Att lida av klimatångest - en konsekvens av klimatförändringar

Är du orolig för klimatförändringarna? Gör det dig stressad att få nyhetsuppdateringar om dem? Du kan ha drabbats av klimatångest. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta fenomen.
Att lida av klimatångest - en konsekvens av klimatförändringar
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Klimatkrisen måste väl vara verklig? Polerna smälter ju ner, och miljontals djurarter hotas väl då människan kontinuerligt förändrar och förstör världens ekosystem? Således är det något fullständigt normalt och logiskt att de som verkligen bryr sig om detta kan lida av klimatångest.

Dessutom finns där konflikterna angående kontrollen av naturresurser och oron över deras bristande mängd. Att oroa sig för detta påverkar människor på olika sätt, men det kan vara ganska fundamentalt för vissa och därmed påverka deras liv i hög grad. Dessa människor kan man troligen säga har drabbats av klimatångest.

Detta koncept, på engelska kallat eco-anxiety, uppstår genom behovet av att vi behöver sätta ett namn på den kroniska rädslan för miljöförstöring. Oron över klimatförändringarna och deras konsekvenser för naturen är definitivt en ytterligare källa till stress som människor kan lägga till sina dagliga bekymmer.

En skräpfylld värld

Två möjliga skäl till varför man kan lida av klimatångest

Klimatångest uppstår främst av två skäl. Å ena sidan kan det bero på att man varit tvungen att lämna sin hemort på grund av klimatförändringar eller -katastrofer. Å andra sidan kan det vara en konsekvens av att man har ett så intensivt fokus på miljön att det leder till psykiskt obehag.

Det förlorade landet

Enligt en rapport som publicerats av Europeiska unionen drabbas cirka 26 miljoner människor av meteorologiska katastrofer varje år: översvämningar, regn, bränder eller kraftiga stormar.

Således tvingas invånare i vissa områden att emigrera på grund av nämnda händelser. Till exempel blir en av tio personer som bor på öar som exempelvis Tuvalu och Kiribati tvingade att bli klimatflyktingar.

På grund av dessa miljöförändringar, naturliga lika väl som de som är skapade av mänskligheten, utrotas en stor del av den biologiska mångfalden och vissa platser får slut på resurser.

Därför blir det allt svårare och till och med omöjligt att bo i dessa områden. Det har blivit så allvarligt att Förenta nationerna uppskattar att cirka 1 500 miljoner människor kommer att behöva flytta för att överleva.

Förutom de förändringar som människor genomgår när de måste byta bostadsort, lider de som tvingas emigrera också av att deras land och miljö förstörs. Detta kan innebära en enorm oro och frustration.

Klimatångest beror främst på grund av en hög miljöfokus

Människor som är knutna till och fokuserade på naturen blir känslomässigt upprörda. Detta kommer ofta med en känsla av frustration på grund av den begränsade kraften i deras individuella handlingar. Således lider vissa människor i väldigt stor utsträckning av de effekter som människor orsakar på planeten.

Ett exempel på detta är effekten det har på unga människor. En klinisk psykolog i Oxford har fastställt att många barn har klimatångest.

Detta beror på att barn är mer benägna att tro och bli övertygade om att människan är ansvariga för dessa klimatförändringar. Därför upplever de känslor som förargelse mot vuxna, eftersom de enligt dem kunde ha minskat påverkan, frustrationen, rädslan och sorgen.

På samma sätt är det slående hur miljöforskare också i stor utsträckning blir påverkade. För att undersöka detta utförde Joe Duggan en undersökning för forskare 2014. Målet var att få dem att svara på hur klimatförändringen fick dem att känna sig.

Resultaten visade på mer av detsamma. Många av dem kände hopplöshet, rädsla, förtvivlan och oro. Faktum är att brittiska forskare nyligen publicerat ett brev i tidskriften Science. I detta begär de psykologisk hjälp för att bättre hantera de negativa resultaten av sina studier.

Några konsekvenser av att lida av klimatångest

Det finns många konsekvenser av klimatförändringar förutom att lida av klimatångest. Med fokus på de psykologiska aspekterna kan denna påverkan leda till fysiologiska förändringar som i sin tur påverkar människors välbefinnande. Människors mest grundläggande fysiologiska processer – som att sova och äta – är starkt påverkade av naturen.

Solljus och temperatur påverkar dygnsrytmen och reglerar signalsubstanser som till exempel påverkar din hälsa och ditt humör. Därför äventyrar radikala förändringar i miljön din kroppsbalans på alla nivåer.

Naturkatastrofer och höga temperaturer är också nära relaterade till psykologiska störningar som ångest och humörsjukdomar. Till exempel har ökningen av de globala temperaturerna naturligt nog redan fått följder för mångas mentala hälsa.

Vidare visar forskning som publicerats av Nature att denna ökning spelar en stor roll i självmordsfrekvensen. En annan studie avslöjar att pessimismen ökar när temperaturen skjuter i höjden och man kan läsa om detta i media.

En till synes upprörd kvinna

Vad kan man göra?

Det har själv makten att utföra följande tre enkla åtgärder för att minska problemet och ditt eget lidande:

  • Tänk på klimatförändringar när du bestämmer vad du ska äta, hur du reser och vad och var du handlar.
  • Prata om klimatförändringar med dina vänner. Du kanske inte kan förändra världen, men att öka medvetenheten inom din närmaste grupp kan göra stor skillnad.
  • Var medveten om vilka åtgärder som blir vidtagna på politisk nivå och vad de inblandade parterna föreslår och rösta därefter.

Experter rekommenderar att främja motståndsmekanismer när de blir ställda inför denna situation. Inga förändringar kommer att ske om vi inte vidtar omedelbara åtgärder. Med andra ord måste vi förstå problemet som ett flerdimensionellt element.

Således är den bästa åtgärden för att minska klimatångest att informera allmänheten och ge den bemyndigande. Varje person måste ha möjlighet att vara en del av lösningen.

Och till sist, kom ihåg och finn trygghet i att under mänsklighetens historia har vi vid ett flertal tillfällen upplevt långt varmare temperaturer än vad som är aktuellt under denna kris, och vi har anpassat oss, rent av frodats, under dem alla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.