Tankemönster som skapar ångest och stress

Tankemönster som skapar ångest och stress

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Stress kan hota oss alla ibland som ett resultat av olika händelser och konflikter. Och om dessa händelser och konflikter börjar samlas på hög kan det orsaka allvarliga hot mot vår mentala hälsa. Läs vidare för att lära dig om några tankemönster som orsakar ångest och stress.

Trots att vi kanske övervinner dessa händelser kan blotta minnet av dem orsaka spänningar som i sin tur orsakar stress och ångest. Minnen är interna utlösare som kan orsaka stress, även när vi inte befinner oss i en stressituation i det verkliga livet.

Det är väldigt viktigt att vara medveten om fällorna vi kan fall i och som kan få oss att bli stressade.

Det finns diverse vanliga kognitiva förvrängningar som kan orsaka stress. Vi måste vara medvetna om dessa förvrängningar för att kunna omdesigna tankemönstren som leder oss till dem.

Hjärna

Omdesigna dessa tankemönster som orsakar ångest och stress

1 – Tron att tankar är lika med verkligheten

Vi har en tendens att tro att våra tankar är verkliga eftersom de är så starka. De har accepterats av andra och återspelats i våra sinnen många gånger, men dessa tankar är ändå bara tankar som inte nödvändigtvis representerar en objektiv verklighet.

Våra tankar gör oss partiska, förvränger verkligheten och gör att vi tror på dem istället för att förlita oss på fysisk bevisning. På så sätt kan medvetandet vara ansvarigt för de ångestkänslor och osäkerheter vi upplever. Därför är det vitalt att bekräfta vad som verkligen pågår innan man förhastar sig och antar saker om en situation.

2 – Placering av värdebedömningar på subjektiva antaganden

När vi börjar tro att alla våra tankar är sanna bara för att de verkar vara det i vår fantasi leder det till förvrängda tankar. Denna typ av irrationellt tänkande dyker upp eftersom människor tenderar att bilda åsikter och hitta på värdebedömningar om andra människor, situationer och händelser.

Återigen kan denna subjektiva partiskhet förvränga verkligheten. När vi helt baserar våra slutsatser på vad vi tänker kan vi falla i fällan som skapas av denna typ av förvrängning. Ibland kan dessa tankar slumpmässigt komma till oss och plantera irrationella frön i våra sinnen.

3 – Tron att alla tankar är likvärdiga

När vi börjar tro att alla våra tankar bär likvärdig vikt kan vi begå misstag. Vissa av våra tankar representerar bara vår åsikt om något eller är resultatet av vår individuella utvärdering. Vissa av våra tankar kan vara viktiga, men andra kan vara irrelevanta för situationen ifråga.

De flesta av oss skiljer dock inte på viktiga tankar och irrelevanta, och vi drar förhastade slutsatser som orsakar stress. Vi måste vara medvetna om de tankar som är överdrivna och generaliserade.

4 – Hotande tankemönster

Ibland kan vi föreställa oss hot i varje situation och börja tro på varje tanke som kommer in i vårt huvud. Kom ihåg att alla tankar inte är verkliga. Vissa av våra tankar kan plantera onödiga och ofta irrationella hot i våra sinnen.

De som har dessa typer av tankar tenderar att tro på dem och känna sig hotade och stressade. Vi måste vara väldigt försiktiga med denna tendens och inte lita på varje tanke som kommer in i våra sinnen.

5 – Att vara fången i stressiga tankemönster

Ibland kan vi bli fångar i våra egna tankemönster, vilket både inkluderar förvrängd tro på permanent, oundviklig och personlig skuld.

Dessa fallgropar kan orsaka stora mängder stress hos personen, som tror att stressen kommer finnas för alltid (förvrängning av varaktighet). Men i verkligheten håller väldigt få stressfaktorer i sig i evighet.

6 – Generalisering av spänningstillståndet

När vi tenderar att tro att effekterna av stress har blivit generaliserade och att de kommer att påverka alla aspekter av våra liv tänker vi inte realistiskt och måste omvärdera våra tankemönster.

Pessimistiska personer tenderar att göra misstag med övergeneralisering. De börjar tro att stress påverkar varje del av deras liv och att allt kommer falla samman förr eller senare. Men realistiskt sett är detta helt enkelt inte sant.

Kontrollera våra tankar för att hantera stress

Det är möjligt att hantera stress på ett effektivt sätt genom att kontrollera våra tankar och inte ge efter för varje tanke som kommer in i våra sinnen.

Ha detta i åtanke så att du inte förvränger dina slutsatser, och börja ersätta dina tankar med hälsosamma och funktionella tankemönster.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.