Forskningsstudier visar att bin kan räkna

Vad säger du om vi berättar att bin kan skilja udda tal från jämna? Faktum är att deras hjärnor knappt har en miljon neuroner, men deras förmåga upphör aldrig att förvåna vetenskapen.
Forskningsstudier visar att bin kan räkna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2023

De är små insekter och vi älskar att se deras pollenfläckiga kroppar förflytta sig från en blomma till en annan. Bin är dessa hymenopterösa insekter som är livsviktiga för våra ekosystems överlevnad. Det finns tusentals arter i världen, alla fungerar som pollinatörer och fyller den rollen mest effektivt. Men visste du att bin kan räkna? Nedan kikar vi närmare på detta anmärkningsvärda fenomen.

Vi älskar bin. Men tyvärr tar vi inte hand om dem så bra. Klimatförändringarna, som läggs till den intensiva användningen av giftiga ämnen som bekämpningsmedel och insekticider i jordbruket, är ett växande hot mot dem. Dessa nyckelvarelser är också något av en utmaning för vetenskapen.

De senaste decennierna har vi lärt oss alltmer om bin, och deras intelligens och komplexa och djärva sociala organisation upphör aldrig att förvåna oss. Dessutom har vi länge vetat att honungsbin är skickliga på att räkna. Nyligen visade en studie ett annat ännu mer överraskande faktum. De kan skilja jämna tal från udda.

Bin är eusociala insekter (med en hög grad av social organisation) med höga kognitiva förmågor. Det betyder att de förstår matematik.

Bin kan också räkna
Bin är intelligenta insekter som vi behöver förstå mer på djupet.

Tro det eller ej, bin kan räkna

Du kanske är skeptisk till detta påstående. När allt kommer omkring, hur kan en insekt med knappt en miljon neuroner (vi har nära 86 miljarder) ha så sofistikerad exekutiv kapacitet? Scarlett Howard, en forskningsassistent vid Toulouse universitet, som har tränat bin i matematik under ganska lång tid, förklarar mer.

Hon berättar att dessa eusociala insekter har visat sig kunna addera och subtrahera och till och med förstå begreppet noll. Genom olika experiment där hon belönar bin, har hon tränat dem att bemästra grundläggande matematiska begrepp. Det hjälper oss att upptäcka deras kognitiva förmågor. Faktum är att dessa sträcker sig från att kunna särskilja mänskliga ansikten till att gå igenom komplexa labyrinter.

Scarlett Howard publicerade sin forskning 2019. Hon menar att även om bin och människor är åtskilda av mer än 400 miljoner år av evolution så har vi många element gemensamt. Faktum är att bin kan räkna, lära sig regler och utföra aritmetiska uppgifter som andra djur med större hjärnor inte kan.

Upptäckten att bin kan räkna visar för första gången att en hjärnbark inte behövs för att utföra mer komplexa kognitiva uppgifter.

Bin kan se skillnaden mellan udda och jämna tal

Hur svårt var det för dig att lära dig skillnaden mellan udda och jämna tal i skolan? Kanske inte alltför knepigt. Men du har väl aldrig föreställt dig att insekter som bin också skulle klara av denna uppgift? Deakin University i Australien publicerade en studie 2022 om just detta ämne.

Forskningen visade att honungsbin kan lära sig begreppen udda och jämna tal. Forskarna delade upp bin i två grupper. Den första gruppen tränades i att associera jämna tal med sockervatten och udda tal med en bitter vätska (kinin). Den andra gruppen tränades i att koppla udda tal med sockervatten och jämna tal med kinin.

Forskarna tränade enskilda bin. De använde jämförelser av udda kontra jämna tal (med kort med siffrorna ett till tio tryckta på dem) tills bina valde rätt svar med 80% noggrannhet.

Resultaten visade inte bara att bin kan räkna, utan att de kan identifiera udda tal tidigare än jämna tal. Detta är motsatsen till våra erfarenheter som människor.

Faktum är att när vi är små tenderar vi att lära oss jämna tal (2, 8, 6, 10…) lättare, men det verkar som om dessa små insekter har en inlärningsbias mot udda tal.

Ett bi som tittar på dig
Paritetskategorisering kräver inte en stor och sofistikerad mänsklig hjärna, men det kräver en hjärna som kan lära sig.

Varför behöver bin kunna räkna?

Biets hjärna är liten och till skillnad från människor saknar den en prefrontalkortex. Detta område som tillåter oss att utföra mer komplexa uppgifter, såsom matematiska, finns inte hos dessa insekter. Hur kan de därmed uppvisa denna sofistikerade kompetens? Och kanske än mer intressant: varför behöver ett honungsbi kunna räkna?

Insekter är intelligentare än vi tror

Bin kan räkna och är smartare än vi tror. Men för att förstå denna egenskap måste vi komma ihåg vad intelligens är. Det är förmågan att uppfatta information, tolka den och använda den för att lösa problem. Det är både enkelt och komplext.

Insekter, som bin och humlor, kan lära sig. Inte nog med det, de överför också denna inlärning till sin grupp.

I sin vardag identifierar bin uppenbarligen inte till exempel vilka blommor som har udda eller jämna blad. Men i experimentella situationer där de tränas och får förstärkning (sockervatten), lär de sig snabbare än andra djur.

Lärande för att överleva

Det är uppenbart att ett bi inte behöver utföra matematiska uppgifter för att föda sig självt. Det har dock visat sig att de i exceptionella situationer kan integrera ny inlärning för att överleva. Detta görs inte av andra insekter, inte heller av en stor del av ryggradsdjuren.

Ovanstående undersökningar har visat att bin har extremt avancerade kognitiva förmågor. Dessa skulle till exempel göra det möjligt för dem att skaffa mat under omständigheter som kräver en förmåga att lösa grundläggande problem.

En värld att upptäcka

Ett intressant faktum har blivit uppenbart med dessa experiment. Det är det faktum att det inte är nödvändigt att ha en prefrontalkortex för att tänka matematiskt. Det räcker faktiskt att ha drygt en miljon neuroner och en liten hjärna för att utföra enkla operationer. Med det sagt, just denna förmåga att lära är en unik egenskap hos bin och vi har fortfarande mycket kvar att lära oss om den.

Slutligen finns det ett faktum som inte kan ignoreras. Världen, vår planet, är mycket bättre med bin som lever bland oss. Vi behöver dem. Dessutom är de en av de mest fascinerande varelserna i våra ekosystem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Howard SR, Avarguès-Weber A, Garcia JE, Greentree AD, Dyer AG. Numerical cognition in honeybees enables addition and subtraction. Sci Adv. 2019 Feb 6;5(2):eaav0961. doi: 10.1126/sciadv.aav0961. PMID: 30775440; PMCID: PMC6365119.
  • Howard SR, Avarguès-Weber A, Garcia. Numerosity Categorization by Parity in an Insect and Simple Neural Network. Front. Ecol. Evol., 29 April 2022 Sec. Behavioral and Evolutionary Ecology https://doi.org/10.3389/fevo.2022.805385

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.