Thumb Author Laura Rodríguez

Laura Rodríguez

Psykolog


Psykologspecialiseradpåpsykoterapiförvuxnaochungdomar.HonärchefförCreaEquilibrio,ettpsykologkontorsomerbjudertjänsterbådepersonligenochonline.Honharorienteratsinpraktikutifråndetsystemiskaintegrativaförhållningssättet,påettsådantsättatthonharvågatsigpådetpåenteoretiskochpraktisknivå.Honarbetarocksåsompromotorförolikadigitalamedier.

Om författaren

Examen i psykologi från Universidad de Huelva (2013). Hon har en masterexamen i Clinical Supervision in Relational Psychotherapy från Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla (2018). Hon har följt kontinuerliga utbildningsprogram i uppdatering och handledning av ärenden på detta senare lärosäte. Dessutom är hon specialist på könsvåld från Universidad de Nebrija och specialist i kontextuella terapier från Instituto de Psicología Contextual de Madrid. Kollegialnummer AN08673.

Hon ägnar sin professionella tid åt terapi ansikte mot ansikte, i konsultation och online. Hon hjälper både individer, familjer och par. Hennes terapeutiska tillvägagångssätt är integrerande, huvudsakligen systemiskt, inklusive miljön och vikten av de relationella band som människor bildar. Förutom att driva sin privata praktik, arbetar hon som kunskapsspridare med att skriva och redigera artiklar om psykologi och personlig utveckling.


Senaste artiklar