Jules Verne: den extraordinära resan som var hans liv

Hur var det möjligt för en man från 1800-talet att föreställa sig framtida uppfinningar med sådan detaljrikedom? Jules Verne var en sann mästare av sin konstform.
Jules Verne: den extraordinära resan som var hans liv
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Camila Thomas

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2024

De flesta har hört talas om Jules Verne. Att sjunka in i hans otroliga äventyr är minst sagt fascinerande. Det är även fantastiskt hur en man från 1800-talet kunde förutse framtida upptäckter och uppfinningar. I sina texter lyckades Jules Verne framgångsrikt kombinera ingenjörskonst, vetenskap och litteratur. Han var verkligen en man före sin tid.

När ubåtar inte var något annat än fantasi och elektriska motorer inte existerade skapade han Nautilus – en perfekt detaljerad och utvecklad ubåt.

Den franska författaren skrev ned alla detaljer om sina uppfinningar i sina böcker. Han gav otaliga detaljer och förklarade hur varje maskin fungerade. Han inkluderade till och med vetenskapliga och teknologiska framsteg.

Verne använde vetenskap i sina böcker och återuppfann skönlitterära reseberättelser. Han är en nyckelfigur inom litteraturen, men även en revolutionär i den vetenskapliga världen.

Jules Verne: de första åren

Jules Gabriel Verne föddes i en medelklassfamilj i den franska staden Nantes 1828. Han hade en relativt fridfull och bekväm barndom. Hans far var en framgångsrik jurist och Verne kunde resa från tidig ålder.

En legend säger att Verne som ung pojke försökte rymma för att bli skeppsgosse på ett skepp till Indien. Det finns inga bevis för att detta faktiskt hände, men många tror att det är sant. De säger att han inte lyckades eftersom hans far hittade honom just i rättan tid, och Jules fick lova att han endast skulle resa i fantasin.

Detta löfte anammade han verkligen, och generationer av läsare har njutit av resultaten.

1848, mitt under revolutionen, flyttade Jules till Paris för att studera juridik. Hans far betalade för hans studier, men han hade en ganska strikt budget. Han var alltid övertygad om att det var viktigare att ge näring åt anden snarare än kroppen. Det var därför han spenderade merparten av sina pengar på böcker och ofta levde på bara mjölk och bröd.

Som ett resultat av detta åtnjöt han aldrig god hälsa. Trots sina monetära problem var den unge Jules ganska lycklig under dessa år. Han träffade Alexandre Dumas på en bokcirkel i Paris, och de båda byggde en stark vänskap. Författare som Dumas och Victor Hugo skulle komma att lämna ett starkt avtryck i Vernes litterära karriär.

Jules Vernes familjeliv

1850 tog Jules sin juridikexamen. Men mot sin fars önskan beslutade han sig för att fokusera på litteratur. 1856 träffade han Honorine de Viane Morel, som han gifte sig med 1857.

Trots deras ansträngda relation gav Jules far honom 50 000 francs till bröllopet. Jules och hans fru etablerade sig i Paris, och Jules fick jobb som aktiemäklare. Han var inte särskilt framgångsrik, vilket gjorde det tydligt att han var menad för något annat.

Den nu berömda författaren kunde inte finna emotionell stabilitet i sitt äktenskap. Han var konstant irriterad på sin fru och började fly från hemmet så ofta han kunde för att åka på slumpmässiga resor. 1861 föddes hans enda son, och Michel Verne beskrevs som ett svårt barn. Jules satte honom på ett skolhem och senare på mentalsjukhus, vilket mer eller mindre förstörde deras relation.

När han var 58 år gammal sköts Jules i benet av sin brorson Gaston. Han överlevde, men incidenten ledde till att han började halta. Detaljerna om vad som hände den dagen är luddiga, och trots att de verkade komma överens efteråt så togs Gaston in på ett mentalsjukhus.

Under havet

Ett liv av extraordinära resor

Jules Vernes första litterära period började 1862 och slutade 1886. I september 1862 träffade han Pierre-Jules Hetzel – förläggaren som skulle komma att publicera den första boken i Voyages extraordinaires-serienFem veckor i en ballong (1863).

I ljuset av bokens otroliga framgång erbjöd Hetzel Jules ett långsiktigt kontrakt. Han var tvungen att producera fler “science fiction”-berättelser. Och så gick det till när Jules Verne började tjäna sitt leverne på vad han gjorde bäst och blev författare på heltid.

Jules och Hetzels professionella relation var så fruktsam att den varade i fyra decennier. Det är ett av de mest produktiva och framgångsrika samarbetena i världshistorien. Under dessa fyrtio år skrev Verne alla de berättelser som utgör Voyages extraordinaires-serien.

Han återuppfann det skönlitterära resandet och gjorde stora bidrag till andra genrer, som äventyr och science fiction. Voyages extraordinaires-serien var en visionär serie av romaner. En unik egenskap hos böckerna var att de var utförligt efterforskade och stödda av vetenskaplig samt geografisk data.

“Vi känner nu till de flesta saker som kan mätas i denna värld, förutom gränserna för mänsklig ambition!”

-Jules Verne-

Bland de 54 romanerna i Voyages extraordinaires-serien finner vi Till jordens medelpunkt, Från jorden till månen, En världsomsegling under havet, Jorden runt på 80 dagar och Den hemlighetsfulla ön.

Vid 1886 hade Jules Verne tjänat en mindre förmögenhet och var berömd över hela världen. Han köpte flera yachter och seglade till olika europeiska länder. Han bidrog även till teateranpassningar av flera av sina romaner.

Havet enligt Jules Verne

Jules Vernes fall och verk efter döden

Under sin andra litterära fas, som pågick från 1886 fram till hans död 1905, förändrades hans författarskap avsevärt. Han började ta avstånd från sin klassiska stil, och berättelserna var inte längre fulla av vetenskapliga framsteg, äventyr och utforskning.

Jules började fokusera på faran med arroganta forskare som förespråkade ny teknik. Han anammade en mycket mer pessimistisk ton och varnade för konsekvenserna av vetenskapliga framsteg.

Några noterbara verk från denna period är Barbicane & Co., Maskin-Ön, Det yttersta vapnet och Världens herre. Denna förändring i tonen sammanföll med motgångarna i hans privatliv. Jules var djupt påverkad av sin moders och Hetzels bortgång.

När Jules Verne gick bort lämnade han efter sig ett stort antal oredigerade manuskript. Hans postuma romaner publicerades mellan 1905 och 1919. De var starkt redigerade av hans son Michel. Bland dem finns The Golden Volcano, The Thompson Travel Agency, The Danube Pilot och The Survivors of the “Jonathan”.

Problemet med dessa verk var att Jules stil vid det laget var välkänd. Kritiker klagade över att dessa romaner var överdrivet kontaminerade. Michels redigering hade mixtrat för mycket med Jules signaturstil, och som ett resultat blev de inte väl mottagna.

Modell av Nautilus

Jules Verne – en litterär och vetenskaplig visionär

Jules Verne anses vara den moderna science fiction-genrens fader. Han har belönats med Hederslegionen för sina bidrag till utbildning och vetenskap.

“Allt som är omöjligt återstår att uppnås.”

-Jules Verne-

Verne är en av de mest översatta författarna i världen, vilket är ett bevis på hans popularitet. Vissa av hans böcker har till och med anpassats till teater och film.

Jules Verne lämnade sin prägel på litteratur, teater, film och till och med vetenskap och teknologi. Generationer av forskare, uppfinnare och utforskare har hänvisat till hans böcker som inspirationskällor. Dessa fantastiska berättelser och deras fascinerande författare kommer fortsätta att påminna oss om att “Allt som en människa kan föreställa sig, kan andra människor förverkliga”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Costello, P. (1996) Jules Verne: Inventor of Science Fiction. Londres: Hodder and Stoughton.
  • Evans, I. O. (1966) Jules Verne, and His Work. New York: Twayne.
  • Lottman, H. (1996) Jules Verne: An Exploratory Biography. New York: St. Martin’s Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.