämnda grupp med vänner som utvecklade alkoholism brukade skryta om att han kunde klara av mest alkohol, drack han förmodligen mycket mer än sina vänner.

Utöver att man försätter sin egen hälsa i riskzonen genom att generera skadliga vanor så kan man tappa kontrollen och utveckla ett beroende. Därför är beteendemönstren i ungdomen, där denna typ av beteende börjar, väldigt viktiga. Ungdomars attityd mot kontrollen och undervärderingen av behovet för social bekräftelse är väldigt viktiga.

Sociala faktorer

Uppfattningen av drickande och tillgängligheten på alkohol i samhället som individen befinner sig i är också väldigt viktiga faktorer. Det har nämligen bevisats att samhällen med mer tillåtande alkoholkonsumtion har högre nivåer av alkoholism.

På grund av allt detta måste vi påpeka att det finns en väldigt tunn linje mellan alkoholism och vana. I denna linje finns faktorer som är inom vår kontroll (beteende) och andra som inte är det (biologiska risker). Därför måste du vara väldigt försiktig och alltid konsumera alkohol med måtta eller, ännu bättre, undvika det helt och hållet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.