Att vara mer kreativ är ett uppnåeligt mål

Att vara mer kreativ är ett uppnåeligt mål
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Einstein, Picasso, Stravinsky, Freud, Eliot, Graham och frihetskämpen Muhatma GandhiDe största bedrifterna i hela mänsklighetens historia är alla produkter av kreativitet. Att se möjligheter där andra inte gör det, att ställa frågor och ge svar som ingen annan gör. Och det är precis därför som så många människor är intresserade av att vara mer kreativa.

Kreativitet är en process, ett personlighetsdrag, men också en produkt av en speciell kontext eller ämne. Folk som gör kreativa saker (produkter) har ett särskilt sätt att göra det på (deras processer) och de agerar på ett särskilt sätt (deras personlighetsdrag).

För att vara mer kreativ säger forskarna att kravet är att man har de tekniska färdigheterna och kunskapen om ämnet (ämnet eller platsen där du utför ditt kreativa arbete). Du måste också vara extremt motiverad för att göra det du gör. Sist men inte minst behöver du vissa förmågor, såsom flexibelt tänkande och förmågan att använda uppfinningsrikedom (mentala genvägar) väl.

Hur kan jag bli mer kreativ?

Om du använder det rätt är kreativiteten en färdighet som kommer att hjälpa dig att anpassa dig bättre till olika situationer i livet. Så här följer några attityder och tekniker som kommer att hjälpa dig att vakna upp, växa och höja din kreativitet.

 • Bryt dig loss från din rutin: att försöka komma loss från monotoni, göra dig av med vissa repetitiva vanor och utmana dig själv att göra saker som du aldrig har gjort förut.
 • Internalisera: var precis lika medveten om dina osäkerheter och rädslor som du är om dina styrkor, förändra ditt perspektiv, försök vara en annan person.
 • Sök kunskap och inspiration: läs om saker du finner intressanta, undersök kreativa människors liv, prova nya saker, res till nya platser, ställ dig själv nya frågor…
 • Förverkliga din fantasi: visualisera nya scenarion och försök att leva ut dem.
 • Skapa inspirerande situationer: kliv ut ur din komfortzon, riskera att ha fel och sök ny stimulans (böcker, filmer, människor, målningar osv)
 • Utnyttja din tid för avslappning: finn stunder för vila, dagdröm och lek.

“Det råder inget tvivel om att kreativitet är den viktigaste mänskliga resursen av alla. Utan kreativitet skulle det inte finnas några framsteg och vi skulle för alltid upprepa samma mönster.”

-Edward de Bono-

Tekniker för att bli mer kreativ

Här fler några av de mest kända teknikerna för att lära sig att bli mer kreativ.

 • Robert W. Olsens DO IT-metod: En strukturerad process för problemlösning.
 • SCAMPER-metoden skapad av Bob Eberlee: En teknik som när kreativitet och kreativt tänkande.
 • 3-6-5-metoden: En simpel teknik som involverar att arbeta med andra människor.
 • Den mentala kart-metoden: En väldigt effektiv metod för att summariska information och uttrycka idéer logiskt och kreativt.

4 verktyg du behöver för att komma på kreativa lösningar

Enligt Guilford finns det huvudsakliga färdigheter och verktyg du behöver för att lösa problem på ett kreativt sätt:

 • Flyt: det har visats att ju fler idéer du kommer på, ju större är sannolikheten att du kommer på en bra lösning. Så att brainstorming är ett bra exempel på ett verktyg för problemlösning.
 • Flexibilitet: att vara flexibel i ditt tänkande kommer att hjälpa dig förändra dina idéer och komma närmare en lösning av ett specifikt problem eller utmaning. Mer specifikt finns det en grupp av kreativa verktyg kända som en “verbal verifikationslista” som kommer hjälpa dig att vara innovativ.
 • Originalitet: detta innebär att bryta dig loss från din rutin och gå bortom de uppenbara svaren. Bildbaserad stimulans, fotografiska utflykter och objektbaserad stimulans är väldigt välkända tekniker för att komma på originella idéer. Du kan också använda analogier och metaforer.
 • Produktion: detta handlar om att skapa och finna alternativ. Det är en konvergent process som du gör efter att ha gjort en divergent sådan. Till exempel är mentalt kartläggande ett visuellt och verbalt verktyg du kan använda för att associera idéer, tankar, objekt osv.

Tillgänglig för alla

Vi är mer kreativa i extrema situationer. De mest kreativa människorna är också väldigt snabba problemlösare. Nu när du har fått flera verktyg i din kreativa verktygslåda kan du använda de för att förbättra din livskvalitet. Det gäller framförallt människor som går igenom en svår tid i sina liv.

För länge sedan sågs kreativitet vara ett karaktärsdrag som bara några få artister eller vetenskapsmän besatt. Idag däremot, kan man inte säga att man inte är kreativ. Det innebär bara att man inte har utvecklat den egenskapen.

Enligt Ken Robinson har vi alla talanger, vi måste bara veta vart vi ska leta. Skulle Steven Spielberg varit ett matematiskt geni om han satsat på det istället för på film? Utmana dig själv till att vara mer kreativ. Om du gör det kan du förbereda dig på en underbar resa som absolut kommer att vara värt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.