Motoriska hjärnbarken: egenskaper och funktioner

Hjärnbarken består av tre frontallober som ger upphov till rörelser i olika kroppsdelar då de stimuleras.
Motoriska hjärnbarken: egenskaper och funktioner

Senaste uppdateringen: 03 april, 2019

Vår hjärna låter oss planera, äta, springa och även le. Det är genom de komplexa men fascinerande funktionerna hos den motoriska hjärnbarken som vi kan utföra våra dagliga uppgifter. Det är en del av vår hjärna som hjälper oss att kontrollera, utföra och planera rörelser.

Den låter oss också reagera på stimuli, vilket är nödvändigt för vår överlevnad. Det är viktigt att påpeka att denna del av vår hjärna inte utför sina processer endast av sig själv. Vi kan röra oss tack vare de olika anslutningar som den har med andra områden i hjärnan.

I den här artikeln kommer vi prata om den motoriska hjärnbarkens plats, struktur och funktion, samt relaterade patologier då det förekommer en skada eller då den inte fungerar som den borde.

Motorisk hjärnbalken: var finns den?

Motoriska hjärnbarken är en del av ändhjärnan och hanterar rörelser. Det är genom den som vi utför frivilliga rörelser. Denna region av hjärnan finns i frontalloben, ovanför det somatosensoriska området.

Olika delar av hjärnan

Regioner av den motoriska hjärnbarken

 • Primära motoriska hjärnbarken. Detta är huvudområdet som genererar de nervimpulser som behövs för att skapa frivilliga rörelser. Den sänder dessutom kommandon till kroppens frivilliga muskler.
 • Det supplementära motoriska området: Detta område koordinerar hållningen. Den är relaterad till rörelsesekvenserna i stora muskelgrupper.
 • Premotoriska barken: Lagrar rörelser som kommer från tidigare erfarenheter. Den koordinerar rörelsesekvenserna och aktiviteterna hos den primära motoriska hjärnbarken. Den finns belägen framför den primära motoriska barken och nära sidofåran. Den är också relaterad till de rörelser som behövs för att man ska kunna tala.
 • Brocas område: Det är ett område som hanterar det talade språket.
 • Posterior parietal cortex: Denna region omvandlar visuell information till motorisk information
Man som talar bokstäver.

Patologier hos den motoriska hjärnbarken

En skada på denna del av hjärnan kan ha allvarliga konsekvenser. Anledningen till detta är att vi behöver den motoriska barken för att utföra de flesta av våra dagliga handlingar.

Här är några möjliga konsekvenser vid skador på denna kroppsdel:

 • Paralys: Total eller delvis brist på rörelseförmåga i en eller flera kroppsdelar. Då skadan uppstår i en hemisfär så kommer den manifestera sig på den andra sidan. En exempel på den motoriska hjärnbarken på den vänstra hemisfären kommer exempelvis att påverka den högra sidan.
 • Apraxia: Personen kan inte utföra rörelser med vilje.
 • Dysartri: Detta är ett talproblem där personen har problem med artikulera ljud eller ord.
 • Agrafi: Oförmåga att uttrycka idéer och tankar i skrift.
 • Broca afasi: I detta fallet har personen problem med att uttala ord, skriva samt komma ihåg ord.

Vidare undersökningar

Forskarna försöker hittar svar som kan hjälpa med att reda ut hur man behandlar en skada på den motoriska barken. Detta förklarar varför det finns så många studier rörande detta. I Februari 2018 publicerade exempelvis Lina Bunketorp och hennes kolleger en artikel i tidningen Restorative Neurology and Neuroscience rörande detta ämne.

I den artikeln visade de hur viktig den motoriska hjärnbarken är för att man ska kunna röra sig, vilket hjälper oss att bättre förstå hur hjärnbarken reagerar vid skador och behandlingar.

Detta kanske intresserar dig
Den mänskliga hjärnan och 7 av dess gåtor
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Den mänskliga hjärnan och 7 av dess gåtor

Vi håller ständigt på att forska om den mänskliga hjärnan. Men det finns fortfarande en mängd gåtor som vetenskapen försöker lösa. Dock har man gjo... • Bear, M. F. Connors, B. W., Paradiso, M.A., Nuin, X. U., Guillén, X. V. & Sol Jaquotot, M. J. (2008). Neurociencias: la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wikins.
 • Bunketorp Käll, L., Cooper, R.J. Wangedell, J., Fridén, J., & BjöRNSDOTTER, m. (2018). Adaptative motor cortex plasticity following grip reconstruction in individuals with tetraplegia. Restorative neurology and neuroscience, 36 (1), 73-82.