Sju citat om döden som får dig att älska livet

Dessa citat om döden kommer ironiskt nog att göra att vi tänker mer på vikten av livet.
Sju citat om döden som får dig att älska livet
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 11 september, 2019

Under loppet av människans historia så har det skrivits många reflektioner och citat om döden som har fått oss att verkligen tänka.

Det är ett ämne som har gjort människan orolig sedan tidens begynnelse och som även inspirerat vissa ritualer hos andra djurarter.

Trots all den uppmärksamhet som döden har fått så är man inte överens om dess generella definition.

Forskarna har mycket att säga om döden, men de vet inte exakt när det mänskliga livet upphör från ett neurologiskt och termodynamiskt perspektiv.

De olika religionerna och ideologierna är inte heller överens. De flesta av dem förnekar idén att allt upphör då den biologiska funktionen upphör, men de är oense om vad som händer därefter.

Många stora tänkare har skrivit citat om döden eller pratat om den. Här är några av deras citat.

Man som går i tunnel.

Citat om döden: du bör inte frukta döden

Den enastående poeten Antonio Machado Reza hade detta att säga om döden: “Döden är inte något som du bör frukta, för så länge som du är här så är döden inte här, och då döden kommer så är du borta”.

Detta låter som sunt förnuft. Döden existerar inte för en död person. Om du är död så kan du inte uppleva döden. Du är borta och likaså dina rädslor.

Ett av historiens vackrast citat om döden

Alphonse de Lamartine har gett världen ett av dess vackraste citat om döden. “Ofta, och utan att veta om det, innehåller graven två hjärtan i samma kista”.

Då någon man älskar dör så dör en liten del av dig med denne.

Då en person dör så kommer det ha stor påverkan på de personer som överlever. Under en tid så kommer deras liv att vara fast i samma kista.

Vikten av döden

Andre Malraux hade detta att säga om döden: “Döden är bara viktig eftersom den får oss att tänka på livets värde”. Meningen med döden är nära relaterad till meningen med livet.

Malraux säger till läsaren att inte tänka på själva döden. Han säger att den egentligen inte är så viktig, för den är slutet på allt.

Det är dock viktigt att man är medveten om slutet eftersom detta påverkar hur man hanterar och upplever livet.

En verklighet som gör oss alla lika

Detta citat om döden är tusentals år gammalt. Den antika filosofen Laozi skrev att: “Vi är olika i livet men lika i döden”. Med andra ord är döden den mest jämställda institution som finns. Den behandlar alla lika.

Hur stor begravningen än är så kommer kistan alltid att vara fylld med en livlös kropp. Inget mer, inget mindre.

Nu eller aldrig

William Shakespeare skrev mycket om döden. Han menade att man älskar nuet mer genom att vara medveten om döden:

I mig ser du skymningen av en sådan dag, som efter solnedgången vissnar i väst; som så småningom natten tar bort, Dödens andra jag, som förseglar resten. Hos mig ser du glöden av en sådan eld.

Vi beter oss ofta som om livet kommer fortsätta för all framtid. Det verkar som att tiden aldrig kommer ta slut.

Kärleken ger livet en annan typ av mening, men folk behandlar det också som att det aldrig kommer ta slut.

Hjärta på ruta.

Ungdomen, ålderdomen och döden

Det finns en stor skillnad mellan då ett barn dör, en ung person dör och en gammal person dör.

Barnet och den unga personen har precis påbörjat sina liv, vilket är anledningen till att deras död alltid gör oss illa till mods. De är som projekt som aldrig slutfördes.

Då man å andra sidan är gammal så har man redan haft en chans att leva. I detta fall har döden en logik, slutet på en cykel.

Baltasar Gracian uttryckte det på följande sätt: “För den unge är döden ett skeppsvrak. För den gamle är det som att segla in i en hamn“.

Citat om döden: att tänka på döden är inte tillräckligt

Stefan Zweig hade en väldigt djup reflektion rörande döden.

Han sade: “Det är inte tillräckligt att tänka på döden. Man måste alltid vara medveten om den. Livet blir då större, viktigare, mer fertilt och mer lyckligt”.

Folk tycker generellt inte om att prata om döden. Det verkar vara något tabu; något som man inte kan prata om. Zweig får oss att se döden i vitögat så att man kan uppleva sitt livs intensitet och värde.

Detta är bara ett litet urval av alla de citat som det finns om döden. Vi har valt att ta upp dem här för att vi ska kunna komma ihåg att vår tid på jorden är flyktig.

Vi kommer alla att dö. Men tills döden kommer så måste man leva sitt liv till fullo.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kübler-Ross, E., & Jáuregui, P. (2008). La muerte: un amanecer. Luciérnaga.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.