Hur kan man bidra till att förbättra miljön?

Att förbättra miljön är ett gemensamt mål. Ur en ren självisk synvinkel är faktiskt konsekvenserna av att inte göra det något som påverkar oss alla. I denna artikel ger vi dig några tips om hur du kan hjälpa till att nå detta mål.
Hur kan man bidra till att förbättra miljön?
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att bidra till att förbättra miljön är något som alla människor bör sträva efter. Många källor och studier visar att vår planet behöver hjälp, och det snabbt.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) försvinner 8,8 miljoner hektar skog varje år.

Den skada som åsamkas Jordens skogar påverkar oss alla eftersom det är en attack på biomångfalden. Som en konsekvens förlorar vi även energikällor och naturliga utrymmen som är viktiga för framtiden.

Att bidra till att förbättra miljön är därför ett gemensamt mål. Med tanke på det stora behovet kanske det är dags att fråga sig själv: vad kan jag göra för att bidra? Kan små handlingar leda till stora förändringar?

Svaret är enkelt: ja, att utföra små handlingar för att förbättra miljön är hjälpsamt och viktigt. Varje åtgärd man tar samlas på hög och bidrar till en bättre värld. Det viktiga är att folk generellt anstränger sig lite.

“Miljön och ekonomin är två sidor av samma mynt. Om vi inte kan upprätthålla miljön så kan vi inte upprätthålla oss själva.”

-Wangari Maathai-

Hjärtformade händer på träd

Att bidra till att förbättra miljön – något alla borde göra

Minska, återanvänd och återvinn

Greenpeace har introducerat “regeln om de tre R:en”, vilket refererar till engelskans “Reduce, Reuse and Recycle” – Minska, Återanvänd och Återvinn.

Det handlar om att reglera sina konsumtionsvanor i syfte att minska mängden avfall som genereras såväl som att ansvarsfullt konsumera våra resurser.

Att minska refererar till resurserna du konsumerar. Med andra ord handlar det om att minska konsumtionen av både energi och saker.

Enkla saker som att inte låta kranen rinna i onödan, stänga av elektriska saker du inte använder, använda energisnåla lampor och dra nytta av naturligt ljus är några åtgärder man kan ta.

“Tvivla aldrig på att en liten grupp av omtänksamma, hängivna invånare kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin gjort det.”

-Margaret Mead-

Återanvänd består av att använda saker fler än en gång i samma syfte eller till något annat. Påsarna från matbutiken kan återanvändas som soppåsar och lådor kan användas för förvaring.

Att återanvända innebär även att man skapar nya saker med redan använda eller trasiga saker.

Om förbättring av miljön verkligen är något du brinner för så är återvinning ett vinnande recept. Det består av att separera ditt skräp så att det kan bearbetas och sedan användas igen.

Det är viktigt att skilja på plast, glas, kartong och avfall, och sedan lägga dem i separata sopkärl. Se till att läsa på om återvinning för att verkligen lära dig hur man gör.

Att ta hand om miljön

Miljön tillhör oss alla. Därför är det allas plikt att använda den ansvarsfullt. För att göra det är det viktigt att vi börjar ta hand om vad som omger oss.

Vi tar ett exempel: när du befinner dig på en allmän plats, såsom en strand, en äng, en simbassäng eller en park, se till att lämna den lika ren eller renare än när du kom.

Att skräpa ned är extremt dåligt för miljön. Se alltid till att ha med dig något att slänga sopor i, och glöm inte att du gör världen en tjänst om du plockar upp sådant som andra har kastat.

Allt blir så mycket enklare om folk hjälps åt. Håll inte din villighet att bidra till att förbättra miljön för dig själv: ju fler personer som bidrar, desto bättre.

Håll haven rena

Överväg dina transportalternativ eller jobba hemifrån för att bidra till att förbättra miljön

Att samåka till jobbet, välja kollektivtrafiken, cykla, promenera eller till och med flytta till en annan plats är saker som kan hjälpa miljön. Eller kanske jobba hemifrån? Varför är detta så viktigt?

Att minska antalet fordon på vägarna minskar utsläppen. Att välja alternativ som kollektivtrafik eller cykling leder till färre avgaser och därmed mindre koldioxidutsläpp.

Jorden tillhör oss alla, så det är vårt och ingen annans ansvar att skydda den. Som George Holland sade: “När livskvaliteten försämras för miljön, försämras livskvaliteten för människor.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.