Vad är periferisk neuropati och hur drabbas man?

Periferisk neuropati innebär att nerverna har svårigheter att skicka signaler till hjärnan. Det påverkar patientens förmåga att uppleva sin känsel. Läs vidare för att få reda på mer!
Vad är periferisk neuropati och hur drabbas man?
Andrés Navarro Romance

Granskad och godkänd av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Perifera nervsystemet (PNS) är nätet av nerver som finns utanför centrala nervsystemet, och ansvarar för att skicka signaler från periferin till hjärnan. Periferisk neuropati uppstår då dessa nerver inte fungerar.

Detta tillstånd orsakas främst av skador på nerverna ifråga. PNS involverar flera typer av olika nervändar som har en specifik funktion. Några av dem är:

 • Sensoriska nerver som sänder förnimmelser som smärta och vidröring.
 • Motoriska nerver som har som uppgift att kontrollera musklerna.
 • Autonoma nerver som reglerar kroppens automatiska funktioner, som blodtrycket och blåsan.

Periferisk neuropati kan påverka en grupp med nerver eller samtliga på samma gång.

Då patienten drabbas av detta tillstånd så kommer den normala nervfunktionen att störas, vilket gör att slumpartade smärtsignaler kan skickas, eller inte skickas alls då något faktiskt skadar kroppen.

Detta tillstånd kan uppstå vid en skada, en systemisk sjukdom eller en genetisk åkomma.

Neuroner i hjärnan.

Symptom på periferisk neuropati

Symptomen varierar i enlighet med den neuropati det rör sig om.

Sensorisk neuropati

Detta kan manifestera sig med följande symptom:

 • En avdomnad eller kittlande känsla.
 • Överkänslighet och en känsla av nålar i vissa delar av kroppen.
 • Mer smärta eller en oförmåga att känna smärta överhuvudtaget.
 • En oförmåga att känna av temperaturförändringar.
 • Brännande eller stickande smärta som kan bli värre under natten.

Sensorisk neuropati kan också orsaka sår på fötterna och infektioner.

Motorisk neuropati

Motorisk neuropati påverkar musklerna. Dess symptom är:

Om de autonoma nerverna också drabbas så kan patienten drabbas av vegetativa symptom som är relaterade till svettning, dålig funktion hos blåsan och blodtrycksförändringar som kan orsaka yrsel.

Orsakerna till periferisk neuropati

Många typer av neuropati är idiopatiska (okänd orsak) så finns det flera olika tillstånd som kan utlösa åkomman.

Faktum är att diabetes är en av de vanligaste orsakerna till kronisk periferisk neuropati p.g.a. faktumet att höga blodsockernivåer skadar nerverna.

Andra potentiella tillstånd och skador som kan orsaka det är:

 • Kronisk njursjukdom. Om njurarna inte fungerar ordentligt så kan den resulterande mineraliska och kemiska balansen orsaka neuropati.
 • Skador vid skelett och muskler. Brutna ben och hårda gips kan sätta tryck mot nerverna och skada dem.
 • Infektioner: HIV, borreliainfektion och andra infektioner kan skada nerverna.
 • Immunförsvarssjukdomar, speciellt reumatoid artrit.
Nerver i fötterna.

Här är några andra orsaker:

 • Alltför stor alkoholkonsumtion
 • Speciella mediciner, som exempelvis medicin mot HIV
 • Intaget av giftiga produkter, som bekämpningsmedel
 • Vissa typer av cancer
 • Kronisk leversjukdom

Behandling för periferisk neuropati

Behandlingen för denna sjukdom beror på symptomen och de underliggande orsakerna. Det är bara vissa av dessa orsaker som kan behandlas.

När det exempelvis gäller diabetes så kan det vara till stor hjälp att bibehålla blodsockernivåerna samt att inte röka och att inte dricka alkohol.

Medicineringen för den smärta som uppstår involverar ofta användningen av neuropatiska smärtlindrare eftersom vanliga smärtstillande medel sällan är effektiva.

Andra symptom som är relaterade till periferisk neuropati kan kräva individuell behandling. Behandling av muskelsvaghet kan exempelvis involvera fysioterapi och hjälpmedel för att patienten ska kunna röra sig.

Man kan även använda elektrisk nervstimulans, där elektroder placeras på huden och sänder ut små mängder elektricitet. Syftet med behandlingen är att undvika att nerverna sänder smärtsignaler till hjärnan p.g.a. störningar i nervernas flöde.

Man bör också vara medveten om att många patienter har förbättrat sina tillstånd med alternativa behandlingar, som kiropraktik, akupunktur och massage.

Meditation och yoga tenderar också att vara väldigt användbart för att lindra symptomen. Måttlig och regelbunden träning kan också hjälpa med att lindra smärtan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.