Forskning

Alla framsteg inom neurovetenskap kommer från vetenskapliga upptäcker och studier. I denna sektion kan du hålla dig updaterad med den senaste forskningen inom detta fascinerande fält.

Tre fascinerande fall inom neurovetenskapen

Det mest intressanta med intressanta fall inom neurovetenskapen är att de ofta leder till att vi upptäcker tidigare okänd fakta om hjärnan. Ibland erbjuder sjukdomar eller symptom ledtrådar som hjälper oss att förstå det mänskliga sinnet bättre. Många av dessa…

Arzy-experimentet: riktiga spöken eller hjärnspöken?

Arzy-experimentet försökte bevisa något som få har vågat sig på tidigare. Under lång tid ansågs allt som hade att göra med oförklarliga förnimmelser, som att se skuggor eller känna en närvaro, vara något som skulle klassificeras som paranormala upplevelser. Men…

Aspekter och dynamiken hos alkoholens neurobiologi

Precis som att vi har neuroanatomiska och neurofinktionella ramverk som förklarar det mänskliga beteendet, har vi även dynamiken hos alkoholens neurobiologi. Alkohol är den mest använda lagliga drogen. Det är en stor social och ekonomisk börda i samhället och kan…

Marcelo Ceberio: Neuroplasticitet genom terapi

Enligt Marcelo Ceberio kan man uppnå neuroplasticitet genom terapi. Han är en av de mest framstående figurerna inom psykologin. Han har skrivit oändligt med arbeten, vetenskapliga artiklar och fler än 25 böcker som Himlen kan vänta, Superhjältar går också i…

Fem anledningar till varför man blir kär

Kärleken kommer alltid att vara ett mysterium, och det är en del av varför den är så intressant. Man förstår fortfarande inte till fullo varför man blir kär i en person och inte en annan. En studie från 2005 som…

Human Connectome-projektet: att kartlägga hjärnan

Human Connectome-projektet (HCP) startades i juli 2009 som en del av en 5-årig plan för 21,3 miljoner euro, vilket finansierats av NIH (National Institutes of Health). Målet med projektet är att: Tillhandahålla en kompilering av neural data. Erbjuda ett gränssnitt…

Kännetecknen och utvecklingen av neuroetik

Neuroetik är en disciplin som gjort stora framsteg i det internationella vetenskapliga samfundet tack vare den ökade mängden neuroforskning på senare år. Idag ska vi tala om utvecklingen av neuroetik och vad det är. Neuroetik uppstod som forskningsfält redan 2002,…

Epigenetik: frågan huruvida tragedier kan ärvas

Man känner till de fysiska och psykologiska konsekvenserna som folk kan drabbas av under svåra omständigheter, men är det så att tragedier kan ärvas? Nästan varje generation har gått igenom tuffa perioder. Om det inte var krig så var det…

Sömnproblem påverkar neurodegenerativa sjukdomar

Sömnproblem och neurodegenerativa sjukdomar verkar enligt ny forskning vara kopplade till varandra, och idag ska vi berätta på vilket sätt. Neurodegenerativa sjukdomar är tillstånd där det centrala nervsystemets nervceller slutar fungera eller sakta dör, vilket ger upphov till olika neurologiska…

Grundläggande statistiska koncept du bör känna till

Statistisk är en gren inom matematik som studerar variabilitet såväl som processen som räknar ut den genom att följa sannolikhetslagarna och dess modeller. Vi vet att statistik är nödvändig för att utföra utredningar såväl som för att förstå dem. Men vilka är…

Publiceringsbias: lutningen mot vissa resultat

Inom statistik är bias, eller partiskhet, ett systematiskt fel som sker inom studier eller experiment. När det finns ett bias närvarande kommer vissa svar väljas eller främjas framför andra. Intressant nog sker detta bias i en stor andel av undersökningarna,…

Har din hjärna en lyckozon och kan den stimuleras?

En studie gjord nyligen har gett ny insikt i hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vetenskapsmän verkar ha funnit en ”lyckozon”som svarar på elektrisk stimuli. Den här upptäckten öppnar dörren för flera behandlingsalternativ vad gäller en mängd olika sjukdomstillstånd. Studien började…

Forskningsmetoder inom biopsykologi

Forskningsmetoder inom biopsykologi har utvecklats mycket på senare tid. Det finns många forskningsmetoder inom biopsykologi, men i den här artikeln kommer vi fokusera på de som studerar det som händer i hjärnan under vissa omständigheter. Forskare som Dewsbury (1992) definierade…

Hans Rosling: världsdemografins profet

Hans Roslings förutsägelser började värderas högt när Gapminder Foundation, som han grundade, utvecklade en otroligt intressant mjukvara. Dess huvudsakliga attribut var att konvertera statistisk till interaktiva grafer. Från dessa grafer kunde Hans Rosling visualisera viktiga trender inom världsdemografins . Denna svenska…

Ideologisk extremism och metakognition

Nuvarande politiska och sociala konflikter har tvingat forskare att skifta fokus, inte bara till vad som sker, utan även till hur hjärnorna hos extremister fungerar. Fram tills nu visste vi inte om de som följer ideologisk extremism endast gör det när…

Barkley-modellen för att förklara ADHD

ADHD är ett tillstånd som uppstår under barndomen. Det har förekommit flera försök att förklara hur det uppstår och utvecklas. Det finns dock en av dessa teorier som har fått mer uppmärksamhet än de andra: Barkley-modellen. Detta tillstånd kännetecknas av…

Nancy Andreasen: biografi och schizofreniforskning

Dr. Nancy Andreasen är en psykolog från USA. Hon är Andrew H. Woods psykiatriordförande och chef för Neuroimaging Research Center samt för Mental Health Clinical Center vid University of Iowa Carver College of Medicine. Även om du kanske inte hört…

Alien hand-syndromet: när ena handen lever sitt eget liv

Alien hand-syndromet är en ovanlig neurologisk störning. På grund av att den orsakar allvarliga funktionshinder är det dock ett medicinskt tillstånd som vi bör känna till. Först och främst är kroppsupplevelsen en väldigt komplicerad process. Faktum är att den involverar…

Fyra personlighetstyper enligt ny forskning

Genom hela historien har många teoretiker utarbetat sina egna personlighetsteorier. Nyligen analyserade en grupp forskare från Northwestern University i USA en mängd insamlad information. Deras resultat utmanade de etablerade paradigmen när det gäller personlighetsteorier. I och med detta upptäckte de fyra…