Hjärnans bana för njutning

Hjärnans bana för njutning

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Hjärnans bana för njutning, även känd som den mesolimbiska banan, består av en liten grupp hjärnområden där högre nivåer av dopamin produceras. Denna bana aktiveras när vi mottar stimulans som ger oss njutning, såsom att äta choklad, ha sex, gå ut och shoppa etc. Till och med en enkel idé kan utlösa den.

Denna bana tillåter aktiviteter som är relaterade till vår överlevnad att vara associerade med njutbara situationer, vilket är anledningen till att den har en adaptiv funktion. Banan kan dock även aktiveras med skadliga substanser, såsom droger. Vi talar om till exempel kokain, som är kopplat till den konstgjorda produktionen av dopamin i hjärnan.

Vid John Hopkins University beskriver de belöningsprocessen som en upplevelse som tillfredsställer oss på ett omedelbart sätt utan någon tidsfördröjning. Vi associerar denna upplevelse med extern, sensorisk stimulans – oavsett om den är visuell, doftmässig eller ljudmässig – och med andra stimulanser, såsom tankar och känslor. Genom att göra denna association kommer vi förmodligen upprepa beteendet som gav oss njutning i en liknande situation.

Belöningsmekanismens process

Allt börjar när vi märker av något i vår omgivning som har gett oss njutning och/eller tillfredsställelse i det förflutna. Det finns känslor som rör sig inom oss och manar oss att vilja utföra handlingen eller få vad det nu är. I detta ögonblick dyker dopamin upp, så vi kan redan föreställa oss att vi utför handlingen.

Efter önskefasen går vi ut och kavlar upp ärmarna: vi vill verkligen göra det. När vi börjar agera dyker substanser såsom adrenalin och noradrenalin upp, vilket sätter kroppen i rörelse i syfte att förbereda oss inför handlingen. Handlingen blir belönad med en tillfredsställande känsla när vi utför den.

Avslutningsvis kommer belöningsbanan stängas med en känsla av tillfredsställelse när vi slutfört handlingen. När vi anlänt till denna punkt kommer serotonin in i spelet. Detta ämne är relaterat till vårt humör och vår önskan att uppleva känslan igen. Tack vare tillfredsställelsen vi fick kommer vi vara benägna att upprepa handlingen ifråga när ett tecken dyker upp som aktiverar önskan.

Kvinna äter choklad

Hjärnans bana för njutning

Njutningscentrum består av olika hjärnområden, såsom ventrala tegmentområdet (VTA), som sprider nervkopplingar till andra områden som är involverade i processen. Dessa områden är nucleus accumbens, striatum, främre cingulum cortex, hippocampus, amygdala och hjärnbarken.

Alla de centra som är involverade i njutnings- eller belöningsprocessen är relaterade till olika funktioner. Striatum är till exempel relaterad till bildandet av vanor, främre cingulum cortex och amygdala är kopplade till våra känslor, hippocampus med minnet och prefrontala kortex med reson och planering.

Dopamin är en neurotransmittor som kontrollerar kommunikationen mellan VTA och resten av dessa områden. När vissa upplevelser aktiverar neuronerna i VTA och släpper ut dopamin, kvalificeras dessa upplevelser som angenäma och kommer senare kommas ihåg och associeras med positiva händelser, något som kommer främja repetitionen av handlingen i framtiden.

Njutningsbanans roll i beroende

Vissa aktiviteter som utförs och som är vitala för vår överlevnad stimulerar njutningsbanan. Men dessa aktiviteter är inte de enda som är kapabla att ge oss njutning. Det finns även vanor, såsom drogbruk, som sätter belöningsmekanismerna i rörelse.

Den övervägande majoriteten av de beroendeframkallande substanserna attackerar hjärnans belöningssystem för att släppa ut dopamin. Sagda signalsubstans kan man hitta i olika områden av hjärnan som reglerar rörelse, motivation, känslor och njutning.  Utsläppet av dopamin – genom drogbruk – kan överstimulera systemet, vilket leder till en känsla av eufori som starkt förstärker konsumtionen.

När droger som kokain brukas kan 2-10 gånger mer dopamin släppas ut än vid normal belöning (t.ex. mat). Vidare är effekten omedelbar och mer varaktig. Drogtolerans, som produceras genom upprepad konsumtion, kan leda till djupa förändringar i hjärnbanorna eftersom droger på ett sätt har makten att göra dem onödiga.

Rökande kvinna

När aktiveras hjärnans bana för njutning

Det finns många situationer vari utförandet av en konkret aktivitet kan aktivera njutningsbanan, vilket får oss att må bra. Följande är några exempel på aktiviteter som troligen kommer aktivera denna bana:

  • Äta kaloririka livsmedel
  • Ha sex
  • Lyssna på musik
  • Utöva sporter
  • Använda droger
  • Hjälpa andra
  • Bli behandlad positivt av andra

Forskare ser hjärnans belöningssystem som en funktion som garanterar vår överlevnad eftersom det är kopplat till aktiviteter som är nödvändiga för vårt uppehälle, även om det också är en beroendefälla. Associationen vi gör med viss stimulans, vilket kan vara fallet när vi går på fest eller dricker alkohol, kan förstärka handlingen så pass att den blir till ett beroende.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.