Ångest och yrsel: förstå kopplingen och må bättre

Ångest och yrsel: förstå kopplingen och må bättre
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Nya studier avslöjar kopplingen mellan ångest och yrsel. Och yrsel är ett av de mest förlamande symptomen. Det känns som om man inte har kontroll över sin kropp, som om svagheten tagit överhand och man när som helst skulle kunna förlora medvetandet.

Ångest är ett av våra vanligaste problem, men samtidigt ett av de minst utforskade. Under senare år har den blivit en konstant följeslagare för en stor del av befolkningen. Förutom allt känslomässigt lidande den förorsakar kan den även medföra olika oroväckande fysiska problem.

Ångest och yrsel går ofta hand i hand, och yrseln kan vara så intensiv att man blir illamående och kräks. Den kan störa matsmältningssystemet och kan även få negativa effekter på andnings- och hjärt-kärlsystemen. Problemet är att många människor inte inser att det är ångest som ger upphov till dessa besvär. De utgår vanligen från att problemen uppstår p.g.a. något annat medicinskt tillstånd. Det är därför som så många försöker lösa dem på fel sätt.

“Ingen passion kan som rädslan beröva sinnet dess förmåga att agera och resonera.”

Edmund Burke

Kvinna med yrsel

Kännetecken för yrsel orsakad av ångest

När vi talar om yrsel menar vi ett sådant tillstånd då det känns som om allting snurrar omkring en. Det betyder att man känner sig ostadig, oavsett vilket underlag man står på, som om man skulle tappa fotfästet.

Yrseln åtföljs alltså av en plötslig känsla av svindel, d.v.s. upplevelsen av att snurra runt och förflytta sig. Det känns också som om hjärnan inte fungerar eller som om man befinner sig i någon overklig variant av världen. Man känner att man är helt närvarande, samtidigt som man befinner sig i en slags drömtillvaro.

Det kan också kännas som om musklerna förlorat all kraft. Det är även vanligt att man får dimsyn, att tankeprocessen går långsammare och att man känner sig allmänt illa till mods. I allvarliga fall kan yrseln även leda till svimningar.

Sambandet mellan ångest och yrsel

Tänk på att ångest är ett psykiskt tillstånd som medför fysiska symtom. Det är ett sätt att reagera när man känner sig utsatt för fara eller upplever att man blir attackerad. Man reagerar även om det inte föreligger någon egentlig fara eller attack. Tyvärr upplever man det som om det vore verklighet.

I dagens värld beror ångestattacker ofta på att samhället driver oss för hårt, det kräver mer av oss än vi kan erbjuda. Vi tvingas rätta oss efter villkor och regler som begränsar våra möjligheter att reagera. Vi känner oss trängda när vi försöker bemöta olika förväntningar. Detta erfordrar ofantliga ansträngningar som skapar ångest.

Ibland är yrsel ett tecken på att du lever med ångest i ditt dagliga liv. Den kan uppträda om du under en längre tid har undvikit att ta itu med påfrestande situationer. Oftast dyker den upp utan förvarning. Dessutom har den inte nödvändigtvis något samband med eventuell stress du upplever för stunden.

Att identifiera och finna lösningar till problemet

Det som komplicerar allt är att yrsel även är ett symtom på många andra sjukdomar och tillstånd. Därför är det svårt att fastställa att ångest är källan till problemet. Så hur vet man om ångest ligger bakom yrseln eller om den beror på något helt annat?

Andningssystemet

När yrsel orsakas av nervositet finns det en del saker du kan göra för att identifiera den. Normalt märker du först att dina muskler spänner sig. Andnings- och hjärtfrekvensen ökar också kraftigt. Detta gör att din kropp behöver mer syre. Om detta tillstånd varar ett tag blir din kropp snart utmattad. Dina muskler tappar styrka, din hjärna blir trögare och du blir yr.

Om du blir upplever muskelspänning och oro utan särskild anledning, och om du därpå blir yr, kan detta förmodligen kopplas till ångest. Bästa sättet att förhindra dessa problem, eller att kontrollera dem, är att kontrollera andningen. En av de bästa metoderna är djupandning (diafragma-andning).

Det är också bra om du kontrollerar dina tankar. På så vis undviker du att se varje påfrestande situation som en fråga om liv och död. Det är bara när ångesten är mycket stark som den leder till yrsel. Om detta gäller för dig, kan du ha intresse av att läsa nedanstående artikel.

Prova dessa knep om du lider av ångest och yrsel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Saman, Y., Arshad, Q., Dutia, M., & Rea, P. (2020). Stress and the vestibular system. International review of neurobiology152, 221-236.
  • Hoffman, S. L., & Junkin, A. S. La Relación entre la Ansiedad y los Mareos.
  • Monterroso, J. L. M., de Torres, L. Á. P., & Barroso, M. J. L. (2006). Mareo y su relación con la ansiedad y la depresión en un servicio de urgencias de atención primaria. Atención primaria38(4), 200-205.
  • Reyes-Ticas, J. A. (2010). Trastornos de ansiedad: Guía práctica para diagnóstico y tratamiento. Biblioteca virtual en salud.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.