Vad gör man om man inte känner någon mening med livet?

Meningen med livet är den betydelse som varje person ger till sitt sätt att leva, sina avsikter och mål. Den varierar från person till person, eftersom varje individ behöver göra en inre resa för att hitta sin egen mening.
Vad gör man om man inte känner någon mening med livet?
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

”Mitt liv har inget syfte. Jag känner mig förvirrad och utan syfte. Jag vet inte vad jag vill, inget motiverar mig tillräckligt och jag kan inte hitta min väg i livet.” Det är mycket möjligt att du har identifierat dig med dessa ord tidigare: alla har gjort det någon gång. Existentiella kriser är oundvikliga under vissa livsfaser, och under dessa kan det ibland kännas omöjligt att hitta en mening med livet.

Existentiella kriser uppstår i allmänhet från vissa smärtsamma situationer, till exempel ett förhållande som tar slut, förlusten av nära och kära, en besvikelse eller förlusten av ett jobb.

Alla situationer som orsakar dig smärta och förtvivlan kan leda till en existentiell kris. Medan vissa människor bara upplever ett tillfälligt lidande kan andra människor falla ner i ett tomrum av smärta.

Befinner du dig mitt i en existentiell kris, kanske du känner du dig otroligt förlorad. Du kanske inte vet vem du är och tycker att framtiden ser osäker ut. ”Jag känner mig så förlorad att jag känner att mitt liv inte har något syfte, och jag kan inte hitta någon väg ut.”

En kvinna med huvudet på armarna och stängda ögon

Vad betyder mening med livet?

Många författare, forskare och filosofer har argumenterat över vad som är människans mening med livet. Men ingen har kunnat övertyga resten av mänskligheten att anta deras egen definition är den universella sanningen.

Livets mening är den mening som varje person ger det, den är de avsikter och mål som de personligen har i åtanke. Den varierar från person till person, eftersom varje individ behöver hitta sin egen mening genom att göra en inre resa.

Psykiatrikern Viktor Frankl skriver i sin bok Livet måste ha mening att livet har en mening under alla omständigheter. Om en person kan hitta mening i situationer med lidande och motgångar, kan denna övervinna dessa genom att förvandla sina tragedier till framgångar.

För Frankl finns varje persons mening med livet redan, och väntar bara på att bli hittad. Varje person skriver sin egen berättelse. Varje person bestämmer hur de ska känna sig när de möter vissa situationer.

Mitt liv har ingen mening och sorgen har tagit över

Under den tid då du tycker att ditt liv inte har någon mening kan du uppleva vissa känslor i samband med detta tillstånd. Det är viktigt att uppmärksamma dessa varningssignaler, eftersom de är symtom som indikerar att det är något som inte stämmer. Du kanske också behöver professionell hjälp, eftersom situationen kan leda till:

  • Känslor av sorg. Du kan känna dig apatisk och nedtryckt av sorg utan att veta exakt varför. Vissa människor kan i dessa situationer tycka att de inte borde ha någon anledning att känna så, eftersom de har ett bra jobb, en underbar familj och goda vänner. Trots det känner de ändå en sorg som de inte kan förklara.
  • Du vet inte vem du är. Detta beror på en bristande medvetenhet om dig själv. Du kanske tänker: ”Mitt liv är meningslöst och jag känner mig förlorad. Jag vet inte vem jag är eller vad jag vill.”
  • Anhedoni. Du tappar intresset för aktiviteter som du brukat tycka om. Du tycker inte om någonting och ingenting känns tillfredsställande. Detta får dig att känna dig konstant uttråkad.
  • Social isolering. Ledsamhet, brist på intresse och frustration över att inte känna tillfredsställelse i ditt liv leder till större social isolering. Du känner inte ens för att umgås med dina vänner.
En ledsen kvinna lutad mot väggen i en trappuppgång

När du står inför en existentiell kris, påbörja en inre resa

Ta lite tid för att se dig själv inifrån genom att påbörja en inre resa. Här är några frågor som kan vara bra att ställa dig själv under denna resa: ”Måste jag göra förändringar i mitt liv?” ”Vad känner jag, vad tycker jag och vad vill jag?” ”Prioriterar jag mig själv?” ”Är jag den jag verkligen vill vara?”

Att försöka hitta svar på dessa frågor kan vägleda dig på din väg till självkännedom. Bakom förlusten av din känsla av syfte i livet ligger förmodligen en låg nivå av självkunskap om vem du är och vad du vill. Därför är det förmodligen nödvändigt för dig att hitta ditt syfte och få kontakt med dig själv och ge dig själv det mod och den tid du behöver.

Kan du verkligen hitta syfte och mening i ditt liv om du inte vet vem du är? En existentiell tomhet är synonymt med att man förlorat kontakten med sig själv. Det är som om man blivit bortkopplad från sin egen varelse för att i stället bli en åskådare.

Det som kan ha hänt är att du varit för fokuserad på något annat objekt eller någon annan person att du inte uppmärksammat vad som hänt inom dig. Således, när du står inför tanken: ”Mitt liv har ingen mening”, se inom dig och kom i kontakt med dig själv.

Allt kan tas från en man förutom en sak: den sista av de mänskliga friheterna – att välja sin inställning under en given uppsättning av omständigheter, att välja sin egen väg.

-Viktor Frankl-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.