Varför folk väljer en vegetarisk livsstil

Vad är det som gör att vissa väljer att bli vegetarianer? Det tar vi upp i den här artikeln.
Varför folk väljer en vegetarisk livsstil
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det håller på att bli allt mer populärt att följa en vegetarisk livsstil. Många känner till termen, men vet du verkligen vad den betyder? Fortsätt läsa för att få reda på det.

Enligt det internationella vegetariska samfundet IVU innebär vegetarianism att man följer en kost som baseras på växter, vilket kan skilja sig åt något när det gäller att inkludering eller exkludering av mjölkprodukter, ägg och honung.

Men vad finns det för uppfattningar och principer som motiverar beslutet att göra dessa kostförändringar? IVU menar att vegetarianism inte bara är en kost, utan en livsstil.

Vi kommer först att titta på var det kommer från.

Skål med grönsaker.

Hur började vegetarianismen?

Koncepten vegetarianism och vegetarian uppstod i Storbritannien 1887 med världens första vegetariska organisation.

Fram tills dess så hade termen “grönsakskost” använts för att referera till de personer som bara åt växtbaserad mat.

Senare uppstod organisationer i olika länder, som Tyskland och Nederländerna, som baserades på samma principer som det vegetariska samfundet.

Under 1908 skapades det internationella vegetariska samfundet, en icke vinstdriven organisation som hade som mål att främja vegetarianism.

Denna ideologi håller för närvarande på växa och allt fler väljer att bli vegetarianer enligt en undersökning av den vegetariska resursgruppen VRG från 2006, som uppskattade att 6,7% av världens befolkning nu utgörs av vegetarianer.

Olika typer av vegetarianism

Enligt det internationella vegetariska samfundet IVU finns det olika typer av vegetarianism beroende på vilken kost som man väljer.

  • Ovo-vegetarianism. När man äter ägg i den vegetariska kosten.
  • Lakto-vegetarianism. När man äter mjölkprodukter som en del av kosten.
  • Ovo-lakto-vegetarianism. När man äter både ägg och mjölkprodukter.
  • Veganism. När man exkluderar all djurbaserad kost (honung, mjölk, ost och ägg).

Motivationsprinciper för en vegetarisk livsstil

Vi kommer nu att peka ut några motivationsprinciper hos folk som har valt att ha en vegetarisk livsstil.

  • Hälsa. De anser att en hälsosam och ekologisk kost baseras på grönsaker. De exkluderar kött från menyn eftersom de inte ser det som ett viktigt livsmedel.
  • Ekologiska anledningar. Vissa vegetarianer säger att djurhållningen är en av de främsta anledningarna till att planeten förstörs. De pekar på studier som tar upp att boskapssektorn genererar mer växthusgaser än transportindustrin. De menar därför att den bör ses som en av de främsta faktorerna för de globala klimatförändringarna.
  • Religion. Vissa religioner främjar en vegetarisk livsstil. Ett exempel på detta är hinduismen, som menar att kor är heliga djur. De anser därför att dessa djur inte bör ätas.
  • Etik. Andra väljer att vara vegetarianer av etiska anledningar. De försvarar djurens rättigheter eftersom de anser att de är oetiskt att döda djur för att äta dem. De pekar på utnyttjande av djur för konsumtionsändamål, som exempelvis mat, föremål, kläder, etc. De försvarar även djurens rätt till ett värdigt liv och en värdig död.
Vegetarianer på middag.

Vilka andra faktorer spelar roll inom en vegetarisk livsstil?

Om vi har i åtanke de motivationsprinciper som vi har nämnt ovan så kan vi se att den vegetariska kosten inte enbart kan ses som något näringsbaserat. Det är också en attityd och en livsstil.

Det är möjligt, och även troligt, att en vegetarian även kommer undvika andra användningsområden för djur.

Folk som följer en vegetarisk livsstil kanske inte tycker om vissa aktiviteter eller att gå till vissa platser.

Det kan exempelvis röra sig om att gå till en restaurang med mycket kött, att se på tjurfäktning eller någon annan tillställning där djur används för underhållning, som exempelvis cirkus.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Appleby P, Roddam A, Allen N, Key T. Comparative fracture risk in vegetarians and nonvegetarians in EPIC-Oxford. Eur J Clin Nutr. 2007;61:1400-6.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.